امتحان کانکور آزمایشی

زراعت

در مصر قدیم تعداد زیادی از گیاهان باغی مانند خرما، انگور، زیتون، انار، کیله، لیمو، انجیر، سبزیجات و حبوبات کشت…

امتحان کانکور آزمایشی

ویترنری

امروزه در دنیا علی ‌رغم پیشرفت‌های علمی که در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر…

امتحان کانکور آزمایشی

انستیزی

فارغ التحصیلان رشته انستیزی توانایی شناسایی دستگاه های اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل مربوط به رشته انستیزی وتنظیم…

امتحان کانکور آزمایشی

قابلگی

در هر تیک تاک ساعت، نوزاد یا نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می‌شوند. حادثه‌ای که کثرت و قدمت…

امتحان کانکور آزمایشی

نرسنگ یا پرستاری

این برداشت که رشته پرستاری به معنای مراقبت کردن از مریض است، تا حدودی درست می‌باشد. البته مراقبت تنها شامل…

امتحان کانکور آزمایشی

طب دندان یا ستوماتولوژی

ﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ، ﺭﻭﺡ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ…

امتحان کانکور آزمایشی

فارمسی

رشته فارمسی بخشی از علوم طبی است که در رابطه با توليد و ساخت دوا، بررسی وضعيت دوا در بدن…

امتحان کانکور آزمایشی

اداره و پالیسی عامه

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه یک نهاد تحصیلی دولتی میباشد که در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی در چوکات پوهنتون کابل…