نتایج امتحان فزیک برق و مقناطیس دانش آموزان دوره اول سال تعلیمی ۱۴۰۱

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنمره
11048محمد مجتبی زمانی98
10357نور الدین مقصودی98
6005محمد مهدی صافی96
8003عبدالروف مقصودی94
0232محمد عمران 94
2419نام ثبت دیتابیس نیست94
9859سروش 92
10745امان الله سعیدی90
4320محمد عثمان یوسفزی90
5273نصرت الله ستانکزی90
10320روح الاسلام قدوسی88
10584سید ادیب هاشمی88
11383محمد امین امینی88
10974محمد عمر ملکیار88
5992احمد مجتبی احمدی86
10162سیدعبدالهادی رحمانی86
8982ضمیر ابراهیمی86
11859عبدالهادی طهماسبی86
2831الهام الله عزیزی84
0884زاهد الله صافی84
6723زمریالی پوپلزی84
2322عبدالطاهر 84
7147مشعل احمد اکمل84
9364رحیم میرزی82
10798فروغ احمد احمدی78
0092منصورالله استانکزی78
3138هیواد الله رحمن76
1337خالد ملک74
11586خواجه پیمان ظهوری72
9268فریدون پویا72
10389سید یاسر داود70
4533عبدالله آریا70
11091سید اولیا سیدی62
11368احمد نذیر52
7341عبدالشکور فقیری52
7866نام ثبت دیتابیس نیست48
10582احمد شکیب ننگ46
1325غلام رضا 36
6923فرشاد شهبازی36

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
32
44
53
61
73
82
93
104
112
121
133
141
154
163
172
182
194
201
213
224
233
243
252
262
274
283
293
303
311
324
333
343
353
362
372
383
391
402
411
421
432
442
452
464
473
481
492
503