نتایج امتحان هندسه مسطحه، فضایی و تحلیلی دانش آموزان دوره دوم سال تعلیمی ۱۴۰۱

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنمره
6238شیر زاد اوریا خیل98
80067محمد مصطفی فقیرزاده98
6470ذبیح الله رحمان پور96
4782محمد ارسلان نایب خیل96
2536محمد رومان امیری96
12090احمد تمیم لطیفی94
9368پرویز نوابی94
6281عبدالله نورستانی94
12123محمد رشاد بهزاد94
3013نظر داد نظری94
12923احسان الله محمدی92
12108احمد ماهر 92
12970حمد الله مهمند92
13761رضی امینی92
10701سید عبدالله هاشمی92
13163نام ثبت دیتابیس نیست92
7093بهرام نادری90
12139شاهد خان پهلوان زاده90
12899علی رضا عیار90
10386میلاد حمیدی90
8805ابراهیم صافی88
7671عبدالحفیظ مطمین88
12414عمادالدین 88
4564محمد اسماعیل یوسفی88
12924میلاد احمد درانی88
10679نوید سخی زاده88
16000نام ثبت دیتابیس نیست88
12306جعفر میری86
6681احمد طیب خالقیار84
12416سلطان استانکزی84
10916محمد الیاس ملک زی84
11905محمد دوران مومن84
11452محمد یاسر محمدی84
13193احمد ولی فیاض82
12529سید مرتضی نعیمی82
1273ضمیر احمد فدا82
8500عبدالحنان فیضی82
1003مصطفی محمدی82
12482میرویس نصیری82
2365نام ثبت دیتابیس نیست82
80239احمد جاوید مولوی زاده82
10589احسان الله نایل80
7619روحید احمدی80
80071دیدار صالحی80
11950احمد سیر پیکار78
13570احمد سیر نقشبندی78
12145ظفر اقبال الکوزی78
11729عبدالولید قدیری78
4758هیواد شریفی78
10351ذبیح الله کاکر76
12158عبدالراشد یوسفزی76
4167عبدالعزیز قریشی76
1338مدثر عزیزی76
2297اکرام الله رسولی74
11949تمیم ظاهر74
12267محمد رضوان محمدی74
10801سید وحید سادات72
12881محبوب الله مرزایی72
10661نور الله طاهری72
80357مسعود کاظمی72
9024احمد مدثر حقجو70
12052رومان انوری70
1292نام ثبت دیتابیس نیست70
0078بلال رحمانی66
80327حضرت یثرب66
7520احمد بلال یعقوبی64
10455عرفان الله صافی64
12904مسیح الله موسی زاده64
13201حاجی محمد لودین62
9056عماد الله کاکر62
4350نام ثبت دیتابیس نیست60
0773احمد فهام شیریار60
12530حدیثه نورزی58
80264سید رضا سکندری58
5519حامد بخشی56
12782حبیب الله وحید54
7966محمد وهاب اخلاص زاده54
12487عماد شاه اکبری52
1105شعیب نجفی48
5907نام ثبت دیتابیس نیست48
12418عبدالصبور قرلق46
11751سید دلجو لطفی44
80057پیمان محمدی44
0885عنایت الله صافی42
12297امین الله محمدی40
6912مرتضی قاسمی40
12546احمد فاروق نیازی38
10946خالد یوسفی38
11014شیرزی داوودزی38
12843قدیر رحمانی38
26651نام ثبت دیتابیس نیست36
10001نام ثبت دیتابیس نیست36
12411عبدالصمد امیری32
9090نام ثبت دیتابیس نیست32
80065محمد شریف امیری32
28954نام ثبت دیتابیس نیست30
12539حبیب الله نوری28
10415ذبیح الله زاهد28
13210شفیق نعمت زاده28
0152نام ثبت دیتابیس نیست28
1276نام ثبت دیتابیس نیست28
80294محمد بلال صمدی28
1204نام ثبت دیتابیس نیست26
1111نام ثبت دیتابیس نیست26
1122نام ثبت دیتابیس نیست24
80036نویدالله شریفی24
24757نام ثبت دیتابیس نیست24
12450معاد مهدی مومن22
0903محمد عمر شیرزی18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
43
51
62
71
84
92
101
111
123
131
143
151
162
173
184
193
204
213
221
233
242
252
264
271
282
292
302
312
324
333
342
354
362
373
384
394
403
411
423
431
443
453
462
472
481
492
504