حساب

حساب از اعداد و خواص ابتدایی عملیه های مخصوص بالای اعداد بحث میکند.

علم حساب ابتدایی ترین بخش ریاضیات است و برای یادگیری سایر بخش های ریاضیات مانند الجبر عددی، الجبر حروفی، مثلثات، هندسه، احصاییه و احتمالات باید با علم حساب آشنایی داشته باشید.

این مجموعه سوالات از موضوعات مربوط به این علم به شکل چهارجوابه آماده شده است و شامل سوالات از بخش های ذیل میباشد.

 • اعداد طبیعی
 • قابلیت های تقسیم اعداد
 • تجزیه اعداد مرکب به عوامل ضربی اولیه
 • دریافت بزرگترین قاسم مشترک
 • دریافت کوچکترین مضرب مشترک
 • ساده ساختن کسرهای اعشار
 • ساده ساختن کسرهای عام
 • عملیه های چهارگانه کسرهای عام و اعشار
 • کسرالکسر
 • نسبت
 • تناسب
 • فیصد
 • ربح ساده
 • ربح مرکب

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات حساب را داونلود کنید.