هندسه تحلیلی

موضوعات شامل در این چپتر قرار ذیل اند: نقطه و خط دایره بیضوی پارابول هایپربول مقاطع مخروطی برای استفاده از این چپتر به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. از لینک ذیل میتوانید فایل پی دی…

مثلثات

زاویه مثبت و منفی معرفی مختصر مثلث و انواع آن سیستم های اندازه گیری زاویه (درجه، گراد و رادیان) رابطه بین شعاع دایره، زاویه مرکزی و قوس مقابل آن نسبت های مثلثاتی دریافت نسبت های زاویه های 30 درجه، 45…

ترنُم اخلاق

این کتاب را یکی از دانش آموزان مرکز آموزش علوم ساینسی انیس (زینب محسنی) نوشته است. مطالعه این کتاب را برای تمام جوانان و نوجوانان عزیز توصیه میکنیم. محتوای کتاب خیلی عالی و همزمان خیلی فشرده بیان شده است. در…

آموزش جامع حساب

فصل اول تعریف ریاضیات بخش های ریاضیات دوره های مختلف انکشاف ریاضیات اعداد و سمبولهای عددی فصل دوم تعریف علم حساب رقم و عدد مقایسه اعداد طبیعی خواندن و نوشتن اعداد گسترش اعداد کامل فصل سوم عملیه های چهارگانه اعداد…

حل تمرینهای صنوف ۸،۷ و ۹

وزارت معارف یک تعداد کتاب ها را تحت نام رهنمای معلم به چاپ رسانده است که با وجود کمی ها و کاستی های که داشت تا حدی برای استادان و دانش آموزان میتوانند مفید واقع شوند. در کتاب های رهنمای…

End of content

End of content