نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنمره
0119مامون96
0053الهام الدین94
0627زعیم94
2452احمد سیرت93
0986احمد سلیمان92
1322عمران الله92
1643محمد ذبیح92
1771حدیثه91
3604روینا91
0149زرمینه91
1652سکینه91
1645نورسته91
2311مدثر الله91
1603شمله90
0034فهیمه90
1917لیدا جان90
0589معصومه90
1072هوسی90
1246خسرو90
1249بصیره89
0091بی بی اقرأ89
0146تهمینه89
2306ضمیره89
0956فرخنده89
1779نیلوفر89
1924سید میر علی شاه89
1959محمد حسن89
1867بسینا88
2550دیوه88
3409سارا88
0157شبنم88
2784شبنم88
2034فرشته88
1866مروه88
4040نکهت88
0680اجمل88
0843احمد خسرو88
0189احمد مجیب88
2122سید عبدالوهاب88
0370عبدالمالک88
3823عزیز88
1234فرهاد88
0474رخسار87
1344شگوفه87
2332یلدا87
2734احمد شبیر87
0684احمد ویسم87
0682ارسلان87
0016ذبیح الله87
2076عثمان87
0028محمد اقبال87
0166یلدا86
2142ایمل86
0596جاوید نیازی86
0436حشمت الله86
0183سمسور86
0604عبدالله86
0050محمد مدثر86
0611مریم85
1621بی بی رحیمه نوری85
2408خدیجه85
1070ساره85
0857فرحناز85
1539فریده85
1825مینه85
0290نرگس85
0301مصطفی85
2083احمد طارق85
0498احمد عمران85
0264احمد مبشر85
2112سمسور الرحمن85
0393سید یوسف85
2041فریدون85
0215آیدا84
1666خدیجه84
2156سحر84
0083سوسن84
0309صنم84
3700فرحناز84
3651مومنه84
3821نبیله84
1925احمد مدثر84
0104غلام حسن84
0592فردین84
0025فرید احمد84
1534محمد آصف84
0311نصیب84
0526یثرب84
1761باسطه83
3577حبیبه83
3822خرما83
4014معصومه83
3402هدیه83
3399احمد شعیب83
0130احمد فیصل83
0274رضوان الله83
3619سید آصف83
1172عابد الرحمن83
0040عبدالمختار83
0354ماهد83
3481محمد امید83
0026محمد حامد83
0681محمد عقیل83
0011مختار احمد 83
1373نبی الله83
3968الهه82
1363سحر 82
3305صهیبه82
0570هدی82
0263هدیه82
1528احمد صدام82
0341احمد نوید82
3468جمشید82
1974روح القوام82
2356سارا82
0665محمد الطاف82
0141میرزا حسین82
0528نجم الدین82
0118نوید احمد 82
2189پرمیلا81
2346پروانه81
3566حسنیه81
2797سجیه81
4015عارفه81
3565عفت81
0910مقدس81
1088نگاه81
1741احمد یاسر81
1112شهرام 81
0825فرشاد81
1707مزمل81
1132ثنا80
1751حمیده80
1565زحل80
0268ساجده80
3374سومن80
0489نازیلا80
0047محمد الهام80
1557احمد مدثر80
3326سید ادریس80
2234عبدالحق80
1436عزیز الله80
0874محمد مصطفی80
0002محمد یعقوب80
1681میرجم80
2090سمیرا79
0806صدف79
1102حمیرا صفا79
0197زهره79
2167سحر79
1127کوثر79
1920لیمه79
2692نیلاب79
0820احمد فرزاد79
0062انوش79
1887حارث79
0360حکمت الله79
0102ذبیح الله79
0059رامین79
2447سعادت الله79
0540صفی الله79
0664عباد الله79
0063عمر سروش79
0330حسنا78
0125سحر78
2166طایبه78
2073فرحت78
1039ذبیح الله78
0485احمد شکیب78
0093امان الله78
0585عبدالباعث78
1094عمران احمد 78
0253محمد الله78
1184مسعود78
0101زینت77
1101سلسله77
2247فرحت77
2908مریم77
0054نازیه77
0673هما77
0098اعجاز الله77
2328احمد ظاهر77
1736شفیق الله77
1440غلام صفدر77
1213فیصل77
1960فیصل77
0202کوهسار77
0860گلاب الدین77
1100حمیده76
3800حمیرا76
0598زهره76
0601ساره76
2135ستریه76
0990شریفه76
0077نبیله76
1577نرگس جان76
1128هدیه76
0307عبدالطیف76
2020فردین76
0035میلاد76
1388احمد بلال76
0861احمد زبیر76
0386ذکی 76
0343ربیع76
1987رفیع الله76
0057سلیمان76
0721سید عبدالمتین76
0888علی76
1306فرزاد76
2377محمد حاشر76
0056میلاد76
1752آسیه75
2144سونیلا75
3583صبنا75
1689فاطمه75
0195مروه75
1583مهرین75
1129نادیه75
0981احمد سمون75
0117جوهر محمد75
0143بشیر الدین75
1919سلیمان75
0167سید عقیل75
2293ظریف75
2451عبدالله75
1321عطا الله75
1368فیصل75
3606فیصل75
1982محمد ادریس75
0865میلاد75
0201زهرا74
0364باصره74
2393بی بی فاطمه74
0913پریسا74
1518زهرا74
2425سلوا طنین74
1130طیبه74
0911عابده74
1886مهریه74
0239عبدالودود74
0759ننگیالی74
1145رضوان74
0433رفیع الله74
0993شفیق الله74
1795عبدالسلیم74
0551محمد شایق74
3518هیواد74
0647گهر73
0105ساره73
2416صفیه73
0004مروه73
0199مروه73
1699مروه73
0813ملیحه73
0429محمد یوسف73
3696حشمت الله73
0475رکن الدین73
1353سیاف 73
0103سید الیاس73
2378مجیب الله73
0844محمد اقبال73
0100محمد شبیر73
0660محمد شعیب73
0270محمد یحی73
0985محمد یوسف73
2068مقدم73
0673امانیه72
0815زحل72
0492بنفشه72
1465حسنا72
2350دنیا72
2643زینب72
2750سپوژمی72
3799مریم72
0443ضیاالحق72
1998احمد الله72
1509احمد فرخ72
0099احمد وارث72
1880اکبر علی72
1151الهام72
0883آرش72
0687حسیب الله72
0438دل شاد72
2568رحمت الله72
0296طلب الدین72
0361عبدالباسط72
1160علی72
3749مبعیث72
2165محمد شبیر72
1688میوند72
0444همایون72
0028فاطمه71
3376آزاده71
0935حسنا71
3851حفصه71
1342حمیرا71
4003صبا71
0005صوفیا71
2261عفت 71
0617احمد ذبیح71
0342حنیف71
2221احمد راشد71
1350احمد مسعود71
0599حسیب الله71
3391ساحل71
1367سمیع الله71
2123سید ادریس71
1693سید محمد رضا71
1173طارق71
2119عبدالباسط71
2113غوث الدین71
3302محمد71
1198محمد میکایل71
1503محمد ناظم71
0862مرتضی71
1593نادرعلی71
1012حسنا رحمانی70
0529مژده70
0426هوسی70
1345زهرا70
3657زیتونه70
2443سمیه70
2335شگوفه70
2472لمر70
3588مهدیه70
1174نادیه70
9469احمد ابرار70
0025رشاد70
3878احمد مدثر70
2014توفیق الله70
2365جواد70
1360حسن70
1444عبدالمجیب70
0569عبید الله70
0501عجاز70
0535محمد نعیم70
2475نصرت الله70
0015نورالهدی70
0158وحید الله70
0425انوشه69
0277سحر69
1768هدیه69
0821احمد شیرزاد69
2255روح الله69
0839روحید الله69
2510سمیع الله69
1617سید محبوب69
1841شمس الله69
2116عبدالله69
1035محمد راشد69
0822محمد سمیر69
0124اصیلا68
0387مسرت68
0644سمیه68
1553شکریه68
0674شیبا68
1274محدثه68
0047مرسل68
2695مسرت68
1043مهریه68
1095احمد رشاد68
0166عبدالرحمن68
2353احمد بلال68
0018احمد حاتم68
0991احمد شاه68
2505بلال68
0266رامین68
2559شیرزی68
2571طلحه68
0142عبید الله68
2302محمد جاوید68
2517محمد مبشر68
0251میر عبدالرحیم68
0335نثار احمد 68
3033نیاز محمد 68
0364خدیجه67
8790فرشته67
0125مرسیلا67
1230کرشمه67
1739مدینه67
3435مرسل67
3576نادیه67
3580هدیه67
3404یلدا67
0832روح الله67
0445احمد شعیب67
0272احمد نوید67
3730اقبال67
0677ایمان67
0992خالق داد67
1840سید اصیل احمد67
3337مجیب 67
1378مدثر الله67
1852مصطفی67
2359میلاد67
0308نقیب الله67
1441نقیب الله67
1079ذبیده66
0388صدف66
0613مدینه66
1024مروه66
2334ژاله66
3497سایمه66
2646سحر66
1595سودابه66
2642شبنم66
2600غزل66
0649فتانه66
0495گل چهره66
3792مهسا66
0560محمد اقبال66
0036میوند66
1123احمد انس66
1637احمد راشد66
2370احمد شباب66
1225بختیار66
0532تواب66
2184حامد66
1499عبدالسمیع66
1052عبدالله66
0049عبدالمدبر66
0833عبدالمصور66
0637محمد66
2097محمد تقی66
3801محمد عمران66
0959مدثر66
0985انجیلا65
3020آرزو65
0494بنفشه65
0174رخسار65
0155سمیرا65
2360سنبل65
2132شیلا65
3568فاطمه65
0265فرزانه65
3917نارون65
3918احمد حامد65
1399احمد یاسر65
2345بسم الله65
2071جواد65
0310حکمت الله65
0922سردار احمد الیاس65
0641سروش65
3470شاه رخ65
0237محمد زاهد65
3881محمد عمران65
0055محمد فاضل65
1811محمد فردین65
3329مصور65
1379میر جلال الدین65
0640نعمان65
3953ذکیه64
0145صدف64
2655طیبه64
0490فرخنده64
1755فرزانه64
1155کبرا64
1520مدینه64
0296اول خان64
0681محمد امین64
0476احمد الله64
2375احمد الله64
0273احمد سمیر64
1911شمس الرحمن64
1278عبدالصادق64
2107عبدالناصر64
3304فاضل64
2198محمد صمیم64
0306محمد میلاد64
3907میکاییل64
0163مروه63
2599اسما63
3419تبسم63
3432ساره63
0477مریم63
0996محمد ظریف63
0561حامد63
0905رومل63
0724عبدالجبار63
1525فیصل63
1076محمد آغا63
2133منصور63
2209مهران63
0674رعنا62
2226بی بی کببرا62
1040ثنا62
3011خورشید62
1175زرغونه62
2225سحر62
0912شگوفه62
1316صدف62
0152فاطمه62
0132ناهید62
1558نگینه62
0183بیژن62
1171ابراهیم62
3545احمد زبیر62
2241آذر62
1543حسیب الله62
2044راشد62
0247رامش62
2120سید عبدالقیوم62
0064سید ولید62
0845ظفر الله62
1078محمد ادریس62
0193محمد آرش62
1639محمد رفیع62
3803محمد عمر62
2707محمود62
0731مطیع62
1270نوشاد62
1311وصال62
0489یلدا61
2631آرزو61
1996تهمینه61
3410حسنا61
2379خدیجه61
2632زرفشان61
0258زینب61
1519طیبه61
1690مروه61
0493مژگان61
2874مهریه61
2009نیلوفر61
0653اظهر61
0116جواد61
0155نعمت الله61
3438احمد سیر61
3931احمد عزت الله61
0190دوست محمد 61
0763زاهد61
1769سپین غر61
2121سید پرویز61
0906شاداب61
2351عاشق الرحمن 61
0453عبدالله61
0416عبدالمومن61
1012عبدالوارث61
0384مجید61
0803محمد امید61
0198مختار61
1100مارینا60
0168اورانوس60
1240بهشته60
0003ثنا60
0392حسینا60
0538زهرا60
2628سوریه60
4032سوسن60
0537شیلا60
0480کوثر60
0397نور جهان60
0357خالد60
1119احمد یاسر60
3450اسحاق60
0137انعام الله60
2242آرش60
1115بکتاش60
1883حکمت الله60
2612سمیع الله60
3905شیرزی60
2070عبدالتواب60
1158عبدالستار60
3462فرزاد60
1687متین60
1508محمد عمر60
0126عایشه59
0074فتانه59
4031فرحناز59
0434مرسل59
2137مروارید59
3673احمد کبیر59
3740حبیب الله59
2254ذاکر الله59
0594سجاد59
0121سهیل59
0566علی حسین59
1124محمد اکبر59
1735محمد حسیب59
1794محمد عابد59
3694محمد مصطفی59
1976مصطفی59
1015وحید الله59
4070سوسن58
3427رخسار58
0075سونیتا58
2191شیبا58
3405نوریه58
1930یلدا58
2304احمد سیر58
3390احمد شبیر58
2374شفیع الله58
1640شکیب58
2007شهزاد58
2563صفی الله58
2072عدنان58
1991مرتضی 58
1851نقیب الله58
0815زهره57
1352لیدا57
2243مسعوده57
0869عبدالرحمن57
0318علی حسین57
0358محمد قسیم57
0006احمد شعیب57
3780ادریس 57
0981امر الدین57
0823پرویز احمد 57
3732حبیب الله57
0559دین محمد57
3519سهراب57
0651شیراحمد 57
1635عبدالسمیع57
0830عمران الله57
3742فردوس57
1017فرشاد 57
2366فضل احمد 57
2615لطف الله57
2376محب الله57
0463محمد رومل57
0468مسعود57
0607مصطفی 57
0001نیک محمد 57
1743اسما56
2690سوما56
3569شکیبا56
1596صحرا56
2580مطهره56
2098نگینه56
1102احمد موسی56
0829احمد رشاد56
0066احمد ضیا56
0007اسد احسان56
0635حیدر56
0295ذبیح الله56
2556راشد56
2368شیرازالدین56
2369صمیم56
3464عبدالرحمن56
1912عبدالله56
0027عبدالواحد56
1109محمد شکیب56
0046محمد صمیم56
0583محمد یاسر56
1945منیر احمد 56
1212هدایت الله56
2530شیبا55
0677مدینه55
2747بصیره55
3408تانیا55
3837خورشید55
0194رنا55
2765زحل55
2694زهرا55
2595مژگان55
3375مهناز55
0784نسترن55
0655فهیم55
1756احمد جان55
3695احمد مختار55
0584الفت الله55
3826الهام55
0565انعام 55
0098شمس الله55
1638شهیر55
0658علی بهروز55
2062محمد حامد55
1194محمد وارث55
2363مصطفی55
0127انیتا54
0231پروانه54
2506ذاکره54
3090رافعه54
3411فاطمه54
1126سبحان الله54
0758احمد رومان54
3609احمد زبیر54
3670احمد سیر54
1113توحید الله54
0555جابر54
2367خلیل احمد 54
0711رفیع الله54
1641سلیمان54
0631سهراب54
3538عبدالجبار54
0443علی رضا54
3684محمد اسماعیل54
2485محمد یوسف54
0410بنفشه53
0089بی بی گلثوم53
2492خورشید53
3744زرمینه53
3790زینب53
1610سونا53
1744شبانه53
3698عابده53
3697نبیله53
2921نیلوفر53
0037محمد الهام53
0321نویدالله53
1226احمد شاه53
1114زبیر53
2399سلطان احمد 53
0122سمیر53
0679سهراب53
2680عبدالحی53
1846عزم الدین53
1308غلام فیصل53
2104قیس53
3996گلاب الدین53
2010محمد سبحان53
2362محمد ضمیر53
3607محمد مصطفی53
0115همایون53
0694سمیرا52
0787شکریه52
3920ام البنین52
1611برشنا52
3850رخسار52
2596نگینه احمدی52
0413نیلوفر52
0150ابن امین52
1022حسیب الله52
0555سلیمان52
1153مصباح الدین52
0029نثار احمد52
0085احمد بلال52
1364احمد صفا52
1084احمد مصطفی52
0126احمد نوید52
1135الهام52
3652امیر52
3342شبیر احمد 52
2400عبدالمصور52
0657علی مرتضی52
3873فرشاد52
0579محمد عمر52
1561مهدی رضا52
1562یما52
0045صوفیه51
2693اقدس جان51
1247حمیده51
1152خدیجه51
2672سعدیه51
0785طیبه51
3586منیژه51
0648نجیلا51
3434یاسمین51
0711کامران51
1220محمد احد51
0467محمد فهیم51
1745احمد ضیا51
0249بشیر احمد 51
2444بلال51
2673خواجه حسام الدین51
0246خواجه عبدالله51
2252ذکی الله51
0727رحمت الله51
3501رستم51
2624صلاح الدین51
1044صهیب51
0204عبدالقیوم51
1307غلام مجتبی51
0678محمد تمیم51
3688مسعود51
2453میر حمزه51
0422نجیب الله51
1594سمیه50
3921فاطمه50
0220احمد شعیب50
0306احمدالله50
0133حسیب الله50
0257صدیق الله50
0538عبدالوهاب50
1942میر عبدالرب50
1013احمد بکتاش50
0643احمد ساحل50
3748احمد سروش50
1655حبیب الله50
1056سید مصطفی50
2635شارخ50
2069شبیر50
1442صبغت الله50
3828طوفان50
0139عمران50
0562فردوس50
0417قیس50
1153لطف الرحمن50
0292مسیر50
1038مشتاق50
0348صبیحه49
0788فاطمه49
0412سویتا49
3674مریم49
0500سید امید49
1146شفیع الله49
0246عزت الله49
0157عمران49
1962ادریس49
0762ایمان49
0558بسم الله خان49
1219رفیع الله49
2124شاداب49
3640عبدالنجمان49
1838عزت الله49
1571فردین49
0369فرمان وکیل49
2316محمد زبیر49
3395محمد یوسف49
1861مطیع الله49
1957نعمت الله49
0151حسینا48
1092روشنا48
0156شبنم48
0326عمره48
3582معصومه48
0539ابراهیم48
7040احمد ذکی48
0537ادریس48
0641سید شهیم48
0503شهرام48
0612عزیز48
0252محمد الیاس48
0609محی الدین48
2106اجمل48
1961احمد رشاد48
0170احمد فیصل48
1037ارشاد الله48
2297اکرام الله48
3394ایمل48
1885بهزاد48
2161سید شمس الدین48
0399سید مصطفی48
3934شاداب48
0757شفیع الله48
3333عبدالباسط48
2590فرهاد48
2011فیصل48
3750محمد عثمان48
0923محمد عمر48
3770محمد نبی48
2202مشتاق48
2494میلاد48
1698رمزیه47
3567شبنم47
1554ماروزه47
0421مدینه47
