مثلثات

مثلثات بخشی از علم ریاضیات است که از اضلاع، زوایا و از روابط بین اضلاع و زوایای مثلث بحث میکند.

تعریف فوق به این مفهوم نیست که سایر اشکال هندسی در این علم مطالعه نمیشوند. بطورمثال: شما میتوانید با رسم کردن یک قطر، مربع را به دو مثلث تبدیل کنید و برای مطالعه آن از این علم استفاده کنید.

این چپتر شامل تشریح و حل سوالات مضمون مثلثات میباشد که توسط انجنیر محمد امین محمدی یکی از استادان مرکز آموزش علوم ساینسی انیس آماده شده است. در این چپتر هر موضوع تشریح شده است و بعداً سوالات مربوط به همان موضوع حل شده اند.

موضوعات شامل در این چپتر قرار ذیل اند:

 1. زاویه مثبت و منفی
 2. معرفی مختصر مثلث و انواع آن
 3. سیستم های اندازه گیری زاویه (درجه، گراد و رادیان)
 4. رابطه بین شعاع دایره، زاویه مرکزی و قوس مقابل آن
 5. نسبت های مثلثاتی
 6. دریافت نسبت های زاویه های 30 درجه، 45 درجه و 60 درجه
 7. زاویه های مکمله
 8. روابط بین نسبت های یک زاویه
 9. افاده ها
 10. حالت معیاری یا ستندرد زاویه
 11. تعیین اشاره نسبت های مثلثاتی
 12. ساحه تحول نسبت های مثلثاتی
 13. دریافت نسبت های یک زاویه از جنس یک نسبت آن
 14. دریافت نسبت های زاویه های منفی
 15. نسبت های مجموع و تفاضل دو زاویه
 16. زاویه های کوادرانتل و دریافت نسبت های آنها
 17. فورمولهای که از نسبت های مجموع و تفاضل دو زاویه حاصل میشوند
 18. زاویه های کوترمینل و روابط بین نسبت های آنها
 19. روابط بین نسبت های یک زاویه و نصف آن
 20. روابط بین نسبت های یک زاویه و دو چند آن
 21. روابط بین نسبت های یک زاویه و سه چند آن
 22. تبدیل مجموع و تفاضل نسبت ها به حاصل ضرب
 23. تبدیل حاصل ضرب نسبت ها به مجموع و تفاضل
 24. قضیه ساین
 25. قضیه کوساین
 26. روابط کوساین
 27. قضیه تانجانت
 28. فورمولهای مولودید
 29. معادلات
 30. توابع مثلثاتی
 31. معکوس توابع مثلثاتی

از لینک ذیل میتوانید فایل پی دی اف آنرا داونلود کنید.

برای استفاده از این چپتر به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.