اعداد موهومی و مختلط

اعداد موهومی و اعداد مختلط یکی از مباحث مهم در الجبر میباشد. یکتعداد معادلات حل حقیقی نمیداشته باشند و برای دریافت حل غیرحقیقی آنها لازم است با اعداد موهومی و مختلط آشنایی داشته باشید.

این مجموعه سوالات برای تمرین دانش آموزان توسط استاد احمد راشد پاینده آماده شده است.

سوالات شامل در این مجموعه چهارجوابه میباشند، جواب درست آنها نشانی شده است و شامل سوالات از بخش های ذیل میباشند.

  • ساده ساختن اعداد موهومی تواندار
  • عملیه های چهارگانه اعداد موهومی و مختلط
  • دریافت مزدوج اعداد مختلط
  • معادلاتیکه جذور آنها موهومی میباشند
  • معکوس ضربی یکعدد مختلط

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات اعداد موهومی و مختلط را در فرمت پی دی اف دانلود کنید.