نتایج کانکور دولتی

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۹

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. در امتحان کانکور انتخاب رشته ها نظر به نمره ایکه اخذ میکنید، اهمیت فوق العاده…

نتایج کانکور دولتی

کود رشته های پوهنتونهای دولتی برای کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور 1398 – 1399 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند. علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته نیز…

نتایج کانکور دولتی

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور 1397 – 1398 را می‌توانید از لینک ذیل داونلود کنید. نکته: این نمرات برای کانکور سال پیش‌رو معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن ایده گرفت و رشته مورد نظر را حدس زد. فرمت…

نتایج کانکور دولتی

نتایج کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج کانکور 1398 – 1399 هـ.ش را میتوانید از لینک ذیل داونلود کنید. حجم این فایل در حدود 8 میگابایت میباشد و در فرمت زیپ (ZIP) به داونلود گذاشته شده است. فایل زیپ را استخراج (Extract) کنید و میتوانید از…

نتایج کانکور دولتی

کود رشته های پوهنتونهای دولتی برای کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور سال 1397 – 1398 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند. علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته…

نتایج کانکور دولتی

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور 1396 – 1397 را می‌توانید از لینک ذیل داونلود کنید. نکته: این نمرات برای کانکور سال پیش‌رو معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن ایده گرفت و رشته مورد نظر را حدس زد. فرمت…

نتایج کانکور دولتی

نتایج کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

نتایج کانکور 1397 – 1398 را میتوانید در فرمت زیپ (ZIP) از لینک ذیل داونلود کنید. فایل زیپ را استخراج (Extract) کنید و میتوانید از فایل اکسل حاصل شده استفاده کنید. حجم این فایل در حدود 13 میگابایت میباشد. در…

نتایج کانکور دولتی

نتایج کانکور سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

نتایج کانکور 1396 – 1397 را میتوانید در فرمت زیپ (ZIP) از لینک ذیل داونلود کنید. فایل زیپ را استخراج (Extract) کنید و میتوانید از فایل اکسل حاصل شده استفاده کنید. حجم این فایل در حدود 14 میگابایت میباشد. در…

End of content

End of content