فورم های کانکور

فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور

فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم کتابهای فوق در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده اند و برای استفاده از آنها به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. حجم جلد اول فورم…

End of content

End of content