الجبر عددی

اساس الجبر عددی را اعداد الجبری ویا اعداد علامه دار تشکیل میدهد. در الجبر عددی مانند حساب عملیه های چهارگانه اعداد، ساده ساختن کسرهای عام و اعشار، توان و جذر تدریس میشود اما تفاوت بزرگ الجبر عددی با حساب در موجودیت علامه های مثبت و منفی ویا اعداد علامه دار میباشد.

سوالات شامل در این مجموعه به شکل چهارجوابه از بخش های مختلف الجبر عددی آماده شده است. سوالات شامل در این مجموعه سوالات قرار ذیل اند.

  • عملیه های چهارگانه اعداد الجبری
  • ساده ساختن اعداد تواندار الجبری
  • تطبیق قوانین طاقت بالای اعداد الجبری
  • محاسبه جذر اعداد الجبری
  • عملیه های چهارگانه اعداد جذری

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) لازم است.

از لینک ذیل میتوانید مجموعه سوالات الجبر عددی را داونلود کنید.