کیمیا

کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات ماهیت یک ماده کاملاً تغییر میکند.

این مجموعه سوالات شامل 60 سوال از بخش های ابتدایی علم کیمیا میباشد.

سوالات به شکل چهارجوابه آماده شده اند و پاسخنامه آنها در پاورقی هر صفحه وجود دارد. شما میتوانید سوالات را حل کنید و با پاسخنامه پاورقی، جواب دریافت شده را مقایسه کنید.

از بخش های ذیل سوالات چهارجوابه در این مجموع گنجانیده شده اند.

  1. نقطه غلیان
  2. محاسبه کثافت یک ماده
  3. سمبول های عناصر
  4. پروتون
  5. نیوترون
  6. الکترون
  7. سویه های اصلی و فرعی
  8. نمبرهای کوانتم

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاه از آن باید نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) را داشته باشید.

از لینک ذیل میتوانید این مجموعه سوالات را داونلود کنید.