بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۹

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

در امتحان کانکور انتخاب رشته ها نظر به نمره ایکه اخذ میکنید، اهمیت فوق العاده مهم دارد. دیده شده است که یک دانش اموز 320 نمره اخذ کرده است اما بی نتیجه اعلان شده است. دلیل اش این است که انتخاب های مطابق به نمره خودش نداشته است.

از همه مهمتر انتخاب اول و دوم است که باید مطابق به نمره ایکه اخذ میکنید درنظر بگیرید و سایر رشته ها را طوری انتخاب کنید که سطح نمرات پایین تر داشته باشند.

در این فایل بلندترین، پایین ترین و اوسط نمرات رشته ها از تمام پوهنتونهای کشور درج شده است. برای انتخاب رشته های تان در کانکور از اوسط محاسبه شده استفاده کنید. بطورمثال: انتخاب اول تانرا طوری درنظر بگیرید که نمره تان نزدیک به اوسط همان رشته در این فایل باشد.

از لینک ذیل میتوانید فایل بلندترین و پایین ترین نمرات کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ را داونلود کنید. حجم این فایل در حدود 1 میگابایت است.