مرکز آموزش علوم ساینسی انیس

در اندیشۀ طرح های تعلیمی برتر

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی هشتم صنف دهم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی هفتم صنف دهم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی عمومی بیست و چهارم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی عمومی بیست و سوم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی هشتم صنف دوازدهم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی هفتم صنف دوازدهم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی ششم صنف دوازدهم

امتحان کانکور آزمایشی

کانکور آزمایشی پنجم صنف یازدهم

معرفی رشته های تحصیلی

تکنالوژِی طبی (لابراتوار)

تکنالوژی طبی یکی از شاخه‌های علوم طبی است که بیشتر با تحلیل لابراتواری خون، مایعات و انساج بدن انسان با…

معرفی رشته های تحصیلی

شرعیات

طوریکه همه میدانیم نهاد های تحصیلی شرعی در کشور های اسلامی به ویژه افغانستان از ارزش بلندی در جامعه برخوردار…

معرفی رشته های تحصیلی

هنرهای زیبا

رشته هنرهای زیبا یکی از جذاب ترین رشته ها در جهان می باشد ولی هنرهای زیبا در افغانستان به مشکلات…

معرفی رشته های تحصیلی

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی علمی است که در مورد رفتار انسانها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتار ها می پردازد.…

معرفی رشته های تحصیلی

علوم سیاسی

در واقع علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد…

معرفی رشته های تحصیلی

کمپیوتر ساینس

امروز در عرصه های مختلف زندگی بشر ردپای تکنالوژی و کمپیوتر دیده می شود، عصر حاضر را می توان عصر…

معرفی رشته های تحصیلی

ژورنالیزم

در دنیا کنونی با وجود تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته و متعدد در امر دستیابی سریع به اطلاعات و منابع مختلف،…

معرفی رشته های تحصیلی

اقتصاد

رشته اقتصاد زیرمجموعه علوم انسانی است و جزء رشته های راهبردی و اساسی در کشور به شمار می رود. دانشجویان…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان مضمون دری صنف یازدهم دانش آموزان کانکور ۱۴۰۳

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف دهم دانش آموزان کانکور ۱۴۰۲

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان های ماه حمل دانش آموزان صنف های اساسات ۱۴۰۳

لطفاً نتایج هر مضمون را در جدول مربوطه آن جستجو کنید. جدول صنف مربوطه را میتوانید نظر به آی دی…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان مضمون دری صنف دهم دانش آموزان کانکور ۱۴۰۳

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.درصورتیکه از موبایل…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان عمومی الجبر حروفی، فزیک و کیمیا دانش آموزان کانکور ۱۴۰۳

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان عمومی الجبر حروفی دانش آموزان کانکور ۱۴۰۳

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول صنف دهم دانش آموزان کانکور ۱۴۰۲

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…

نتایج امتحان ها

نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم دانش آموزان کانکور ۱۴۰۳

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از…