کود رشته های پوهنتونهای دولتی برای کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور 1398 – 1399 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند.

علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته نیز یاد آوری شده است.

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید.

از لینک ذیل میتوانید فایل پی دی اف جدول کودهای رشته های انتخاب در امتحان کانکور سال 1398 – 1399 را داونلود کنید.