Politics

علوم سیاسی

در واقع علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد و به عبارت دیگر رشته علوم سیاسی یعنی ارائه نظریه ها و راهکار هایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده واز پیش پا برمی دارد و برای حرکتها و اقدامات بعدی یعنی ترسیم فضا برای مسیر آینده برنامه ریزی می کند و همچنین از تجارب ودستاورد های بشر که درطول تاریخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره می برد.

تعریف

علم سیاست رشته ای از آگاهی اجتماعی است که وظیفه آن شناخت منظم اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروی های اجتماعی در داخل یک کشور و روابط میان دولت ها در عرصه بین المللی است. این رشته از آگاهی و دانش اجتماعی، کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط میان نیروی های اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کار کرد آنها را آموزش می دهد.

موضوع علوم سیاسی

این رشته به مطالعه و تحقیق در باره ی پدیده های سیاسی مثل اشکال مختلف حکومت و دولت پرداخته و به کشف پدیده های سیاسی، نحوه اداری سیاسی جامعه و ایجاد ارتباط محترمانه با کشورهای جهان درعرصه روابط بین الملل سرو کار دارد.

توانایی های مورد نیاز در رشته علوم سیاسی

 • علاقه زیاد به کتب تاریخی بخصوص تاریخ سیاسی
 • معلومات کافی در مورد علوم جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی، چرا که این رشته با همین علوم آمیخته شده اند.
 • دارای منطق و نظریاتش مستند به دلیل و مدرک باشد
 • قدرت ابتکار و توانایی فکری وسیعی داشته باشد
 • داشتن علاقه به مسایل سیاسی و بر خورداری از یک دید عمیق و وسیع
 • توانایی برقراری ارتباط با تمام قشر های جامعه خود و شناخت نیازها و مشکلات آنها
 • شناسایی ریشه ها
 • توانایی بررسی مشکلات از تمام جوانب

آینده شغلی

فارغ التحصلان این رشته در زمینه های مختلف می توانند مشغول به کار شوند:

 • در روابط عمومی، هر سازمان برای انجام دادن کار به بهترین شکل ممکن به یک کارشناس علوم سیاسی نیاز دارند.
 • اشتغال دربخش های سیاسی و حقوقی وزارت خانه ها و سازمان های بین الملل؛ مخصوصاً وجود یک متخصص علوم سیاسی، به عنوان نماینده هر کشور در این سازمان ها حائز اهمیت است. از شاخص ترین وزارت خانه ها می توان وزارت خارجه را نام برد.
 • رسانه ها و روزنامه ها از موارد دیگری هستند که می توانند مشغول به کار شوند
 • در وزارت معارف و یا در دانشگاه ها امکان اشتغال، به عنوان مدرس یا کارشناس