بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور 1396 – 1397 را می‌توانید از لینک ذیل داونلود کنید. نکته: این نمرات برای کانکور…

نتایج کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

نتایج کانکور 1397 – 1398 را میتوانید در فرمت زیپ (ZIP) از لینک ذیل داونلود کنید. فایل زیپ را استخراج…

نتایج کانکور سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

نتایج کانکور 1396 – 1397 را میتوانید در فرمت زیپ (ZIP) از لینک ذیل داونلود کنید. فایل زیپ را استخراج…