مرکز آموزش علوم ساینسی انیس

در اندیشۀ طرح های تعلیمی برتر

OMR

با استفاده از این تکنولوژی پاسخنامه های دانش آموزان به سرعت و دقت خیلی بالا ارزیابی میشوند. در انیس از این تکنولوژی استفاده میشود و حداقل دو ساعت و در حالات غیرمترقبه حداکثر ده ساعت بعد، نتایج امتحان ها اعلان میشوند.

Wacom

Wacom یک شرکت جاپانی است و در ساخت مانیتورهای لمسی که همزمان از قلم نیز استفاده شود، شهرت جهانی دارد. در انیس از مانیتورهای شرکت Wacom که مخصوص تدریس میباشند، استفاده میشود. Wacom مانتیورهای مخصوص رسامی و نقاشی از سلسله Cintiq نیز دارد که برای تدریس مناسب نیستند.

دیتابیس

استفاده از دیتابیس نه تنها برای ثبت هویت دانش آموزان بلکه برای خیلی موارد دیگر نیز اهمیت دارد. در انیس تمام مشخصات دانش آموزان ثبت دیتابیس میشود و برای دانش آموزان در هر دوره درسی کارت های الکترونیکی توزیع میشود.

اَبَر اندیشه

برگزاری سیمینارهای تحت نام اَبر اندیشه یکی از دست آوردهای بزرگ انیس است. این سیمینارها مشوره دهی به جوانان در موارد مختلف مانند کانکور، مسایل اجتماعی، طرز زندگی، تعیین هدف و سایر موارد مهم دیگر را شامل میشود.

امتحان ها

اخذ امتحان ها برای ارزیابی دانش آموزان یکی از بخش های مهم آموزش را تشکیل میدهد. در انیس از صنف های کانکور هر هفته و از صنف های اساسات هر ماه امتحان های آزمایشی اخذ میشود. برگزاری امتحان های هفته وار صنف های آمادگی کانکور یکی از ابتکارات انیس است.

حل سوال ها

تنها تدریس در صنف برای یادگیری کافی نیست. دانش آموزانی استند که خارج از صنف به طور انفرادی به کمک درسی ضرورت دارند. در انیس همیشه استادان در دفتر برای حل سوال های دانش آموزان حاضر استند و حتی در برخی موارد که وقت یاری کند سوال های خارج از مبحث درسی را نیز حل میکنند.

تبدیل صنف درسی

استند دانش آموزانی که بعد از اشتراک در یک صنف درسی نمیتوانند در آن به درس شان ادامه دهند. سیستم آموزشی انیس انعطاف پذیر است. دانش آموزان به هر صنف درسی دیگری که خواسته باشند تبدیل میشوند.

بازپرداخت فیس

در بعضی موارد بنابر هر دلیلی یکتعداد دانش آموزان نمیتوانند به درس های شان در انیس ادامه دهند. در چنین حالات فیس دانش آموز دوباره مسترد میشود. 

و سایر سهولت ها

انیس ویب سایت مخصوص خودش را دارد. همین ویب سایت که شما حالا مهمان آن استید. در این ویب سایت امتحان های آزمایشی آنلاین اخذ میشود و نتایج امتحان ها جهت اطلاع رسانی به اولیای دانش آموزان اعلان میشود. این شروع کار است و برنامه های وسیع برای تبدیل این ویب سایت به یک مرجع معتبر علمی وجود دارد.