فزیک حرارت

تبدیل درجه حرارت از سانتیگراد، فارنهایت و کالوین به یکدیگر مقدار حرارت حرارت مخصوصه ظرفیت حرارتی درجه حرارت تعادل انبساط خطی، سطحی و حجمی باید یاد آور شویم فایلی که داونلود میکنید تنها شامل سوالات چهارجوابه از بخش های فوق…

مجموعه سوالات

بخش مثلثات زاویه مرکزی، قوس مقابل آن و شعاع دایره دریافت مکمله یک زاویه نسبت های مثلثاتی حل مثلث ها افاده های مثلثاتی زاویه های کوترمینل حالت معیاری یک زاویه بخش حساب و الجبر عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری تبدیل…

کیمیا

نقطه غلیان محاسبه کثافت یک ماده سمبول های عناصر پروتون نیوترون الکترون سویه های اصلی و فرعی نمبرهای کوانتم فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاه از آن باید نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader)…

مجموعه سوالات

بخش حساب و الجبر طبقه بندی و خوانش اعداد عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی اعداد اولیه و مرکب تجزیه اعداد مرکب دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک عملیه های چهارگانه کسرهای عام بخش کیمیا انحلالیت سوالات مربوط به…

فزیک نور

انتشار نور انعکاس نور آیینه های مستوی آیینه های متلاقی آیینه های مقعر آیینه های محدب فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است….

End of content

End of content