3512مریم47
1145حسیب47
7322ذکرالله47
0872سید صمیم47
0051سید محفوظ47
0204عبدالمبین47
0438عتیق الله47
3633احمد آغا47
1336احمد رامش47
1150احمد قیس47
0379توریالی47
0639سمیع الله47
0689سید ابوذر47
1860شیروز47
1890عبدالباسط47
0123عزت الله
47
0831فردین احمد 47
0925محمد یاسین47
0391نعمان47
0884حسینه46
0594مهنوش46
0743احمد فرامرز46
0335اقبال احمد46
0675پیمان46
0253عبدالحفیظ46
0152محمد منصور46
0337مرتضی46
0744یاسر46
3415احمد شاکر46
0256احمد شاه46
0547احمد فرید46
2131ادریس46
3919امیر حمزه46
3842بصیر احمد 46
3465حبیب الله46
0038حمید الله46
0870رامش46
3012سید مجتبی46
0401سید مرتضی46
1361شاپور46
1049شاه جهان زیب46
2212شهیریار46
1948عاطف الله46
2389فیاض46
0201محمد عاطف46
3687مصطفی46
0632میرویس46
0349وحید الله46
1700مریم45
3935نرگس45
0236احمد ذکی45
0405سید مجتبی45
0197محمد بلال45
0482احمد زعیم45
0071الیاس45
1434برکت 45
3605ثنا الله45
2614حامد45
1868حشمت الله45
3927رستم45
1024سمیع الله45
2526عبدالمصور45
1667عبید الله45
1141عزیز احمد45
0834گل احمد 45
2128محمد داود45
1848میلاد45
1083ریحانه44
1108احمد فیروز44
0483احمد نواز44
0480ارسلان44
0684سید بلال44
0752ظفر44
0138عبدالقیوم44
0140احمد ولید44
0144سید مصطفی44
0851محمد بصیر44
3608محمد مرتضی44
1547منوچهر44
2055منیب الله44
0601محسنه43
3849حدیثه43
0154ذکیه43
0685شمسیه43
0842احمد جواد43
0465احمد ماهر43
0394سید مرتضی43
0237عبدالنقیب43
0789محمد طارق43
1032مطیع الله43
0234واحدالله43
1398یحیی43
0556احمد الله43
1950احمد زی43
0663احمد شبیر43
2561حسیب الله43
1200داد محمد 43
2574روح الامین43
0340عبید الله43
0275عمر43
1437محمد سلیم43
2588محمد مصطفی43
1090محمد هارون43
2296مسیح الله43
3378مطیع الله43
4050پلوشه42
0768سعیده42
3791عایشه42
3416ملینا42
0854الهام42
0508سهراب42
1019محمد الله42
1397اجمل42
0967حمزه42
3906سید احمد 42
1609عابد42
1369عبدالنصیر42
1822مجیب الله42
2102محمد اسحاق42
1501محمد عمران42
1839محمد مرتضی42
3624مطیع الله42
2149میوند42
3418حسنا41
3658حلیمه41
3563سادیه41
3425فروزان41
3737کرشمه41
0604احسان41
1067حبیب الله41
0235رومان41
0855مجدود احمد41
0003محمد نعمان41
1847احمد جاوید41
2605احمد جاوید41
2050احمد میلاد41
0840ادیب41
1573اقبال41
0298الطاف حسین41
0219حسین41
3341حکمت الله41
3451شبیرحسین41
0575عبدالتواب41
0836محمد ارسلان41
2115محمد دل41
0239محمد نسیم41
0456ولید41
3170جلوه40
0076شکیبا40
3699شهر بانو40
0090فاطمه40
3422محدثه40
1199ناجیه40
0034بشیر احمد40
0565سید نجیب الله40
0536محمد الله40
0424محمد کریم40
0682محمد یعقوب40
0775میوند40
2766احمد فیصل40
3325حمید الله40
