نتایج امتحان حساب و الجبر عددی دانش آموزان دوره دوم سال تعلیمی ۱۴۰۱

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنمره
1010بهشته سادات98
1357حمزه اوریاخیل98
6072رویا شاهین98
11948مسعوده نبی زاده98
1273ضمیر احمد فدا96
3013نظر داد نظری96
3472محمد الهام عیار96
4564محمد اسماعیل یوسفی96
4574احمد روشان مجیدزاده96
5399محمد اکرم عاصم96
5511عرفان امانیار96
6238شیر زاد اوریا خیل96
6281عبدالله نورستانی96
6470ذبیح الله رحمان پور96
7715سیدالهام 96
9130ساره حلیمی96
9368پرویز نوابی96
9484علی رضا عزیزی96
10679نوید سخی زاده96
10733مریم ارغندیوال96
10734مرجان یاسینی96
11950احمد سیر پیکار96
11984سید محمد سیدخیل96
12183مریم احمدی96
12193لیمه شمس96
12311عبدالبصیر سعیدی96
12643هارون مختاری96
12665محمد سردار احمدی96
1900بهاره مجددی96
0612مزیده نجرابی94
1027مسیح الله سعیدی94
1551برشنا شمس94
3176عبدالباسط امیری94
4573درخشان نجات94
4782محمد ارسلان نایب خیل94
6820احمد ساحل حمیدی94
7447احمد مصطفی مومند94
8394محمد واسیع فضلی94
9296نبی الله جمالی94
9908مینه سلطانی94
10821محیط الرحمن قاضی خیل94
11464رحیمه نوری94
11943عبدالباری فرید94
12090احمد تمیم لطیفی94
12119مسیح الله سلیمانی94
12198فیصل نقشبندی94
12221عبدالمتین فرید94
12287آرین دادرس94
12351رضوان سادات94
12385دیانا مقدم94
12651محمد تمیم سروری94
2036سعدیه خطاب94
80274سومیه نبی زاده94
0049عشوه احمدی94
2817نورالرحمن وفا94
1105شعیب نجفی92
1552اناهیتا شمس92
2475نام ثبت دیتابیس نیست92
3402هدیه امان92
4146جواد وزیرزی92
5385مسکا محبی92
5581تمنا نوری92
5582نادیه نوری92
5810محمد الیاس قادری92
6200بصیره حبیبی92
6925احمد صدیق محسن زاده92
7580عبدالمتین خدایار92
7683ملیکا محبی92
9312عبید الله ملتان زوی92
10459افسانه انوری92
10461الهام نظری92
10630احمد سروش صافی92
11301قدرت الله امانی92
11372اقبال احمد کریمی92
12005خواجه میلاد صدیقی92
12010رضوان الله احمدی92
12056گلالی حکیم زی92
12074لینا علیزی92
12081کوشان امیری92
12123محمد رشاد بهزاد92
12144احمد سیر عبدی92
12234محمد سبحان 92
12240لطف الله نیازی92
12307محمد سلیمان نیازی92
12414عمادالدین 92
12478بصیره افضلی92
12555سمیر صالح92
12598محمد اورنگ شهریار92
12735معجزه تجلا اسلمی92
12860نام ثبت دیتابیس نیست92
18001نام ثبت دیتابیس نیست92
119 6نام ثبت دیتابیس نیست92
80239احمد جاوید مولوی زاده92
2770وجیهه حبیبی92
0608سوسن ایوبی90
1178حسیب الله حفیظی90
1262هدیه پامیری90
2253احمد آرش غفوری90
2260عبدالمجید 90
2488محمد مرتضی عزیزی90
2735نقیب محمد نبیل90
4167عبدالعزیز قریشی90
4635احمد سهیل برهانی90
4792محمد اقبال عارف90
5024مرسل 90
6681احمد طیب خالقیار90
7230آرزو عنابی90
7520احمد بلال یعقوبی90
7661محمد صهیب نجیمی90
9270احمد راشد هادی90
9907اسما سادات90
10935محمد خالد هاشمی90
10968عبدالکریم نوری90
11075فصیح الله یوسف زی90
11100عزیز الله نوری90
11686ثناالله روحانی90
12139شاهد خان پهلوان زاده90
12164حسیب الله حلیمی90
12184سحر صالحی90
12280لطف الله احمدی90
12286مروه رحیمی90
12306جعفر میری90
12379اجمل حمیدی90
12427شهرام فیضی90
12536سید عبدالمحمد هاشمی90
12650احمد جاوید 90
12823نام ثبت دیتابیس نیست90
