سوال اول: هرگاه احتمال ناقص بودن یک جوره بوت [math]P = 0.1[/math] باشد، اوسط و انحراف معیاری بوت های ناقص را در یک نمونه [math]n = 400[/math] دریابید؟ حل سوال…
1 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
2 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
مرکز آموزش علوم ساینسی انیس، روز جمعه ۲۶ اسد، دهمین همایش تجلیل از نخبگان مرکز آموزشی انیس در کانکور ۱۳۹۶-۱۳۹۷ را برگزار کرد و بیش از یک‌هزار دانش‌آموز نخبۀ این…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
11 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود.…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
از لینک ذیل میتوانید که نتایج کانکور دولتی سال 1397 را در فرمت زیپ (ZIP) دانلود کنید. فایل زیپ را اکسترکت (Extract) کنید و میتوانید از فایل اکسل حاصل شده…
25 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است. حرف م جدول دوم [table id=178 responsive=”collapse”…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است. حرف م جدول اول [table id=177 responsive=”collapse”…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است. حرف ع جدول دوم [table id=173 responsive=”collapse”…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است. حرف ع جدول اول [table id=172 responsive=”collapse”…
0 دیدگاه
FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail