نتایج امتحان بیولوژی، تعلیمات اسلامی و تفسیر صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۴۰۰

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
9081کوثرمحبوب الله100
9166بسم اللهاسلام الدین98
9341سید الیاسمنور شاه98
9541حدیثه ابراهیمیمحمد یعقوب96
172396
9051احمد شاهدیدار96
857696
8804نظام الدینمحمد عثمان94
231494
170794
2500عمرانعبدالعلیم94
4368سارهحبیب الله92
622692
3183عبدالواحدنظام الدین92
8990محمد سهرابمحمد صابر92
084492
2506دیانامحمد همایون92
9178سوسنمحمد رضا90
9372فهیمهعلی جم90
9693هدیه اسد الله90
1350احمد مسعودفضل الرحمن90
1240بهشتهعبدالرحمن88
9332امیدرحم خدا88
4829خان محمد حسین بخش88
9046فیصلعبدالقادر88
10354محمد مسلمملتان88
9514ناصرعبدالمختار88
9129زهرامحمد کبیر86
9801جمیلهاحمد جمیل86
739786
8788خلیل اللهروح الله86
5002عبدالحنانعبدالباسط86
9396عبدالرحمنعبدالمعین86
5539عمر فاروقعبدالهادی86
4830غضنفرمحمد سرور86
10336محمد قسیمعبدالقدوس86
9310حسنامحمد ظفر84
5198نجلایار محمد 84
8858احمد رشادصفی الله84
8853ارسلانسراج الدین84
8902سید مسیح اللهسید محمد سرور84
9042شبیر احمد محمد شفیع84
10353محمد یوسفملتان84
8878منیب اللهنعمت الله84
9876نجیب اللهفضل الله84
9969وسیممحمد عثمان84
101784
889284
781584
9021صدفجمال الدین82
10284مروهنو خان82
8901سید روح اللهسید محمد سرور82
6238شیر زادعبدالولی82
0453عبداللهمحمد سلیم82
9312عبید اللهعبدالمتین82
9495علی رضاحفیظ الله82
8106محمد گلعبدالرازق82
9875محمد نورمحمد عثمان82
1878حسنیهعبدالرشید82
4108عاطفهعبدالاحمد 80
2552نفیسهعبدالغیاث80
646480
9040احمد ساحلمحمد طاهر80
10396الیاسمحمد عظیم80
5073سید مصطفیسید بهاوالدین80
9669عبدالباسطاحمد شاه 80
0158وحیداللهعبدالواحد80
088580
6053آسیهمیر حسین78
2642شبنممحمد تقی78
5141حبیب الرحمننضری شاه78
10391عبدالجمیلعبدالجبار78
0251عبدالرحیمعبدالعظیم78
717278
2606روحینانزیرالله78
9265ادیبههدایت الله76
9264اسماهدایت الله76
9248عاطفهعبدالقادر76
6312سید سجادسید رضا شاه76
0144سید مصطفیحسین آقا76
8879سید ندیمسید اکبر76
8538فردینمحبوب الدین76
10164نورالباریعبدالباری76
0608سوسنمحمد یعقوب74
0553احمد میلادجلندر خان74
9241حیدر علیعبدالاحد74
0763زاهدغلام فاروق74
6376سید محفوظسید احمد 74
10162سیدعبدالهادیعبدالعلی74
9616صدامعبدالحفیظ74
4799عبدالودودعبدالهادی74
8777غلام دستگیرحاجی غلام سخی74
5391فدا احمد فیض احمد 74
9249سعدیهامیر محمد 72
10075فرشتهاسد الله72
8729مروهمحمد ایوب72
2634الهامسید آور72
0161زمرت شاهیعقوب شاه72
10384عبدالرحمنرحمت الله72
9642محمد عابدغلام جیلانی72
9499نعمت الله رحمت الله72
7704رزماجبار70
0858طیبهعبدالظاهر70
4691عبدالکبارعبدالغفار70
9239فتح علی شاهحکومت شاه70
8944محمد سهیلمحمد امیر70
8880محمد نصرتنادر شاه70
843370
9247مهریهامیر محمد 68
9361الهامامیر خان68
3696حشمت اللهحفیظ الله68
3160محمد قسیممحمد نسیم68
9983نایب احمد نصیر محمد 68
1908سجیهمحمد شریف68
2566گیتاامین الله68
9113زهراسید قاسم66
8874مینهعشرت الله66
5886066
5377احمد بارقاحمد ناصر66
5882احمد شاکرغلام سرور66
9220احمد فیصلهمایون66
9932پرویزگل آقا66
2630سهیلامید 66
8982ضمیر عبدالقدیر66
10301ضیاالرحمنتاج محمد 66
10407فایزعبدالروف66
8769کامگارداد بخش66
8705کبیر جاننور الحق66
10397لایقخسرو66