2882خواجه احمد 40
1864رحمت الله40
0024صفت الله40
0804عبدالبصیر40
1433عبدالله40
3769عبدالمنیر40
1772علی رضا40
3616مرتضی40
0987منصور40
1257میلاد احمد 40
1922نذیر40
0808سویتا39
8530مریم39
1985کریمه39
0289لطف الله39
0642محمد عمر39
1560احمد ذکی39
2565احمد شاه39
2195ادریس39
1612الطاف حسین39
3955حسیب الله39
3672حسین علی39
1087روح الله39
0483زاهد39
0084زبیر39
2194عبدالرشید39
0667لطف علی39
1025محمد امید39
1938نوید 39
0966آسیه38
4001بصیره38
2003رقیه38
0761سلیمان38
0697عبدالباسط38
0407عبدالحامد38
0984مهربان38
2200احمد زبیر38
0975جمشید38
0988حامد38
0871رامین38
3444عبدالوکیل38
4018علی الرحمن38
2103مبین38
1498آریا37
3433خیر افشان37
2426منیژه 37
0577حمیدالله37
0231سید اقبال37
1014مجتبی37
0101محمد ادریس37
0643محمد سیر37
0672احمد ذکی37
0621احمد سیر37
0466بلال37
0853حیدر شاه37
2519ریحان الله37
2343سید رحیم37
1992سید نثار37
0827عتیق الله37
1122غلام مرتضی37
1031محمد ایمل37
0775محمد قسیم37
0073شکریه36
0901ملکه36
1000عبدالبصیر36
1054وارث36
3626باسط 36
2507بصیر احمد 36
2114پیمان36
1489رومان36
3327سباوون36
0882مهدی36
1053احمد ضمیر35
1018رحمت الله35
0490سروش35
0414شبیر35
0672شفیق الله35
3570ادریس35
1020سراج الدین35
0220شعیب35
1354مبشر35
3802محمد ادریس35
1728محمد مسیح35
3779آمنه34
1692مهریه34
0556سباون34
0564سید نجیم الله34
0825فیروز34
8809محب الله34
2257احمد شعیب34
1032بهرام34
1884حسیب الله34
2518سلیم34
0600سید اسماعیل34
2530سید حامد34
2398شبیر34
0467صدام34
1285عبدالجبار34
0358محمد شاکر34
0181یحیی34
0076عمر خان33
0535مبارز33
3610حق نواز33
3789ذکرالله33
2291زلگی33
2177سمیع الله33
3514غلام قادر33
3332مسافر33
0048ریحانه32
2164سمیه32
0385نعمت الله32
2627امیر محمد 32
2081ایمل32
3728عبدالاحد32
1077عبدالوارث32
3751مصطفی32
0890سحر31
0001شگوفه31
3820زهرا31
0741ساجدالله31
0365سید احمد31
1048احمد مسعود31
1500سمیر31
1245سید مصطفی31
1406مرتضی31
1410سوما30
0979جمیع الله30
0824محسن30
2955سمیع30
1179عبدالمبین30
1016غلام مصطفی30
1803نقیب الله30
3745محمد اکبر29
0359نجم الدین29
0049عشوه28
0580احمد شبیر28
0422خواجه نظیر28
0978محمد آزاد28
1314حشمت الله28
2500روح الله28
0277شهیام الدین28
1832عبدالبصیر28
1710عبدالودود28
1614قربان28
1804محمد اسحاق28
0837محمد صادق28
0670محمد نثار28
0894نواب28
1818بسیما27
3421حسنا27
0664روید27
0621محمد بلال27
2432محمد رومان27
0778مرتضی27
2118نصر الله27
1591نوروز27
1581یلدا26
2312هجرت الله26
0100عبدالضمیر25
0953کریم الله24
0553احمد میلاد23
3407احمد بشیر22
0955احمد فیصل21
0136الهام19
0785مسیح الله18