داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده

موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس

داکتر محمد شریف پاینده بنیانگزار مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد. داکتر پاینده توأم با تدریس، مسوولیت این سایت را نیز برعهده دارد و در هر هفته امتحانات آنلاین را به زبانهای دری و پشتو آماده میسازد. داکتر پاینده بصورت دوامدار همه روزه بالای بخش آموزش آنلاین نیز کار میکند. بخش آموزش آنلاین یک پروژه بزرگ آموزشی به زبانهای دری و پشتو برای میلیونها جوان در کشور است و خدمات کاملاً رایگان آموزشی برای همه جوانان عزیز ارایه خواهد شد. زمانیکه تکمیل شود، آنرا رسماً فعال خواهیم کرد.