ژورنالیزم

ژورنالیزم

در دنیا کنونی با وجود تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته و متعدد در امر دستیابی سریع به اطلاعات و منابع مختلف، کسب اطلاعات مؤثق و قابل اطمینان در مورد وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی امنیتی و …. بسیار دشوار و در عین…

اقتصاد

اقتصاد

رشته اقتصاد زیرمجموعه علوم انسانی است و جزء رشته های راهبردی و اساسی در کشور به شمار می رود. دانشجویان رشته اقتصاد در دوران تحصیل خود با مبانی، اصول، چالش ها، راهکارها، راه حل های اقتصادی و نظام های اقتصادی…

صحت عامه

صحت عامه

هدف و ماهیت رشته صحت عامه نظافت شخصی به حفظ پاکیزگی بدن کمک می کند. رشته صحت عامه در واقع شاخه ای از علوم طبی است که هدف آن ارتقای صحت افراد جامعه است. کسانی که دراین حوزه تحصیل می…

فلسفه

فلسفه

هدف رشته فلسفه یک رشته آموزشی است که کلیه پرسش‌های بنیادی انسان را نسبت به مسائل وجود، هستی، جهان پیرامون انسان و حقیقت انسان بررسی می‌کند. پرسش‌هایی که زمانی به ارزشهای دینی و معنوی بر می‌گردد که همان فلسفه دینی…

جامعه شناسی

جامعه شناسی

مطالعه جامعه از دیرباز بخشی از اندیشه های دانشمندان و اندیشه ورزان بزرگ را به خود اختصاص داده و بیشتر فیلسوفان درباره آن اظهار نظر می کردند. اندیشمندانی نظیر ارسطو، افلاطون، فارابی، ابن خلدون، ابن مسکویه، و … آراء و…

حقوق

حقوق

هدف تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مسلک های چون قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط…