نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق100
1322عمران اللهیار محمد 99
0301مصطفیعزیزالله98
0986احمد سلیمانخلیل الله98
0534احمد فهیمشیرپادشاه97
0680اجملنور احمد فهیم97
0592فردینمحمد اسحاق96
1539فریدهعبدالرازق96
2287رامینمعراج الدین96
0053الهام الدینامیر جان95
0436حشمت اللهنصرالله95
0955احمد فیصلسردار محمد 95
1350احمد مسعودفضل الرحمن95
2142ایملنصیر احمد95
1701شادابغلام جیلانی94
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه94
0215آیدامحمد فواد93
0360حکمت اللهکفایت الله93
0474رخسارسید اسحاق93
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق93
0641سروشابوبکر93
0917فریالاحمد سخی93
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی93
2343سید رحیمسید اقبال93
2734احمد شبیرمحمد الله93
4168عبیداللهغلام مجتبی93
0050محمد مدثرعبدالله92
0637محمدشاه ولی92
0640نعمانرحمان گل92
1072هوسیعبدالحلیم92
1306فرزادمحمد مبین92
943192
0016ذبیح اللهبسم الله91
0202کوهسارحسیب الله91
0361عبدالباسطعبدالاحمد91
0604عبداللهچاریارقل91
1344شگوفهغلام محبوب91
2083احمد طارقنقیب الله91
2112سمسور الرحمنفدا محمد 91
2908مریمعبدالقدیر91
3430سلطانهزمری91
3545احمد زبیراحمد ذکی91
3583صبنانعمت الله91
3823عزیزناظم بیک91
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم90
0118نوید احمد فیروز احمد 90
0183سمسورمحمد عارف90
0290نرگسمحمد رسول90
0485احمد شکیبشیر پادشاه90
0627زعیمشیر احمد 90
1246خسروسید احمد 90
1689فاطمهمحمد رحیم90
1838عزت اللهغلام سرور90
2010محمد سبحانمحمد رفیع90
2346پروانهعبدالبشیر90
0561حامدسید آور89
0985محمد یوسفعبدالحبیب89
1779نیلوفرسید رضا شاه89
1822مجیب اللهنجیب الله89
1866مروهعبدالقیوم89
2277نجیب اللهمحمد امین89
2332یلدامحمد ظاهر89
0253محمداللهضیا الله88
0393سید یوسفسید حامد88
0806صدفداکتر سمیع88
1029منصورخیر محمد 88
1959محمد حسنمحمد وزیر88
3604رویناگل محمد 88
4013ناجیهحسین علی88
0027عبدالواحدتاج محمد 87
0126احمد نویدمحمد عارف87
0473صدفغلام سرور87
0651شیراحمد گل الرحمن87
1225بختیاررحمت الله87
1345زهراخواجه ظفر87
1867بسیناعبدالقیوم87
1887حارثعبدالقادر87
1925احمد مدثرعبدالصادق87
2247فرحتذین العابدین87
2270عبدالمنیرعبدالحمید87
2311مدثراللهبهرالدین87
0157شبنممحی الدین86
0540صفی اللهمحمد عوض86
0682ارسلانعبدالاحد86
0833عبدالمصورعبدالجلیل86
1102حمیرا صفاعنایت الله86
1987رفیع اللهداد الله شریف86
2076عثمانعبدالرزاق86
2293ظریفغلام سخی86
2505بلالمحمد قاسم86
2797سجیهسید محمد86
0062انوشمحمد نعیم85
0143بشیرالدینبصیر الدین85
0535محمد نعیمعبدالرحمن85
0883آرشعبدالحنان85
1688میوندعنایت الله85
1690مروهمحمد رحیم85
2156سحرمحمد نبی85
2289علی اصغرنصیر احمد85
2408خدیجهامین الله85
3394ایملمحمد اسلم85
3873فرشادمحمد ناصر85
0103سید الیاسعبدالرحیم84
0667لطف علیرحیم84
1198محمد میکایلفضل الرحمن84
1234فرهادسید آقا84
1986آرشداد الله شریف84
2345بسم اللهعبدالمنیر84
0125سحرمحمد انور83
0141میرزا حسینمحمد رضا83
0152فاطمهخیر محمد 83
0379توریالیفقیر محمد83
0611مریمفرید احمد83
1621بی بی رحیمهنورالدین83
1825مینهفیض محمد83
0028محمد اقبالفرید احمد 82
1023محمد شریفخان علی82
1101سلسلهنجیب الله82
1436عزیز اللهامام علی82
1645نورستهجمعه خان82
3953ذکیهمحمد عیسی82
0644سمیهمحمد حسن81
0857فرحنازحکیم الله81
1070سارهعزیز احمد 81
1129نادیهصفی الله81
1132ثنامحمد حکیم81
1509احمد فرخاحمد شفیع81
1577نرگسنجیب الله81
1603شملههدایت الله81
2166طایبهقلندر شاه81
2443سمیهعبدالروف81
2784شبنممحمد شاه81
3033نیاز محمد نجیب الله81
3472محمد الهامغلام نقشبند81
3633احمد آغاعبدالعلیم81
0051احمد راشدامین الله80
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد80
0099احمد وارثنجیب الله80
0146تهمینهعبدالواحد80
0149زرمینهصالح محمد 80
0575عبدالتوابعبدالصبور80
0910مقدسعبدالرحمن80
1014احمد فوزاناکرام الدین80
1035محمد راشدرحم الدین80
1128هدیهصفی الله80
1130طیبهعبدالغفور80
1499عبدالسمیععبدالصمد80
2014توفیق اللهامین گل80
2065نجواهمایون80
2510سمیع اللهحاجی مایل80
2595مژگانامان الدین80
3580هدیهعبدالعلی80
0026محمد حامدتاج محمد 79
0677ایمانعلی مرزا79
1150آمنهعبدالخلیل79
1557احمد مدثرندا محمد 79
2073فرحتعبدالحبیب79
3577حبیبهعبدالحمید79
0035میلادمایل آقا78
0147محمد آصفغلام عباس78
0201زهرانثار احمد78
0343ربیعنور محمد 78
0358محمد قسیمگل رحمان78
0414شبیرعبدالواحد78
1373نبی اللهمحمد نور78
1378مدثر اللهحسیب الله78
1553شکریهعبدالعزیز78
2642شبنممحمد تقی78
3438احمد سیرسلطان محمد 78
3569شکیبافدا محمد 78
3802محمد ادریسمحمد آصف78
0093امان اللهمحمد خالد77
0236سکینهسید سکندر77
0684احمد ویسمعبدالقهار77
0869عبیدالرحمنخدا داد77
1039ذبیح اللهغلام مصطفی77
1699مروهغلام مصطفی77
1768هدیهنعمت الله77
1974روح القوامعبدالقهار77
2359میلادمحمد محسن77
2451عبداللهصبغت الله77
0047محمد الهامعبدالمعصوم76
0264احمد مبشرحشمت الله76
0566علی حسینمجیب احمد 76
0647گهرعبدالمبین76
0674شیبانجم الدین76
0724عبدالجبارروکی76
0844محمد اقبالمحمد ایوب76
0874محمد مصطفیعبدالولی76
1127کوثرعبدالشعیب76
1173طارقحکیم خان76
1227احمد واجدحمید الله76
1834عرفان اللهجان آغا76
2472لمرامرالدین76
2559شیرزیبریالی76
0101زینتاحمد فهیم75
0157عمرانفضل75
0239عبدالودودعبدالفاروق75
0257صدیق اللهحبیب الله75
0757شفیع اللهحشمت الله75
0825فرشاداحمد گل75
0860گلاب الدینمعراج الدین75
1100حمیدهنوروز75
1114زبیرفضل احمد 75
1213فیصل سید احمد 75
1761باسطهعطا محمد 75
1982محمد ادریسجمعه گل75
2517محمد مبشرمحمد عمر75
2600غزلحسیب الله75
3355احمد قریشببرک75
0049عبدالمدبرعبدالله74
0330حسناعبدالصمد74
0467صدامغلام نبی74
0671محمد عمرمحمد قاسم74
0673همانجم الدین74
0843احمد خسرواحمد جان74
0878عبدالفهیمعبدالقیوم74
1043مهریهمحمد رحیم74
1160علیممتاز74
1171الیاسعبدالعلیم74
1172عابد الرحمنسیف الرحمن74
2370احمد شبابمیرعلی74
2550ډیوهمحمد حنیف74
3803محمد عمرمحمد اکبر74
0040عبدالمختارعبدالمنان73
0063عمرسروشمحمد نعیم73
0308نقیب اللهکفایت الله73
0487احمد فیاضمحمد آجان73
0862مرتضیمحمد نعیم73
0993شفیق اللهدولت محمد 73
1013احمد بکتاشمعراج الدین73
1017فرشاد آقا محمد 73
1736شفیق اللهعبدالعزیز73
1957نعمت اللهحضرت ولی73
2144سونیلاعبدال محمد 73
3376آزادهبشیر احمد 73
3651مومنهقربان علی73
3790زینبمحمد نذیر73
3822خرماکامل بیک73
0034فهیمهمحمد محسن72
0163مروه72
0263هدیهعبدالجبار72
0310حکمت اللهخان محمد 72
0340عبیداللهمحمد اسماعیل72
0413نیلوفرعبدالقهار72
0443علی رضاحفیظ الله72
0498احمد عمراناحمد جاوید72
0664عباداللهعبدالحی72
0823پرویز احمد علی محمد 72
0991احمد شاهمحمد ضمیر72
1126سبحان اللهمحمد انور72
3374سومنعبدالکریم72
3821نبیلهکامل بیک72
4040نکهتمحمد داود72
0011مختار احمد عزیز احمد 71
0175مرسلنیکو بخت71
0204عبدالمبینعبدالعزیز71
0274رضوان اللهمحمد اکرم71
0370عبدالمالکعبدالجلیل71
0422نجیب اللهآدم خان71
1115بکتاشوحید الدین71
1750مسعود حبیب الرحمن71
1811محمد فردیندر محمد 71
2034فرشتهنور احمد71
2113غوث الدینسیف الدین71
2234عبدالحقمحمد انور71
3688مسعودمحمد اسماعیل71
3805ربابه71
4098نگینهمسعود الله71
0252محمد الیاسبرهان الدین70
0268ساجدهعبدالروف70
0569عبیداللهوحید الله70
0839روحید اللهنور الله70
0994الیاسغلام حسین70
1015وحید اللهاسد الله70
1079زبیرهعاشق الله70
1593نادرعلیغلام سعید70
1756احمد جانعبدالرفیع70
2184حامددولت نظر70
2599اسمافیروز الدین70
3907میکاییلعبدالشاه70
3960عبدالقدیرعبدالکریم70
0038حمیداللهروح الله69
0364باصرهسید داوود69
0546محمد الهاممحمد شعیب69
0594سجادعبدالغفار69
0674رعناعبدالله69
0731مطیعمحمد یاسین69
0911عابدهمحمد شفیع69
0925محمد یاسینعبدالقهار69
1546محمد حامدحسین داد69
2031فریدونامیر خان69
3090رافعهنعمت الله69
3254بهارهولی احمد69
3329مصورسلطان محمد 69
4105فردوسعزیزالله69
0057سلیمانشین گل68
0059رامینعبدالهادی68
0166عبدالرحمننور علی خان68
0174رخسارمحمد شفیع68
0341احمد نویدعبدالحبیب68
0466بلالغلام نبی68
0845ظفر اللهولی الله68
1152خدیجهعبدالجبار68
1174نادیه آقا ضیا68
1250خبیبعبدالجبار68
1339سید طاهاسرور الدین68
1444عبدالمجیبعبدالمجید68
1851نقیب اللهسیف الرحمن68
1919سلیمانعبدالطیف68
2433ارمغانمحمد شعیب68
3568فاطمهمحمد یوسف68
3606فیصلحبیب جان68
4015عارفهشیر نظر68
4157لیمهعبدالله68
4192فرزادعبدالحلیم68
0060عبدالحمیدعبدالصمد67
0105سارهشاه آقا67
0197زهرهمحمد هادی67
0570هدیغلام فاروق67
0673امانیهعبدالمجید67
0711رفیع اللهرحمت الله67
1084احمد مصطفیاحمد شاه67
1112شهرام محمد ناصر67
1155کبراسید حسین67
1342حمیرامحمد آصف67
1430محب اللهفضل الله67
1687متینننگیالی67
1744شبانهامین گل67
1938نوید سیف الدین67
2554نعماننیک محمد 67
2680عبدالحیعبدالاحد67
3918احمد حامدعبدالحسین67
4172احمد سیرشیر نظر67
0064سید ولیدمحمد کبیر66
0371جواد احمد فواد احمد 66
0483احمد نوازعبدالودود66
0501عجازعبدالجلیل66
0509پلوشهحاجی محمد66
0601سارهوحید الله66
0814الیاسمحمد رحیم66
0935حسناحاجی لطف الله66
1571فردینخیر الدین66
1771حدیثهمحمد یعقوب66
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد66
2358مسیح احمدبشیر احمد 66
0502احمد ذکیضیاالله65
0735مجتبیکریم داد65
0882مهدیعبدالحنان65
0912شگوفهمنیر65
1088نگاهغلام محی الدین65
1151الهامشیر خان65
1321عطا اللهخلیل الله65
1353سیاف گل بچه65
2316محمد زبیرضمیر محمد 65
2350دنیابشیراحمد65
2750سپوژمیعبدالبصیر65
3565عفتاحمد فرید65
0687حسیب اللهمجیب الله64
1024مروهعبدالجمیل64
1153لطف الرحمنغلام فاروق64
1158عبدالستارقیام الدین64
1242احمد ابرارغلام فاروق64
1440غلام صفدرنظر خدا64
1536مایلمحمود64
2198محمد صمیمعبدالخلیل64
2364خاطمهبختیاری64
3435مرسلمحمد ابراهیم64
3749مبعیثمحمد کبیر64
0306احمد اللهاحمد ضیا63
0585عبدالباعثمحمد نعمیم63
0599حسیب اللهحمید الله63
0679آرزومحمد مبین63
0787شکریهمحمد زمان63
0804عبدالبصیرگلا جان63
0820احمد فرزادشیر حمزه63
0836محمد ارسلانمحمد سمیع63
1380حزب اللهمحمد رضا63
1565زحلنصرالله63
1795عبدالسلیمعبدالحمید63
2378مجیب اللهنجیب الله63
2627امیر محمد محمد داود63
3666ظریف اللهنجیب الله63
0104غلام حسنسلطان علی62
0117جوهر محمدگران محمد62
0169بشار احمد سنت الله62
0253عبدالحفیظعبدالرزاق62
0444همایونضیالدین62
0822محمد سمیرمحمد آصف62
0914یسراعبدالقهار62
1022حسیب اللهعبدالدین62
1247حمیدهغلام عباس62
1681میرجممستی بیک62
1735محمد حسیبمحمد نعیم62
2097محمد تقینظر علی62
2189پرمیلاغلام سخی62
2263الیاسمحمد نجیم62
2354لیناپاینده محمد 62
2590فرهادحیات الله62
2646سحرمحمد فاروق62
3305صهیبهعبدالقدیر62
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد61
0090فاطمهحاجی نور محمد61
0098اعجاز اللهمحمد امین61
0115همایونصفا الدین61
0116جوادولی جان61
0335نثار احمد عبدالعزیز61
0480کوثرمحمد عارف61
0491سکینهعوض61
0563سمونملشاه لالا61
0660محمد شعیبعبدالواحد61
0690احمد رشادمحمد عارف61
0747آریاعبدالغفور61
0815زحلزریالی61
1531سومنمحمد نسیم61
1547منوچهرمحمد اعظم61
1617سید محبوبسید محفوظ61
1637احمد راشدنجیب الله61
2302محمد جاویدمحمد حسین61
3427رخسارسید امین61
3732حبیب اللهعلی یاور61
0142عبیداللهمحمد 60
0334مجیب احمد سلطان احمد 60
0363فرشتهفرید احمد60
0364خدیجهشیر احمد60
0386ذکی محمد عیسی60
0387مسرتقطب الدین60
0453عبداللهمحمد سلیم60
0609محی الدینمحمد امیر60
0824ثنا اللهعبدالخبیر60
1731فرحتذبیح الله60
1732سحرنور محمد60
1734رحمت اللهمحمد هارون60
2133منصورشاه مقصود60
2296مسیح اللهنجیب60
2366فضل احمد عبدالاحمد 60
2492خورشیدعبدالغنی60
2564احمد بلالمعین الدین60
3398شعیبنجیم60
3567شبنمفدا محمد 60
3791عایشهمحمد نذیر60
3801محمد عمرانمحمد اکبر60
4196امیر حسین فرهاد60
0193محمد آرشمحمد هارون59
0551میتراعبدالهادی59
0685شمسیهگل میر خان59
0805محمد غلام رسول59
0847شاکر حسینسید نوشیروان59
0864احمد رضواناحمد سمیر59
1094عمران احمد شهاب الدین59
1108احمد فیروزعبدالسمیع59
1199آرزوغلام سخی59
1967زبید اللهزین العابدین59
2009نیلوفرشاه آقا59
2362محمد ضمیرعبدالهادی59
2692نیلابمحمد قاسم59
2747بصیرهمحمد حسن59
3415احمد شاکرمیراجان59
3730اقبالامیر محمد 59
4081رخسارعبدالله59
4216محمد مصورمحمد رفیع59
0055محمد فاضلآقا گل58
0258زینبمحمد رسول58
0297رضوان رحمت الله58
0388صدفقطب الدین58
0421مدینهامیر گل58
0433رفیع اللهمحمد نادر58
0489یلدامحمد سلیم58
0538عبدالوهابعبدالهادی58
0649فتانهمظفرالدین58
0654امیر الدینصلاح الدین58
0655محمد حدیثمحمد عارف58
0681محمد امینعلی محمد58
1083ریحانهسید مولاداد58
1102احمد موسیعبدالمجید58
1119احمد یاسرفیاض58
1194محمد وارثمحمد صدیق58
1751حمیدهمحمد صابر58
2041فریدونمحمد اجمل58
2393بی بی فاطمهغلام رسول58
3390احمد شبیرمرزا محمد 58
3465حبیب اللهنجیب الله58
3514غلام قادرعوض58
3672حسین علیسفر محمد 58
0065سید عبدالقیومسید جعفر57
0100محمد شبیرمحمد صابر57
0123عزت الله احمد الله 57
0132ناهیدفهیم الله57
0296طلب الدینبهاوالدین57
0631سهراببسم الله57
0653احمد اللهعبدالطیف57
0915زینبمحمد کریم57
1627لطف اللهحیات الله57
2353احمد بلالوحید الله57
2580مطهرهعبدالوکیل57
0007اسد احسانمحمد حامد56
0151حسیناابن امین56
0307احمد زاهدنورعلی56
0410بنفشهحفیظ الله56
0467محمد فهیمعبدالبصیر56
0636نذیر احمد محمد شاه56
0689سید ابوذرسید سرور56
0813ملیحهعبدالسلام56
0855مجدود احمدنثار احمد56
0863احمد قیساحمد سمیر56
0913پریساغلام عباس56
1109محمد شکیبمحمد مبین56
1212هدایت اللهمحبوب الله56
1343نیلوفرفواد56
1465حسنامحمد ظفر56
1611برشنانیاز محمد 56
1945منیر احمد فهیم احمد 56
2007شهزادمحمد امین56
2137مرواریدخدایداد56
2416صفیهمحمدالدین56
2632زرفشانمحمد خیبر56
4142احمد سیرویس الدین56
0028فاطمهاحمد وحید55
0429محمد یوسفگل آقا55
0438دل شادمنگل55
0503شهرامعبدالمنان55
0584الفت اللهعبدالکبر55
0759ننگیالیکابلی55
0848لطیف حسینسید نوشیروان55
0979جمیع اللهغزال الدین55
1049شاه جهان زیببابه جان55
1200داد محمد غلام علی55
1410سوماضیا احمد55
2033حسیب اللهغلام ربانی55
2062محمد حامدمحمد فرید55
2128محمد داودمحمد فرید55
2165محمد شبیرعبدالمجید55
2379خدیجهنجیب الله55
2399سلطان احمد مسعود احمد 55
2453میر حمزهمیر عزیز الله55
3392احمد سالارعبدالخلیل55
3464عبدالرحمننجیب الرحمن55
3700فرحنازعبدالبشیر55
0254روماننورخدا54
0301محمد حارثمحمد معروف54
0734محمد میونددوست محمد54
0821احمد شیرزادشیر افضل54
1019محمد اللهعبدالعزیز54
1518زهراعبدالرقیب54
1520مدینهغلام رازق54
1693سید محمد رضاسید صادق شاه54
1841شمس اللهالفت الله54
2596نگینه احمدیسید مقصود54
2620شهرامعبدالمالک54
3301عباسمحمد نقی54
3391ساحلمحمد خالد54
3576نادیهنور محمد 54
3588مهدیهمحمد عارف54
3849حدیثهنظر محمد54
4080مجتبیشیرین آغا54
4153سید سمیع اللهسید رسول54
0001نیک محمد میر محمد 53
0056میلادرجب علی53
0155نعمت اللهمحمد امین53
0309صنمنور آغا53
0357خالدمحمد صدیق53
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه53
0443ضیاالحقمحاکم خان53
0476احمد اللهعنایت الله 53
0529مژدهاحمد شاه53
0598زهرهنصیر احمد 53
0664رویدمحمد مجید53
1090محمد هاروندوست محمد 53
1100ماریناعبدالرحمن53
1196فیاضیار محمد53
1219رفیع اللهنجیب الله53
1367سمیع اللهعبدالروف53
1368فیصلعبدالقهار53
1519طیبهغلام رازق53
1741احمد یاسرفضل الربی53
1755فرزانهدل جم53
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم53
3740حبیب اللهمحمد جان53
4191مصطفیعلی احمد 53
0121سهیلسخی محمد52
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم52
0256احمد شاهمولا داد52
0275عمرداد خدا52
0486آسیه اسما عبدالفتاح52
0492بنفشهخدا داد52
0532توابتاج محمد 52
0538زهراجمشید52
0594مهنوشعبدالوکیل52
0761سلیمانداد محمد 52
1176میلادعبدالمتین52
1225شهزادعبدالهادی52
1249بصیرهعبدالنصیر52
1349سعادت اللهشمس الله52
1352لیدامصطفی52
1360حسنقاسم علی52
1635عبدالسمیععبدالحفیظ52
1948عاطف اللهاضغر جان52
2243مسعودهفیض محمد 52
2328احمد ظاهردر محمد 52
2335شگوفهدل آرام52
2568رحمت اللهگل افغان52
3481محمد امیدخالد52
3652امیرمحمد یوسف52
3694محمد مصطفیفریدون52
3837خورشیدفضل الدین52
3878احمد مدثرخدای داد52
0043تهمینههاشم51
0047مرسلسلیم شاه51
0054نازیهفرید احمد 51
0166یلداعبدالغفور51
0167سید عقیلسید حسن51
0204عبدالقیومعبدالرحمن51
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 51
0539ابراهیمزمری51
0648محمد صبورمحمد صابر51
1297حسنامیرزا محمد51
1610سونانیاز محمد 51
1700مریمنورالرحمن51
1911شمس الرحمنعبدالمنان51
1992سید نثارسید ممتاز51
2553محمد اطهرمحمد اشرف51
2556راشدمحمد فهیم51
2631آرزومحمد یحی51
3425فروزانخان محمد 51
3826الهامسلیمان51
4012هدیهعبدالصمد51
4189محمد نذیرمحمد نجیب51
0068مصعبشارخ50
0074فتانهعزیز احمد 50
0077نبیلهگل نبی50
0152محمد منصورمحمد رحیم50
0220احمد شعیبمحمد لقا50
0278شجاع اللهبرهان الحق50
0354ماهدشفیع الله50
0392حسیناعبدالستار50
0551محمد شایقعطا محمد 50
0663احمد شبیرعبدالحنان50
0830عمران اللهسردار احمد 50
0891مینهباز محمد50
0957امان الدینعنایت بیک50
1655حبیب اللهخدا داد50
2334ژالهدل آرام50
2426منیژه عبدالشکور50
2574روح الامینمحمد رقیب50
2624صلاح الدینعبدالقادری50
2690سومانصیر احمد 50
3342شبیر احمد محمد عارف50
3402هدیهاسدالله50
3728عبدالاحدگل ممحمد 50
3793بشیر احمد شیر محمد50
3799مریممحمد آصف50
3842بصیر احمد داد محمد50
3881محمد عمرانمحمد امین50
3996گلاب الدیننظام الدین50
4089زبیرگل محمد 50
0102ذبیح اللهمردان49
0247رامششیراب الدین49
0292مسیرمسعود49
0397نور جهانمحمد سلیمان49
0434مرسلمحمد نادر49
0537شیلاعیدی محمد 49
0555سلیمانرحم خدا49
0763زاهدغلام فاروق49
1270نوشادفیض محمد 49
1818بسیماسید هاشم49
2050احمد میلادعبدالاحد49
2164سمیهعبدالبشیر49
2475نصرت اللهعبدالبصیر49
2529اسد اللهغلام محمد 49
2643زینبشیرعلی49
2694زهراعزیزالرحمن49
3410حسنامحمد کبیر49
3578علیناانور شاه49
3657زیتونهمحمد شاه49
0140احمد ولیددر محمد 48
0199مروهزین الله48
0235مروه سید سکندر48
0266رامینمحمد ظریف48
0613مدینهزمری48
0784نسترننظام الدین48
0785طیبهفضل الدین48
1125محمد اقبالزلمی48
1226احمد شاهغلام سخی48
1434برکت صفرعلی48
1442صبغت اللهعبدالرازق48
1583مهرینسلیم شاه48
1794محمد عابدمحمد عالم48
1991مرتضی نور آغا48
1995روهیدحاجی غلام غوث48
2102محمد اسحاقحیات الله48
2299نرگسعبدالواسع48
2561حسیب اللهرحمت الله48
2573گیتامحرم علی48
3433خیر افشاندوست علی48
3695احمد مختارجهانگیر48
3744زرمینهابن امین48
3750محمد عثمانحبیب الرحمن48
4104سید ولیدمحمد سلیم48
0144سید مصطفیحسین آقا47
0194رڼاحاجی زلمی47
0318علی حسینمحمد یعقوب47
0416عبدالمومنعبدالمبین47
0445احمد شعیبمایل آغا47
0640مزملمحمد سالم47
0829احمد رشادشعیب47
1364احمد صفااحمد شاه47
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین47
1437محمد سلیمعزیز الله47
1497فرشتهعلی داد47
1525فیصلمحمد آصف47
1820مسعودآقا گل47
2015فردوسزلمی47
2148نصیربصیر47
2191شیبادل آغا47
2649فیصلامام محمد 47
3170جلوهعبدالرحیم47
3404یلدامحمد سلیم47
3468جمشیدعبدالشکور47
3518هیوادمحمد نسیم47
3571شبانهاحمد ضیا47
4076فرحانهعبدالخالق47
0075سونیتابصیر الدین46
0168اورانوسعبدالرسول46
0198مختارمحمد نادر46
0234واحد اللهفدا محمد46
0235رومانداد محمد46
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 46
0307عبدالطیفعبدالعزیز46
0342حنیفولی محمد46
0477مریمرحمت الله46
0489نازیلاحبیب الله46
0851محمد بصیرمحمد شریف46
1110ناصراحمد46
1276فیصلملا محمد 46
1609عابدغلام حیدر46
1817سلماسید هاشم46
1883حکمت اللهسید احمد 46
1990ساحلعبدالنصیر46
2199شکریهعبدالخلیل46
2469سید حسینمحمد ظاهر46
2614حامداسد الله46
3501رستمعبدالرحمن46
3566حسنیهسید معراج46
3670احمد سیرغلام حضرت46
3673احمد کبیرمحمد یار46
3780ادریس حکیم الله46
3851حفصهابن امین46
0025رشادمحمد ضیا45
0190دوست محمد شیرمحمد45
1279سید نصیرسید رحیم45
1308غلام فیصلشمس الرحمن45
2149میونددلاور خان45
2212شهریارعبدالودود45
2300محمد حدیثحسام الدین45
2693اقدس جانعزیزالرحمن45
3399احمد شعیبنثار احمد45
3411فاطمهخان آقا45
3570ادریسشیرجان45
3928غلام وارثغلام نبی45
4072فیاضحیات الله45
0073شکریهعبدالعزیز44
0173مریمغلام مصطفی44
0365سید احمدسید داود44
0417قیسبشیر احمد 44
0559دین محمدگل محمد 44
0607مصطفی حسن علی 44
0837محمد صادقگل الرحمن44
0901ملکهنظر محمد 44
1028ذکراللهمراد علی44
1354مبشرحبیب الله44
1433عبداللهنصر الله44
1503محمد ناظممحمد کاظم44
1996تهمینهعاشور محمد 44
2098نگینهمحمد اسحاق44
2360سنبلامین الله44
3011خورشیدمحمد فرید44
3405نوریهعبدالصبور44
3789ذکراللهمحمد رسول44
3952بخت اللهمحمد پادشاه44
0098شمس اللهگل لالا43
0394سید مرتضیسید عارف43
0653اظهرعبدالحسیب43
0815زهرهمیر عبدالاحد43
0838الهام محمد ابراهیم43
1363سحر میرویس43
1388احمد بلالوحید الله43
1598مامون احمد نصیر احمد 43
2369صمیمعزیز آقا43
3434یاسمینحسیب الله43
3470شاهرخعبدالحسیب43
0003ثناربانی42
0029نثار احمدروح الله42
0046محمد صمیمسلیم شاه42
0111مصطفیعبدالقادر42
0126عایشهسید اقبال42
0490سروشمحمد سلیم42
0655فهیمنور آغا42
0762محمد فردوسمحمد افضل42
0840ادیبمحمد ابراهیم42
1278عبدالصادقمنصور42
1692مهریهسید نصرت42
1743اسماشیرین آغا42
1752آسیهمحمد حسن42
1764سهرابمحمد منصور42
1772علی رضامحمد یاسین42
1930یلدامحمد عارف42
2061گیتاعبدالرحیم42
2104قیسمحمد داود42
2225سحرسید احمد 42
2252ذکی اللهاصحاب الدین42
2695مسرتمحمد خالد42
3337مجیب غلام حیدر42
0004مروهربانی41
0188مرسل عبدالصادق 41
0236احمد ذکیعبدالرحیم41
0349وحید اللهنعمت الله41
0580پرویز جانعبدالجمیل41
1175زرغونهآقا ضیا41
1407گل غنچهعبدالنعیم41
1441نقیب اللهمحمد اقبال41
1638شهیرعبدالقدیر41
1639محمد رفیعمحمد شفیع41
1868حشمت اللهعزت الله41
2018مزدلفهمحمد تمیم41
3769عبدالمنیرعبدالستار41
3828طوفانتوریالی41
0006احمد شعیبمحمد طیب40
0071الیاسگل نبی40
0448اکرم اللهمحمد سرور40
0495گل چهرهقربانعلی40
0544حبیب اللهمحمود40
0775محمد قسیمعبدالقدوس40
1554ماروزهعبدالحکیم40
2241آذرمحمد طاهر40
2368شیرازالدیناسلام الدین40
2389فیاضعبدالرشید40
2506ذاکرهمحمد صابر40
2767شگوفهخوشحال40
2921نیلوفرمحمد عمر40
3375مهنازامان الله40
3581زهراانور شاه40
3619سید آصفکاکاگل40
3820زهراعلی احمد 40
3934شادابمحمد یعقوب40
0051سید محفوظسید معروف39
0066احمد ضیاننگیالی39
0125مرسیلامحمد اسحاق39
0150ابن امینمحمد آصف39
0154ذکیهشمس الاحمد39
0156شبنمحاجی محمد یوسف39
0220شعیبمهر علی39
0641سید شهیمسید شریف39
1257میلاد احمد مشتاق احمد 39
1316صدفعبدالمحمد 39
1561مهدی رضامفید احمد 39
1847احمد جاویدمحمد گل39
1912عبداللهایام الدین39
2187ممتازالدینمهتاب الدین39
2447سعادت اللهنجیب الله39
2538سحراحمد ضمیر39
3955حسیب اللهمحمد امان39
4041احمد بلالاحمد مسعود39
4215ابراهیمجاوید39
0045صوفیهمیر سعید38
0076شکیباخان علی38
0158وحیداللهعبدالواحد38
0181یحییمحمد امین38
0597محمد طارقعبدالرحیم38
0601محسنهنعمت الله38
0635حیدرشاه ولی38
0646احمدعبدالواعظ38