4577محمد اسماعیلنافع الدین66
2536محمد رومانپادشاه میر66
10053هدایت اللهمحمد اکبر66
1916محمد ناشرمحمد بشیر66
2778حساناتسرفراز66
10398آریاجمعه بیک64
10411فرزانهحاجی عبدالخالق64
9270احمد راشدزلمی64
5981احمد ولیفدا محمد 64
9938دریوشدر محمد 64
6106سیف الرحمنعبدالغفار64
9088کیهان الدینشهاب الدین64
875064
9757بی بی صفیهحاجی محمد نعیم 62
2848خاتمهگلاب الدین62
4727شازیهاسلام الدین62
10191مروهمحمد رضا62
9704نور اللهنورالرحمن62
2684مطیع اللهسیر محمد 62
2546عبدالسلامقدرت الله62
2731مرسلحاجی محمد62
9925صدفنثار احمد 60
0901ملکهنظر محمد 60
9336هدیهمحمد نذیر60
5519حامدتاج محمد 60
2605سوسنمدد خان60
1604زحلهدایت الله58
8937سید الهامسید حشمت 58
10290سید محمد رضاسید غلام علی58
10406شعیب احمد عبدالقاهر58
9625محمودعزیز محمد 58
322658
2717منظور احمدمختار احمد58
9579سمیهمحمد جان56
10251اسد اللهعبدالله56
7695غلام حیدر عبدالصمد56
10111فرهادغلام فاروق56
1724اکرام الدینغلام سخی56
9392روماعبدالصمد54
6779فیصلسیف الدین54
10322محمد هارونمحمد صدیق54
9552محمد وسیممحمد قسیم54
9391خجستهعبدالصمد52
10387احمد ولیدشیرآجان52
8940حامدخیر محمد 52
8970محمد خسرومحمد فیروز52
2553فیروزهراز محمد 52
2735روزیتالعل آقا52
2604مریمعصمت الله52
10250شبنازفضل الرحمن50
9149کرشمهعبدالصبور50
9203اسماعیللطف الله50
0071الیاسگل نبی50
10410حمزهفواد50
9986خدا بخشسخی بخش50
10294رامز احمد نصیر احمد 50
9012زیارملمیرویس50
10409سهرابگل آغا50
8869قیسسیف الرحمن50
9972محمد طیبعبدالواحد50
190450
9529صبرینامحمد گل48
9659ذکیحاجی جاوید48
5535عبدالحفیظعبدالجبار48
3903عبدالوکیلجهانگیر48
9125میر صفی اللهمیر بابا48
7973نواز خانشیرین آغا48
8877ویسسیف الرحمن48
909248
250148
10229زهرهعبدالاحد46
10143سوریازلمی46
10072فاطمهحسین علی46
9420احمد مصورمحمد شایق46
9139سلیمان داود شاه46
9834سمیرمحمد حسین46
10056سید صمیمسید مسلم46
10277عبدالرحمنعبدالجلیل46
9494کیهانخالد46
9386منصورنصر الله46
721246
313846
2685رامشیار محمد46
2446محمد حسینمحمد عالم46
013446
6547بهارحیات الله44
8905دیوهمحمد یعقوب44
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 44
8651امین اللهبسم الله 44
8920عبدالوارث عبدالمجید44
9394مصطفیمحمد بلال44
8760نوید عبدالکریم44
439644
058244
8101برشنامحمد حمید42
8851زهراوحید الله42
8951سمیراخادم حسین42
8924مژگانغلام محی الدین42
7942نورزیهفرید احمد 42
9419محمد سیافمحمد الدین42
9331هارونفرهاد42
2730وجیهمومن خان42
9477حبیبهمحمد جان40
10282بسم اللهسخی داد40
10001حکمت اللهامان الدین40
8010ضیا الرحمنعبدالرازق40
9954محمودذبیح الله40
10392ولیدعبدالرشید40
99940
2703عایشهمحمد فواد40
10288وجیهه محمد حیدر38
8755مرسلمرزا محمد 38
10264عبدالشبیرعبدالقیوم38
1895حافظمحمد نعیم38
9684شیبااحمد شاه 36
9367رامین احمد بصیر احمد 36
10242سهرابنجیب الله36
8394محمد واسیعمحمد اسحاق36
10298اجملدلاور34
9135ایملعبدالذکی34
423034
10314سید تمیمسید نسیم32
5534عبدالطیفعبدالجبار32
2276سجیهعبدالواحد32
2275ولیناعبدالفتاح30
188828

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
33
43
52
61
73
82
92
103
113
122
131
141
151
162
173
184
191
203
211
223
232
242
251
261
273
281
294
302
314
322
333
341
352
363
371
383
392
401
413
424
433
442
451
463
474
484
493
502