مجموعه سوالات

فزیک حرارت

تبدیل درجه حرارت از سانتیگراد، فارنهایت و کالوین به یکدیگر مقدار حرارت حرارت مخصوصه ظرفیت حرارتی درجه حرارت تعادل انبساط خطی، سطحی و حجمی باید یاد آور شویم فایلی که داونلود میکنید تنها شامل سوالات چهارجوابه از بخش های فوق…

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات

بخش مثلثات زاویه مرکزی، قوس مقابل آن و شعاع دایره دریافت مکمله یک زاویه نسبت های مثلثاتی حل مثلث ها افاده های مثلثاتی زاویه های کوترمینل حالت معیاری یک زاویه بخش حساب و الجبر عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری تبدیل…

مجموعه سوالات

کیمیا

نقطه غلیان محاسبه کثافت یک ماده سمبول های عناصر پروتون نیوترون الکترون سویه های اصلی و فرعی نمبرهای کوانتم فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاه از آن باید نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader)…

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات

بخش حساب و الجبر طبقه بندی و خوانش اعداد عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی اعداد اولیه و مرکب تجزیه اعداد مرکب دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک عملیه های چهارگانه کسرهای عام بخش کیمیا انحلالیت سوالات مربوط به…

مجموعه سوالات

فزیک نور

انتشار نور انعکاس نور آیینه های مستوی آیینه های متلاقی آیینه های مقعر آیینه های محدب فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است….

مجموعه سوالات

اعداد موهومی و مختلط

ساده ساختن اعداد موهومی تواندار عملیه های چهارگانه اعداد موهومی و مختلط دریافت مزدوج اعداد مختلط معادلاتیکه جذور آنها موهومی میباشند معکوس ضربی یکعدد مختلط فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش…

مجموعه سوالات

حساب

اعداد طبیعی قابلیت های تقسیم اعداد تجزیه اعداد مرکب به عوامل ضربی اولیه دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک ساده ساختن کسرهای اعشار ساده ساختن کسرهای عام عملیه های چهارگانه کسرهای عام و اعشار کسرالکسر نسبت تناسب فیصد…

مجموعه سوالات

الجبر حروفی

سوالات شامل در این مجموعه به شکل چهارجوابه آماده شده اند و شامل بخش های ذیل میباشد. افاده های الجبری پولینوم تعیین درجه پولینوم پولینوم های معادل پولینوم صفری عملیه های چهارگانه پولینوم ها دریافت مجموع ضرایب پولینوم مطابقت ها…

مجموعه سوالات

الجبر عددی

عملیه های چهارگانه اعداد الجبری ساده ساختن اعداد تواندار الجبری تطبیق قوانین طاقت بالای اعداد الجبری محاسبه جذر اعداد الجبری عملیه های چهارگانه اعداد جذری فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش…

End of content

End of content