0675پیماننصیر احمد38
0714مطیع اللهمحمد ایوب38
0870رامشمرزا الدین38
0981امر الدینعبدالمنان38
1146شفیع اللهعبدالهادی38
2110احمد فردینعبدالزبور38
2367خلیل احمد علی احمد 38
2398شبیرعبدالخلیل38
2758تمکینمحمد رسول38
3640عبدالنجمانعبدالصمد38
501138
0124اصیلامحمد اسحاق37
0219حسینغلام رسول37
0276مدینهمحمد نوید37
0562فردوسعبدالطیف37
0768سعیدهسید نعیم37
1011محمد احدمحمد حنیف37
1025محمد امید محمد امان37
1056سید مصطفیالله سعید37
1087روح اللهخدایداد37
1307غلام مجتبیشمس الرحمن37
1508محمد عمرمحمد ضمیر37
1559احمد مصطفیوحید الله37
1702زینباحمد زبیر37
1950احمد زینورالرحمن37
1962ادریسطاهر حسین37
2111عرفانعبدالزبور37
2119عبدالباسطعبدالحمید37
2254ذاکر اللهاصحاب الدین37
2372امیدقیام علی37
2641شبنمسلطان محمد 37
2882خواجه احمد خواجه رحمت37
4062جلال الدینمحمد رسول37
0019احمد مزملعبدالشکور36
0237محمد زاهدمحمد یونس36
0298الطاف حسینغیاث الدین36
0326عمرهسید ذکریا36
0493مژگانبابه جان36
0536محمد اللهعتیق الله36
0600سید اسماعیلسید مصطفی36
0606میلاد عبدالسلام 36
0711کامرانشیرالرحمن36
0852هنگامهغلام حضرت36
0890سحرفتح الله36
0894نوابعبدالغفار36
1020سراج الدینشاه عسکر36
1226عبدالبصیرعبدالهادی36
1381قیومعبدالهادی36
1397اجملمحمد عالم36
1640شکیب مسجدی36
1832عبدالبصیرعبدالمبین36
2231سید سایلسید کمال36
2635شارخسخی داد36
3779آمنهمحمد یاسین36
3930غلام زبیرغلام نبی36
4117حسیب اللهملک مرزا36
0085احمد بلالعبدالشهیق35
0190محمد ادریس محمد اسحاق35
0237عبدالنقیبعبدالرقیب35
0425انوشهغلام محمد35
0716روحیدخلیل الرحمن35
0966آسیهعبدالله35
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی35
1769سپین غرغلام محمد 35
1849میلاد مرزیغلام جیلانی35
1885بهزادکمال الدین35
2072عدنانمحمد معصوم35
2291زلگیزلمی35
2565احمد شاهسمیع الله35
3302محمدعبدالحق35
3340محمد بشیرمحمد کبیر35
3395محمد یوسفعبدالقدیر35
3416ملیناصدیق الله35
3563سادیهنذیر احمد 35
3582معصومهعبدالوکیل35
3616مرتضیمحمد حسیب35
3669رومانعبدالجلیل35
4152رامینعبدالحی35
4164شبناسید رسول35
500935
0127انیتامحمد قیوم34
0137انعام اللهصدیق الله34
0155سمیرامحمد نبی34
0269کامرانعبدالجبار34
0270محمد یحیخیال محمد34
0426هوسیخیرالدین34
0490فرخندهرحیم الدین34
0579محمد عمرمیر آقا34
0697عبدالباسطعبدالوکیل34
0788فاطمهمحمد زمان34
1014مجتبیبابه جی جان34
1145حسیب اللهعبدالقهار34
1667عبید اللهنعمت الله34
1804محمد اسحاقعبدالجمیل34
1961احمد رشادمحمدح شفیق34
2756سحرمحم رسول34
3451شبیرحسینایرج میر34
3764نثار احمد داد محمد 34
4165منصورمحمد اسماعیل34
4194فوادعیدی محمد 34
0359نجم الدینمحراب الدین33
0479حشمت اللهحبیب الله33
0483زاهدسید امام33
0684محمد هلالمحمد طالب33
0807آمنهاختر حسین33
1048احمد مسعودعبدالباسط33
1224جمیلامیر محمد33
1245سید مصطفیسید محمد 33
1336احمد رامشنیاز محمد 33
1884حسیب اللهزلمی33
2103مبینحاجی سلطان33
2116عبداللهنورالله33
3538عبدالجبارعبدالقهار33
3608محمد مرتضیاحمد الله33
3674مریم شیر محمد 33
3684محمد اسماعیلامیر الدین33
4055احمد هشامخالد احمد 33
0139عمرانغلام علی32
0639سمیع اللهعبدالحمید32
0789محمد طارقمحمد عثمان32
0905روملامر الدین32
1052عبدااللهخلیل الرحمن32
1077عبدالوارثعبدالوکیل32
1154مهربانمحمد وسیم32
2161شمس الدینعبدالعلی32
2195ادریسامام گل32
2588محمد مصطفیمحمد امین32
3586منیژهحبیب الله32
4001بصیرهنصرالله32
4052صدفمحمود خان32
0508سهرابشاه ولی31
0556سباووننور احمد31
0604احسانامان الدین31
0743احمد فرامرزغلام مرتضی31
1037ارشاد اللهجلال الدین31
1122غلام مرتضیرحیم داد31
1150احمد قیسمیر افغان31
1347محمد الهاممیر افغان31
1548ذکی اللهرحمت الله31
2055منیب اللهحمیدالله31
2075توفیقمحمد طاهر31
2177سمیع اللهعزت الله31
2242آرشمحمد طاهر31
3303میلادعبدالقیوم31
