نتایج امتحان الجبر حروفی دانش آموزان دوره دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
172398
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور98
6238شیر زادعبدالولی96
244494
2735روزیتالعل آقا94
4108عاطفهعبدالاحمد 94
5286عفتامیر جان94
739794
9372فهیمهعلی جم94
10301ضیاالرحمنتاج محمد 94
1046994
1047394
0341احمد نویدعبدالحبیب92
5539عمر فاروقعبدالهادی92
1049192
000590
0226سهیلاسید محمد90
3160محمد قسیممحمد نسیم90
846190
8901سید روح اللهسید محمد سرور90
138288
2536محمد رومانپادشاه میر88
3918احمد حامدعبدالحسین88
4368سارهحبیب الله88
4830غنضفرمحمد سرور88
5198نجلایار محمد 88
9249سعدیهامیر محمد 88
0144سید مصطفیحسین آقا86
4800عبدالحیعبدالهادی86
600086
8804نظام الدینمحمد عثمان86
8990محمد سهرابمحمد صابر86
9051احمد شاهدیدار86
9303زحلامین الله86
9333امان الدینریحان الدین86
10399گل افشانمهر علی شاه86
509584
5566خیبرتوریالی84
8878منیب اللهنعمت الله84
3183عبدالواحدنظام الدین82
5755سمااحمد وحید82
8857حمید رضاعبدالحکیم82
9178سوسنمحمد رضا82
1044982
000980
0158وحیداللهعبدالواحد80
0248محمد الیاس امیریگل محمد80
0453عبداللهمحمد سلیم80
1350احمد مسعودفضل الرحمن80
2719نسرینمحمد یعقوب80
4028مدثرحشمت الله80
5488محمد آصفمحمد یوسف80
8915عنایت اللهخداداد80
9270احمد راشدزلمی80
9495علی رضاحفیظ الله80
10391عبدالجمیلعبدالجبار80
1055480
6810عبدالمقسدعبدالمتین78
8126رویاولی محمد 78
8905دیوهمحمد یعقوب78
9248عاطفهعبدالقادر78
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب78
9925صدفنثار احمد 78
10383فریدونظفرمحمد 78
1044678
1048078
187576
1986آرشداد الله شریف76
4864دیباغلام سخی76
8805ابراهیم فرید الله76
10385نارونسلطان محمد 76
10407فایزعبدالروف76
1813صفامحفوظ الله74
2416صفیهمحمدالدین74
530174
6640سید علی سجادسید میر آغا74
7456بهشتهعبدالجبار74
9189مروه محمد صدیق74
9247مهریهامیر محمد 74
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 74
9963جوادمحمد اسلام74
1046374
1878حسنیهعبدالرشید72
3278ثناجمال الدین72
3903عبدالوکیلجهانگیر72
7072نعمت اللهسخی محمد 72
9853هلال الدیناحمد شاه72
0078 بلالعبدالله70
2285احمد فرشادعبدالسمیع70
2720مرسلمحمد همایون70
2815فیض محمدخیرمحمد70
2943سلمان رحیمیسلیمان70
454170
4855عبدالرحمنمحمد امین70
7172عبدالمتینعبدالله70
8982ضمیر عبدالقدیر70
9969وسیممحمد عثمان70
039268
1491مژدهمحمد عارف68
2552نفیسهعبدالغیاث68
10053هدایت اللهمحمد اکبر68
1045368
1048668
2642شبنممحمد تقی66
6053آسیهمیر حسین66
6547بهارحیات الله66
9310حسنامحمد ظفر66
10278توفیق اللهولی محمد 66
233464
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم64
2496فهیممحمد قسیم64
972664
10396الیاسمحمد عظیم64
1049264
0608سوسنمحمد یعقوب62
0701مجتبی خان فیضیعبدالمحمد62
2733ذکیهمحمد نادر62
5799سید نثار سید حبیب62
9442نور اللهحبیب الله62
9986خدا بخشسخی بخش62
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی62
1048562
1692عبدالصمد زمانیمحمد آقا60
2070عبدالتوابعبدالوحید60
444760
6936احمد فیصلحبیب الرحمن60
8881بهشتهضیا الدین60
8883بی بی فاطمهعبدالخلیل60
9044غلام مرتضیغلام مصطفی60
9396عبدالرحمنعبدالمعین60
9854محمد پرویزمحمد اکبر60
1041860
1467احمد حاشرمحمد هاشم58
2778حساناتسرفراز58
3501رستمعبدالرحمن58
5519حامدتاج محمد 58
7373طوبامحمد فرید58
783558
8781امید جواد58
9819محمد شایقخان محمد 58
1042258
1044758
001056
1496ذکیه هوشمندشیر محمد56
161956
187756
4945فضل امینرحمت ولی56
8951سمیراخادم حسین56
9271حسیب اللهمطیع الله56
9332امیدرحم خدا56
9669عبدالباسطاحمد شاه 56
9801جمیلهاحمد جمیل56
041054
059654
5152صاحب نظر بای نظر54
5377احمد بارقاحمد ناصر54
9401محمد سمیرمحمد شفیع54
10336محمد قسیمعبدالقدوس54
1043654
2730وجیهمومن خان52
662152
7094فرامرزنصیراحمد52
8651امین اللهبسم الله 52
8756امید فضل الله 52
9499نعمت الله رحمت الله52
9837محمد شیرگل شیر52
9947احمد بلالعبدالکبیر52
10284مروهنو خان52
1048152
2597سومامحمد طاهر50
4577محمد اسماعیلنافع الدین50
5002عبدالحنانعبدالباسط50
723050
892550
1505زبیراللهنعمت الله48
2521محمد ضمیرعبدالقدیر48
2782طوفاننورخان48
9296نبی اللهنصرت الله48
1044448
1045548
0921گلثومسید فردوس46
0968محب الله امیریعبدالحیات46
281346
7582احمد شاهدداود46
7695غلام حیدر عبدالصمد46
8877ویسسیف الرحمن46
1047046
0251عبدالرحیمعبدالعظیم44
2731مرسلحاجی محمد44
7212نصیب اللههمایون44
072942
2275ولیناعبدالفتاح42
2783یحییکمال الدین42
2818معزه تجلیاحمد همایون42
8729مروهمحمد ایوب42
10401محمد اسماعیلمحمد عظیم42
10615عبدالوکیل حمیدیعبدالقیوم42
1392لیزا ساداتسید عبدالودود40
1895حافظمحمد نعیم40
2533احمد یمااحمد ضیا40
2645محمد فیاضعبدالهادی40
4480صفر محمد سید احمد 40
8538فردینمحبوب الدین40
8769کامگارداد بخش40
909540
10411فرزانهحاجی عبدالخالق40
127938
180938
2606روحینانزیرالله38
2646عبدالتمیمعبدالجبار38
2775محمد رامینمزمل38
4364محمد عادلمحمد علی38
8048شکریهعبید الله38
8879سید ندیمسید اکبر38
2530ستارهمجنون36
2630فریبامحمد ناصر36
2773محمد نظیرمحمد نعیم36
2819حجت اللهعبدالغفار36
5093مریمسید جمال36
593636
7973نواز خانشیرین آغا36
8869قیسسیف الرحمن36
121234
140734
1417سحرعبدالجبار34
6710ویدانثاراحمد 34
10111فرهادغلام فاروق34
2604مریمعصمت الله32
4096فریدونعبدالغیاث32
8787محمد راشدعبدالله32
888732
9585فخرالدینسید عاقل32
9804سمیع اللهمحمد بیک32
9696332
190530
9494کیهانخالد30
10400مکتوممحمد عظیم30
139828
812928
9659ذکیحاجی جاوید28
128426
1060126
80006شبیر احمد شریفی26
2155مریم وزیریغلام دستگیر24
2732نادیهغلام فاروق24
901524
80007عبدالحق آرین22
2276سجیهعبدالواحد20
2848خاتمهگلاب الدین18
6802حشمت اللهعلی محمد18
8331صدفعبدالصبور18
1048316

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
33
41
52
62
72
84
94
101
111
123
132
144
152
161
173
184
192
204
211
222
234
243
251
262
273
283
294
304
311
322
333
343
351
364
372
383
391
402
414
423
431
443
453
464
471
482
491
503