15028نام ثبت دیتابیس نیست90
1140احمد سیر رحیمی90
2147محمد عمران مسعودی90
0723هدیه نذیری90
5565لیزا نیازی88
6158ساره امیری88
6622زحل پوپلزی88
7619روحید احمدی88
7819خوش قدم عظیمی88
7966محمد وهاب اخلاص زاده88
8860احمد فیاض صافی88
8911عبدالروف مرادی88
9890منصور محمدی88
10923سحر علیم88
11947سروش عزیزی88
11974ساحل درانی88
12002رفیع الله آخندزاده88
12018عثمان صدیقی88
12034شایسته الکوزی88
12065سلیم احمدی88
12174عبدالباعث رضایی88
12352وکتوریا ظاهری88
12388فرحت شیرزی88
12581سهراب صافی88
12672نصیر احمد احمدی88
12676هدیه همراه88
80183احمد باسط احمدی88
13442رفاه هدایت88
2027زهرا حسن زاده88
2583زهره حبیبی88
2630فریبا صافی88
80238مدثر احمدی88
80311مروه محمدی88
1487نادیه حطاب88
80381نبی الله روفی88
1404عایشه نصیری86
3069عبدالمصور یوسفی86
4552سمیه 86
4985رشما کامگار86
6211محمد رفیع حضرتی86
8956احمد مدثر سخی زاده86
8997صدف نوابی86
9667اطیع الله یوسفزی86
10729عبدالمصور ادیب86
11164امیر حمزه علمیار86
11362وحید الله پروانه86
11417ناهیده علیزاده86
12191عمران اکبری86
12206سید حبیب الله سادات86
12317الهام سادات86
12348قدسیه سماح86
12485خدیجه طاهری86
12579آریا مهر رستم زاده86
12720احمد فرشاد عیار86
12731محمد اسماعیل صمدی86
12808نام ثبت دیتابیس نیست86
80267تهمینه ولی زاده86
0602فرشید خیرخوا86
1323بی بی زهرا غالب84
7844حسینه امیری84
9081کوثر امینی84
9094فردین نیازی84
9722خواجه مسعود صدیقی84
10486شفیقه شفیقه84
10647ایمل حیدری84
10661نور الله طاهری84
11632محمد ادریس رحیمی84
11633حکومت شاه 84
12015رویا حسینی84
12020محمد راشد نبی زاده84
12033آرزو الکوزی84
12145ظفر اقبال الکوزی84
12154شیرازالدین صدیق84
12256منصور افضلی84
12297امین الله محمدی84
12426مسکا مندوزی84
12460نوید الله نظری84
12486حاجیه ناصری84
12527شبنم صافی84
12588وژمه سهاک84
12644فرید احمد واحدی84
12716حکمت الله نوری84
12784افسانه امیری84
12806نام ثبت دیتابیس نیست84
80257عادل احمد زی84
1338مدثر عزیزی84
0336محمد خالد بهادری82
1164منیژه محمدی82
2297اکرام الله رسولی82
3513کوثر علی خلی82
5719علی حیدری82
6741الهام الدین قیومی82
7731حمایت الله صافی82
9047اجمل نصرتی82
9465نعیمه سلطانی82
9571محمد عتیق کریمی82
10334کوثر نوری82
10673شوکت سلیم کامیاب82
11186نیلاب حسن زاده82
11721الفت سلیم کامیاب82
11792مرسل علمیار82
11949تمیم ظاهر82
11961عبدالهادی سروری82
11968نعمان رحیمی82
12046سونیرا عزیزی82
12153میلاد رحیمی82
12175عبدالله رویین82
12181عبدالله رحیمی82
12192وژمه شمس82
12246عرفان الله انوری82
12487عماد شاه اکبری82
12502مقدسه فقیری82
12512محمد امیر حنیفی82
12640ادریس عمرزی82
12732محمد بهیر صدیقی82
80292احسان عمری82
80249سید مصور سید زاده82
1434محمد ادریس عمری82
80301محمد شفیق قاهری82
2446مقدس ظاهری80
10551حسنا خوگیانی80
10699ژکفر میرزاد80
11270سلیمان مومند80
11942فرانگیز صمیم80
11979عمر صدیقی80
12035شفیق الله نادی خیل80
12069سید ظهور زیوری80
12108احمد ماهر 80
12227محمد کمال یوسفی80
12230محمد صمیم رسولی80
12267محمد رضوان محمدی80
12321نرگس سهاک80
12330نیلوفر غلامی80
12452محمد جعفر احمدی80
12475محمد یوسف احمد یار80
12820نام ثبت دیتابیس نیست80