3626باسط غلام حضرت 31
3699شهر بانومحمد واقف31
4060شریفهعبدالمحمد 31
4106بکتاشخان مرزا31
0195مروهحکیم خان30
0239محمد نسیممحمد یاسین30
0249بشیر احمد ولایت خان30
0300سمیرغلام صدیق30
0384مجیدعوض علی30
0537ادریسعزیزالله30
0553احمد میلادجلندر خان30
0555جابرمحمد خلیل30
0744یاسرغلام صدیق30
0853حیدر شاهسید اعلی30
0953کریم اللهمحمد ناصر30
1031محمد ایملسردار30
1311وصالمحمد فقیر30
1562یماعبدالجلال30
1612الطاف حسیننجیب الله30
1861مطیع اللهعبدالحنان30
2070عبدالتوابعبدالوحید30
2118نصراللهغلام حیدر30
2124شادابداود شاه30
2138حمید آقاخان آقا30
2363مصطفیخورشید احمد 30
2400عبدالمصورعبدالمبین30
3325حمید اللهتوفیق الله30
3332مسافرسید عبدال30
3422محدثهروح الله30
3697نبیلهبهروز30
3755محمد اللهفیض الدین30
3765عبدالعزیزعبدالجمیل30
4061مسعودغلام نبی30
4107عبدالمصورآغا شیرین30
4175حامدنعمت الله30
0201محمد عاطفمیر آقا29
0358محمد شاکرشاه لالا29
0369فرمان وکیلفیروز شاه29
0577حمیداللهشجاع الله29
0854الهامامان الله29
1698رمزیهسید اکبر29
1710عبدالودودعبدالقدوس29
1793احمد سمیرمحمد سمیع29
1922نذیرسید عظیم29
2707محمودسید حکیم29
3748احمد سروشهدایت الله29
0022ایفامحمود شاه28
0023آسیهمحمد شاه28
0024صفت اللهنیاز محمد 28
0643محمد سیرمحمد صابر28
0841محمد هاشممحمد هارون28
1024سمیع اللهنور حکیم28
1113توحید اللهمحمد اجمل28
1595سودابهاحمد داود28
2042معصوم احمدحاجی محمد28
2288محمد حنیفمحمد شریف28
2530سید حامدسید داود28
2571طلحهغلام محمد 28
2628سوریهآقا گل28
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله28
3917نارونسلطان محمد28
4180احمد مهدیاحمد ذکریا28
0312محمد سجادعبدالبصیر27
0321نوید اللهاحمد فرید27
0564سید نجیمسید بصیرالله27
0565سید نجیبسید بصیر الله27
0638نصیر احمد میر حضرت27
0872سید صمیمسید قاسم27
1012عبدالوارثعبدالقسیم27
1018رحمت اللهمحمد گل27
1880اکبر علیمحمد امین27
2444بلالمرزا خان27
2484امیدمراد محمد 27
2507بصیر احمد ولی محمد 27
2672سعدیهشکیب احمد 27
3698عابدهعبدالرحمن27
4161زهرهاکرام الدین27
500727
0048ریحانهغلام مجتبی26
0138مولا قاسمسید جواد26
0482احمد زعیممحمد فهیم26
0717محمد عمرانمحمد همایون26
0850محمد نویدمحمد رفیع26
0871رامینمحمد ایوب26
1864رحمت اللهعبید الله26
2121سید پرویزسید لالا آغا26
2202مشتاقمحمد شریف26
3328رفیعذبیح الله26
3607محمد مصطفیاحمد الله26
0100عبدالضمیرعبدالصبور25
0500سید امیدسید محمود25
0571احمد ضیامحمد شفیق25
0580احمد شبیرخیرالدین25
0642محمد عمرمحمد صابر25
0727رحمت اللهگل محمد 25
0922احمد قیسسردار احمد قیس25
1251شعیب اللهمحمد یونس25
2106اجملعبدالمتین25
2432محمد رومانمحمد امان25
3327سباوونسلطان محمد 25
3782خالدمحمد حعفر25
0134نوراللهعتیق الله24
0170احمد فیصلعبدالبصیر24
0277شهیام الدینجان ریس24
0718محمد سالممحمد صادق24
1044صهیبسید رهان24
1785محمد عمرانمحمد سرور24
1787فروغعطا محمد 24
2044راشدعبدالواحد24
2355روملعظم الدین24
2766احمد فیصلاحمد جاوید24
3935نرگسخلیل الرحمن24
4051امید عبدالجبار24
4066محمد روملمحمد انور24
0260محب اللهعصمت الله23
0539حسیب اللهمحمود23
0672شفیق اللهشمس الله23
0689احمد بلالعبدالمتین23
1197احمد ذکیعبدالجمیل23
1198مریمغلام محی الدین23
1314حشمت اللهعبدالروف23
1803نقیب اللهمحمد کبیر23
2117احمد شهیراحمد شکیب23
0015نورالهدیمحمد حامد22
0385نعمت اللهعبدالغفور22
0984محمد فیصلفیض آغا22
1078محمد ادریسعبدالوکیل22
2114پیمانپاچاه22
2115محمد دلمحمد گل 22
3449احمد شاهغلام محمد 22
3854سید حسینسید یحی22
0131مدثرمحمد رفیع21
0455محرم علیکرم علی21
1573اقبالجلال الدین21
2528احمد فرزادپاچاه محمد21
3421حسنامحمد شفیع21
3906سید احمد سید عمر الدین21
0003محمد نعمانجنگ باز20
0480ارسلانامیر خان19
3611حمایت اللهمحمد صابر19
3770محمد نبیمحمد شفیع19
0001شگوفهنوروز خان0