نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۷ الی ۸:۳۰ شعبه مرکزی

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت درسی ۷ الی ۸:۳۰ شعبه مرکزی میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
8756امید فضل الله 96
10136صنمغلام حسن94
155194
155294
8992نازیهفرهاد92
9082سارهمحمد ظاهر90
373586
9457سید طالبسید یاسین86
5198نجلایار محمد 84
9286دیباشاه محمد 84
9447عبدالاحدعبدالصمد84
1129نادیهصفی الله82
4368سارهحبیب الله82
5923حسناگل احمد 82
5924حسیناگل احمد82
8565سجیهمحمد هارون82
8538فردینمحبوب الدین80
697578
8847زینبحفیظ الله78
8848افسونعبدالصبور78
8886شیبافریدون78
889278
9212علی حسینمجیب احمد 78
9499نعمت الله رحمت الله78
9963جوادمحمد اسلام78
8932بی بی حوارحیم الله76
10053هدایت اللهمحمد اکبر76
8896اقبال الدینقطب الدین76
9969وسیممحمد عثمان76
0859مروهنجیب الله74
10277عبدالرحمنعبدالجلیل74
10056سید صمیمسید مسلم74
5009علی اکبرمحمد کاظم74
9332امیدرحم خدا74
9715شکیبحسن المعاب74
9264اسماهدایت الله72
8982ضمیر عبدالقدیر72
9448عبدالباسطعبدالحیی72
9975سید جوادسید محمود72
260670
9227اوریسه محمد آصف70
4907مهدیعلی بخش70
8769کامگارداد بخش70
9385سهرابمحمد حسن70
9390محمد فرهانمحمد اکلیل70
9442نور اللهحبیب الله70
9766مدثرحاجی مجید70
9958زلمیمحمد عوض70
9976پرویزمحمد ناصر70
8881بهشتهضیا الدین68
9228افسانهعزیزی احمد 68
10278توفیق اللهولی محمد 68
10251اسد اللهعبدالله68
9932پرویزگل آقا68
9938دریوشدر محمد 68
3595زحلغیاث الدین66
8786حوریهمیرویس66
5141حبیب الرحمننضری شاه66
9696محمد منصورنصر الدین66
9933فرزاداحمد فرید66
9960بابر شاهمحمد علم66
0608سوسنمحمد یعقوب62
0858طیبهعبدالظاهر62
519762
5258یلداجمشید62
8834عالمهمحمد سالم62
9086مریمحمایت الله62
9534عابدهمحمد امین62
9810سعیدهامان الله62
8869قیسسیف الرحمن62
9054عبدالمجیدنور الرحمن62
9452عبدالشهابعبدالشاکر62
9931فضل واحدگل الرحمن62
667160
9113زهراسید قاسم60
8845احمد بلالعبدالفرید60
8899حامدعبدالنبی60
9966صبغت اللهعماد الله60
5199یاسمینتواب خان58
5257النازجمشید58
6200بصیرهغریب الله58
6547بهارحیات الله58
739258
8835آمنهمحمد سالم58
8882فرشتهعبدالرازق58
8924مژگانغلام محی الدین58
9418مدینهمحمد ناصر58
9737سحرعبدالصبور58
8938امید خیر محمد 58
9542امین اللهامان الله58
9977نسیم آدم خان58
737756
9391خجستهعبدالصمد56
8787محمد راشدعبدالله56
9656حبیب اللهنور محمد 56
9813سیف الدیننظام 56
9935فهیم شاه فضل الدین56
2552نفیسهعبدالغیاث54
9037مینهارشاد احمد 54
9392روماعبدالصمد54
9925صدفنثار احمد 54
9926هانیهوحید الله54
10131محمد الیاسیار محمد 54
4696حسن علیضامن 54
5203محمد الیاسآرین54
9044غلام مرتضیغلام مصطفی54
9802احسان اللهعبدالله54
9922مهینرحمت الله54
9959عبدالنصیرمحمد شاه 54
9967فیض محمد محمد جمال54
0541مروهمحمد عوض52
5180مهریهنعمان الدین52
9583مرواریدمحمد یاسین52
9150احمد خالداحمد فهیم52
9210امید جانغلام سخی52
9756حسینمحرم علی52
8837سیما ثمربسم الله50
8904فریدهعبدالستار50
9336هدیهمحمد نذیر50
9548بدریهنصیر الدین50
9923سیارهاسد الله50
3251احمد مرتضیعبدالوکیل50
8940حامدخیر محمد 50
9156هلال احمدعبدالودود50
9237باسطمحمد نذیر50
9710محی الدینگلاب الدین50
9964شیر اللهنور الله50
1006148
8775زهلمحبوب الله48
8905دیوهمحمد یعقوب48
9265ادیبههدایت الله48
9444زهراعوض48
9807ملیحهمیر احمد 48
8764امین اللهنجیب الله48
10229زهرهعبدالاحد46
10143سوریازلمی46
7176بصیرهرحمان الدین46
9433فاطمهداد محمد 46
9751شکیباعبدالقیوم46
10064حسینمحمد یاسین46
9239فتح علی شاهحکومت شاه46
9412شوکت اللهعبدالواسع46
9974جلال الدینصاحب الدین46
5543تسکین احمد سروش44
9045نور پا شاهگل پاشاه44
9558مرواریدمحمد کبیر44
9684شیبااحمد شاه 44
2630سهیلامید 44
6155علی پنااحمد ضیا44
8762محمد اللهفیض الدین44
8844احمد موسیعبدالجمیل44
8877ویسسیف الرحمن44
9400رشادشیرین آغا44
9965منصورمحمد داد 44
9971شیر ملمحمد یونس44
074942
872842
8966شریفهرسول داد42
9169مومنه عبدالسلام 42
10059مصطفیعبدالوکیل42
8862ابراهیمصالح محمد 42
9585فخرالدینسید عاقل42
9961احمد شاه مسعودعبدالهاشم42
4642سحربشیر احمد 40
9324فریماسید جان40
9559صبریناداود40
9863تمناروح الله40
5152صاحب نظر بای نظر40
9080جواد صاحب الدین40
9972محمد طیبعبدالواحد40
8101برشنامحمد حمید38
9489لامعهعبدالهادی38
8868کامرانمحمد ضیا38
8895محمد مهدیمحمد معصوم38
9035محمد حسننجیب الله38
9135ایملعبدالذکی38
9449ذبیح اللهلطف خدا38
9800روملعبدالبشیر38
9934مصطفیجمال ناصر38
9441نیلوفرعبدالرقیب36
9529صبرینامحمد گل36
9750هدیهمحمد نعیم36
9770نازنینعبدالقدیر36
9924خدیجه نواب خان36
10238بکتاشیار محمد 36
9034محمد حسیننجیب الله36
9206سحر سید اسماعیل 34
8851زهراوحید الله32
9335وجیههظریف الله32
4327بهرامرحمن الله30
9366الههبسم الله28
9477حبیبهمحمد جان28
9587مدینه بهاربصیر احمد 28
10142سوناسمیع الله26
198026
9579سمیهمحمد جان26
9957اعجاز اللهمحمد اسلام 26
9201محمد اسحاقصالح محمند 22
6282اسماغریب الله20
9970رحمت اللهاختر محمد 14
9929ابوبکرمیرویس0

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
11
24
32
42
51
61
73
83
92
103
112
123
133
144
152
162
171
184
191
203
212
221
233
243
251
264
273
283
294
304
314
324
333
342
353
362
374
381
391
403
412
424
431
442
454
464
471
483
492
501