فزیک نور

فزیک نور از نور و پدیده های مربوط به آن بحث میکند. یکی از بخش های این علم، فزیک نور هندسی است که از انتشار، انعکاس، انکسار و وسایل نوری بحث میکند.

مجموعه سوالات ذیل در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده است و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

سوالات شامل در این مجموعه قرار ذیل اند:

  • انتشار نور
  • انعکاس نور
  • آیینه های مستوی
  • آیینه های متلاقی
  • آیینه های مقعر
  • آیینه های محدب

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات فزیک نور را در فرمت پی دی اف داونلود کنید