فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

فورم های کانکور ذیل در فرمت پی دی اف و شامل سوالات کانکور سالهای 1392 الی 1397 هـ.ش به شکل طبقه بندی شده میباشند.

سوالات شش سال کانکور از 1392 هـ.ش الی 1397 هـ.ش به شکل طبقه بندی شده در چهار جلد قرار ذیل آماده شده اند.

جلد اول

 • حساب و الجبر 1362 سوال
 • هندسه 574 سوال
 • مثلثات 557 سوال
 • احصاییه 182 سوال
 • احتمالات 84 سوال

جلد دوم

 • بیولوژی 956 سوال
 • فزیک 1107 سوال
 • کیمیا 1045 سوال

جلد سوم

 • علوم دینی 903 سوال
 • تاریخ 930 سوال
 • جغرافیه 953 سوال

جلد چهارم

 • پشتو 1027 سوال
 • دری 1009 سوال
 • جیولوجی 306 سوال

کتابهای فوق در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده اند و برای استفاده از آنها به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

حجم جلد اول فورم های کانکور 1392 الی 1397 درحدود 25 میگابایت میباشد و میتوانید از لینک ذیل آنرا داونلود کنید.

 

حجم جلد دوم فورم های کانکور 1392 الی 1397 درحدود 27 میگابایت میباشد و میتوانید از لینک ذیل آنرا داونلود کنید.

 

حجم جلد سوم فورم های کانکور 1392 الی 1397 درحدود 25 میگابایت میباشد و میتوانید از لینک ذیل آنرا داونلود کنید.

 

حجم جلد چهارم فورم های کانکور 1392 الی 1397 درحدود 17 میگابایت میباشد و میتوانید از لینک ذیل آنرا داونلود کنید.