بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۴۰۰

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

در امتحان کانکور انتخاب رشته ها نظر به نمره ایکه اخذ میکنید، اهمیت فوق العاده مهم دارد. دیده شده است که یک دانش اموز 320 نمره اخذ کرده است اما بی نتیجه اعلان شده است. دلیل اش این است که انتخاب های مطابق به نمره خودش نداشته است.

از همه مهمتر انتخاب اول و دوم است که باید مطابق به نمره ایکه اخذ میکنید درنظر بگیرید و سایر رشته ها را طوری انتخاب کنید که سطح نمرات پایین تر داشته باشند.

از لینک ذیل میتوانید فایل بلندترین و پایین ترین نمرات کانکور 1400 را داونلود کنید. حجم این فایل در حدود 4 میگابایت است.

در ابتدای هر صفحه بلندترین و پایین ترین نمرات کانکور 1399 – 1400 نوشته شده است که منظور آن بلندترین و پایین ترین نمرات کانکور 1400 است. 1399 – 1400 بخاطری نوشته شده است که فارغان 1399 در کانکور 1400 اشتراک کرده اند. به همین ترتیب فارغان 1400 در کانکور 1401 اشتراک خواهند کرد.