فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم کتابهای فوق در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده اند و برای استفاده از آنها به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. حجم جلد اول فورم…

End of content

End of content