12889نام ثبت دیتابیس نیست80
80275آسیه بخشی80
2323نام ثبت دیتابیس نیست78
6422حامد فیضی78
6739بهرام الدین قیومی78
9197وینوس ایوبی78
10957سید ارسلان زیوری78
11254مروه کریمی78
12016نصیر احمد فقیرزاد78
12053وړانګه اڅکزی78
12290محمد عمران قانعی78
12532حکمت الله ملکزی78
12540عبدالرشید انوری78
12618مینه حمیدیار78
12706نورالدین نظری78
12843نام ثبت دیتابیس نیست78
80392نبیلا نبی زاده78
0343ربیع نوری76
4787عزت الله حفیظی76
8827حامد اسماعیلی76
9056عماد الله کاکر76
10701سید عبدالله هاشمی76
10853صلاح الدین قیومی76
11018سپوژمی یوسفزی76
11993عبدالمبین وفا76
12064مسیح شعیب زاده76
12068عبدالله لطیف76
12103فرشته رسولی76
12200احمد شاکر امینی76
12202فرزانه امیری76
12617روح الله راسخ76
12693حامد حلیمی76
12707مینه شریفی76
12715فرخنده امیری76
12782حبیب الله وحید76
12868نام ثبت دیتابیس نیست76
5928ابوبکر قادرزی74
6693الیاس شریفی74
8118یسرا کاکر74
9009سباوون نیازی74
9357نجیب الله فرضی74
11456جاوید نظری74
11711محمد نوید محمدی74
11751سید دلجو لطفی74
11753افتخار زاهد یار74
11966رومل کارمند74
12023رخسار خواجه زاده74
12052رومان انوری74
12066محمد اقبال اخگر74
12073ملینا علیزی74
12085کریمه حسینی74
12349جویره فقیری74
12479هدیه افضلی74
12629عبدالبصیر دانشیار74
12769محمد یوسف عطایی74
80253سیده ساره فرامرز74
80260مژده محمدی74
0522نام ثبت دیتابیس نیست72
1055بلقیس یوسفی72
4548انوشه کارگر72
4765عبدالغیور روفی72
7349احمد عمران صافی72
8218زهره بهزاد72
10427محمد مسلم رسولی72
11969اسما سروش72
11970بی بی کرامت قیومی72
12030محمد عمران احمدزی72
12043وارثه عادل72
12222حسیب الله ابراهیمی72
12539حبیب الله نوری72
12628عبدالهدا صدیقی72
12785رومان ملیار72
80364یلدا صدیقی72
2218دیدار نیرومند70
8059عمر زاهد 70
9024احمد مدثر حقجو70
12080مدینه صافی70
12272محمد محسن محمدی70
12332پروانه حکیمی70
12418عبدالصبور قرلق70
12498عبدالهادی حمیدی70
12638کلثوم مایار70
12675طیب الرحمن شنواری70
12781حلیمه رحیمی70
80343عبدالمجید حسینی70
6109هلال احمد ولی زاده68
6464هیلی صافی68
10620محمد فاضل هاشمی68
10956عبدالهادی عرب68
11477روح الله احمدی68
11729عبدالولید قدیری68
11999سویتا محمدی68
12072شمس الرحمن امید68
12112کمال الدین سادات68
12170رکین حیدری68
12294مسرت سلطانی68
12300شاکره حیدری68
12355بلال احمد صدیقی68
12377عبدالحی امینی68
12484شیرآغا رحیمی68
12510علی رضا علی زاده68
12556لطف الله صافی68
12600سجاد کریمی68
12603حبیبه رازی68
80338احمدزی محمدی68
5997توفیق الله امیری66
9054عبدالمجید خان66
9195محمد عمران عمر66
10079کیومرث یما66
10629احمد فرزاد 66
10722سلیمان حاجی زاده66
11576محمد عابد عالمیار66
11983محمد اسحاق اکبری66
12029فیصل ابراهیمی66
12146سیرکمال الکوزی66
12528بارق قادری66
12837نام ثبت دیتابیس نیست66
80057پیمان محمدی66
80290خیبر امرخیل66
1116قدرت الله نظری64
6017محمد بهیر ناصری64
9186اسد الله حق پرست64
11050فاطمه صدیقی64
11952عبدالسمیر رحیمی64
12075نصیر احمد سکندری64
12415محمد موسی نظری64
12416سلطان استانکزی64
12448محمد ویس عادلی64
12518محمد الیاس ناصری64
12534مصطفی سلطانی64
12585صدیق الله محمدی64
80373بهیر نعیمی64
80104نیلوفر صمدی64
