مشاوره و رهنمایی

مشاوره و رهنمایی

هدف و ماهیت رشته مشاوره و راهنمایی یکی از رشته‌های گروه علوم انسانی مخصوصاً روانشناسی است که جنبه‌ کاربردی دارد و دروس آن بیشتر در زمینه رشد، ابعاد مختلف شخصیت آدمی و پیشگیری از مشکلات و اختلالات بخصوص مشکلات دانش‌آموزان…

انجنیری شهرسازی

انجنیری شهرسازی

هدف از رشته انجنیری شهرسازی متخصص شهرسازی فردی است که می تواند در زمینه طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری فعالیت کرده و عامل توسعه شهری شود. لیسانس در رشته شهرسازی عبارت است از مجموعه آگاهی‌های علمی و فنی در…

کیمیا

کیمیا

هدف و ماهیت رشته کیمیا کیمیا علم اتم‌ها، پیوندها و مالیکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان‌ها بررسی کند و رشته کیمیا، رشته‌ای است که به پرورش متخصصانی…

زمین شناسی

زمین شناسی

هدف از رشته زمین شناسی شناخت پدیده های مختلف زمین، هدف اصلی این رشته است. اما در کشور ما به لحاظ فراوانی منابع طبیعی و وجود ذخایر با ارزش در اعماق زمین، دانش زمین شناسی از نظر علمی و اقتصادی…

زراعت

زراعت

در مصر قدیم تعداد زیادی از گیاهان باغی مانند خرما، انگور، زیتون، انار، کیله، لیمو، انجیر، سبزیجات و حبوبات کشت می گردید.با کسب علم و دانش و به کار بستن تکنولوژی جدید می توانیم سطح زیر کشت را از طریق…

ویترنری

ویترنری

هدف و ماهیت رشته ویترنری امروزه در دنیا علی ‌رغم پیشرفت‌های علمی که در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به عنوان یک مساله استراتژیک…