نتایج امتحان عمومی پشتو ساعت درسی کانکور ویژه مخصوص دانش آموزان سال تعلیمی ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنمره
2162سلمه یوسفزی100
6552عثمان محمدی100
6646سمیه یوسفزی100
12735معجزه تجلا اسلمی98
4877زحل سیرت98
5286عفت حق بین98
0769مروه نجرابی96
10613احمد منصور یوسفی96
11842ارغوان احمدی96
2785شیرزی عمری96
7767یوسف حنیفی96
1106کوثر صدیقی94
1169زحل حبیب94
2552نفیسه حمید94
3278ثنا سادات94
7809فاطمه برکی94
8756امید هاشمی94
9025منوره صابری94
1883حکمت الله سادات92
2787رخسار واثق92
6462طیبه سلطانی92
9669عبدالباسط رسولی92
25721نام ثبت دیتابیس نیست90
4610ساره الیاس90
6336هادیه سیف الله90
7095سحر امیری90
2735نقیب محمد نبیل88
3197مصطفی امینی88
5875حمیرا مدار88
6215بشیر احمد ملکزی88
6464هیلی صافی88
8804نظام الدین تهذیب88
8805ابراهیم صافی88
0009زینب نبیل86
0226سهیلا سیدی86
4108عاطفه عنابی86
5539عمر فاروق قادرزی86
6775لیزا رجبی86
6865مریم اساس86
8049شکیبا 86
8471سید عباد الله قریشی86
5678بهاره سهرابی84
6324بینظیر شریفی84
6429احمد فرهاد یوسفی84
6529محمد ولید کاکر84
0867حماسه هیواد میل82
0868ماه رخ نظری82
11915عبدالخطاب حیدری82
2483محمد سجاد 82
5490انعام میهن دوست82
5874زهره قدرت82
6709بهرام الدین ضمیرزی82
6975طیبه شریف82
8902سید مسیح الله رحمانی82
3183عبدالواحد علی زاده80
4146جواد وزیرزی80
6408عبدالواحد نوروخیل80
6488ادریس جمعه زی80
8901سید روح الله رحمانی80
9801جمیله قاضی80
0123عزت الله استانکزی78
0866لیمه هیواد میل78
11499تمنا حکیمی78
2983حکمت الله فایق78
7072نعمت الله 78
7815عبدالحمید قیومی78
9667اطیع الله یوسفزی78
10411فرزانه میرزایی76
10493نام ثبت دیتابیس نیست76
1576ثنا واعظی76
1815طیبه دوست زاده76
3918احمد حامد ضیا76
5002عبدالحنان نیازی76
5252ماه منیر ریان76
6160نام ثبت دیتابیس نیست76
6844عظمت الله سعیدی76
11650مجتبی فیضی74
6770عباد الله صافی74
7877مرسل ابراهیمی74
8101برشنا عظیمی74
11082عرفان غفوری72
1645نورسته درویشی72
5700نام ثبت دیتابیس نیست72
6556فردوس پوپلزی72
7129صدیقه 72
8105فرشاد فرهادی72
0312محمد سجاد رحیمی70
1349نام ثبت دیتابیس نیست70
5407خلیل الله کتبی70
7344قدریه صدیقی70
9757بی بی صفیه بهادر زی70
1801شهرام 68
19012نام ثبت دیتابیس نیست68
2890بنفشه پامیری68
7671عبدالحفیظ مطمین68
9046فیصل ابراهیمی68
0398محمد الهام دوست زاده66
10741عبدالله صدیقی66
11619نرگس نوری66
19110نام ثبت دیتابیس نیست66
6769سعدیه نظری66
6978حسنا همراز66
0410بنفشه فیضی64
0461عصمت الله کریمی64
5422نام ثبت دیتابیس نیست64
6970نام ثبت دیتابیس نیست64
7510ابراهیم 64
8423محمد آصف یعقوبی64
8525ارسلان جاهد64
10446خوشبخت نور62
1161نام ثبت دیتابیس نیست62
19174نام ثبت دیتابیس نیست62
1969ذکیه امان62
39420نام ثبت دیتابیس نیست62
6711فرحناز ایام62
6809فاطمه احمدی62
7493اقبال احمد حضرتی62
7841عبادالله الکوزی62
7885مریم رسولی62
8048شکریه ولی زاده62
12990نسرین جعفری60
5537شبنم مهدی زاده60
7343محمد الله نیکزاد60
9247مهریه قریشی60
1812نام ثبت دیتابیس نیست58
1835ذکریا انوری58
3152احمد عاصم نوری58
4546نام ثبت دیتابیس نیست58
12989صفی الله فقیری56
3381امان الله 56
6710ویدا نثار56
0144سید مصطفی موسوی54
10447ثنا نوری54
7476نام ثبت دیتابیس نیست54
0084نام ثبت دیتابیس نیست52
12365مروه همراز52
5162نام ثبت دیتابیس نیست52
11856محمد تمیم رحیمی50
10710ثنا صدیقی48
10866عبدالحق قرضی48
17038نام ثبت دیتابیس نیست46
13022لاجورد یولداش42
3708نام ثبت دیتابیس نیست42
6649نام ثبت دیتابیس نیست42
4848محمد یاسر خورشید38
8402پروانه میرزایی38
5504نام ثبت دیتابیس نیست36
68939نام ثبت دیتابیس نیست36
9006حامد الرحمن عبدالرحیم زی36
1141نام ثبت دیتابیس نیست34
1164منیژه محمدی34
13023سحر یولداش34
21820نام ثبت دیتابیس نیست28
6707قدسیه امیری28
9005نام ثبت دیتابیس نیست28
9943نام ثبت دیتابیس نیست26

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
23
32
42
53
64
71
84
9سفید
101
113
121
133
142
154
162
174
181
192
204
211
223
234
242
252
261
272
281
292
303
311
323
331
341
354
361
372
384
394
403
411
422
432
441
454
461
471
482
492
504