1234فرهاد عثمانی62
8177خاطمه شفاهی62
11084حبیب الله گلزاد62
11175نجیب الله نوری62
11951محمد صادق رحمانی62
12113سید سلیمان سادات62
12115رفاه ناصری62
12546احمد فاروق نیازی62
12767محمد فیصل انگار62
12768حشمت الله ملک خیل62
80357مسعود کاظمی62
5641هیله رشیدی60
6939بهشته رحمانی60
10545میر یحیی محمدی برکی60
10730حسنا بختیار60
10737نعیمه احمدی60
11760محمد ابراهیم یولداش60
12271احمد فیاض راز 60
12331محمد وصال نظامی60
12333لیزا دلاوری60
12752حشمت الله رسولی60
7744سهیل رحمانی58
10837عطیه لطیفی58
11977فیاض صافی58
12138عبدالاحد رسولی58
12288سلطان شاه هاشمی58
12313زرفشان فایز58
12342مراد علی قربانی58
12376احسان الله بهیر58
1952دانیال یونسی56
5329نظر محمد نظری56
7732نام ثبت دیتابیس نیست56
10087فرزاد خیرخواه56
12158عبدالراشد یوسفزی56
12533سیف الله قرلق56
12554سلیمان احمدی56
12591امید کریمی56
12623سیف الدین محمدی56
0544مروه نبی زاده56
6903محمد منیر اکرمی54
6921عبدالباعث کاکر54
10739محمد یوسف مومند54
12122ایمل صدیقی54
12244میلاد شهبازی54
12380وقاص صدیقی54
12450معاد مهدی مومن54
12587زبیر عظیمی54
1375محمد عمر صادق52
4766تمیم احمد خاموش52
10298اجمل توفیق52
12130سمیرالله عبیدی52
12157محمد یما احمدی52
12350محمد مدثر اعظمی52
12673داد محمد مومن52
80273عبدالحسیب غیاثی52
10758سمیع الله 50
12559محبوب قاضی زاده50
12663شریف الله صافی50
0773احمد فهام شیریار50
80289عبدالعزیز حفیظی50
1078عبدالقیوم رحمانی50
8808گلشاه بیگزاد48
11263زاهد ضمیری48
12078محمد شاداب نوری48
12133عبدالوهاب رسولی48
12888نام ثبت دیتابیس نیست48
5308سید مصطفی سادات46
11478منوچهر حیدری46
12017محمد فیروز مسرور46
12041حمید الله کوکچه 46
12166سید الیاس یورش46
12482میرویس نصیری46
2446محمد حسین احمدی46
4918محمد رفیع محمدی44
7869محمد معصوم مراد44
11944سید انعام اللله معصومی44
12273مرتضی غوثی44
12422مروه علی زاده44
12712شبنم نایبی44
80323حمزه مختاری44
80264سید رضا سکندری44
80354مصطفی حفیظی44
1269نام ثبت دیتابیس نیست42
12001دین محمد احمدی42
12411عبدالصمد حمیدی42
12413عبدالجبار داودزی42
12801مروارید ایزدپرست42
4939نام ثبت دیتابیس نیست40
8807رابعه بیگزاد40
12314مولوده ساداتی40
12412عبدالقهار داودزی40
80324منصور غیاثی40
0785نام ثبت دیتابیس نیست38
1030قدیر سعیدی38
11738سنگر هوتک38
12558احسان الله داود زی38
12700سلطان مسعود خموش38
80345محمد ملک خیل38
2812نیلوفر احمدی38
4965احمد رشاد آرمل36
11051خواجه شهیر صدیقی36
11385عرفان الله پوپلزی36
11992احمد تمیم فیض یار36
12013احمد میلاد عمری34
12136احمد ادریس امین34
12339علی رضا حمیدی34
12834نام ثبت دیتابیس نیست34
80006نام ثبت دیتابیس نیست34
11687عبدالشفیع ناصری32
11756گلثوم لطیفی32
12499صدام قدرت30
5640دیوه رشیدی28
17000نام ثبت دیتابیس نیست28
12354احمد سروش ابهر26
10725رومل عمری24
12079محمد ربیع نوری24
10874عبدالله فیضی22
12714حاجی احمد محمدی22
11635رومان حمیدی18

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
22
33
42
54
63
71
81
92
101
114
123
132
142
151
162
173
181
194
202
212
222
234
242
252
264
271
282
293
301
314
321
331
344
354
363
371
384
393
403
413
423
433
443
454
461
473
481
492
502