عملیه های چهارگانه

عملیه های چهارگانه ویا به عبارت دیگر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم از ابتدا الی بخش های آخر حساب و الجبر وجود دارند. بطورمثال: زمانیکه در حساب اعداد طبیعی تدریس میشود، به ادامه آن عملیه های چهارگانه آنها کار میشود.

به همین ترتیب عملیه های چهارگانه در سایر بخش های حساب مانند کسر عام و کسر اعشار نیز وجود دارند.

زمانیکه در الجبر پولینوم ها تدریس میشوند، بعد از آن عملیه های چهارگانه آنها درس داده میشوند. در سایر بخش های الجبر نیز عملیه های چهارگانه وجود دارد.

این مجموعه شامل سوالات عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی میباشد. همچنان یکتعداد سوالات از شمارش، عدد نویسی و سمبولهای عددی رومی نیز شامل آن میباشد.

فرمت فایل پی دی اف است و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات را داونلود کنید.