نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۱۱ الی ۱۲:۳۰ و ۲:۳۰ الی ۴ نمایندگی حصه اول

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دوازدهم دانش آموزان ساعت های درسی ۱۱ الی ۱۲:۳۰ و ۲:۳۰ الی ۴ نمایندگی حصه اول میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
2506دیانامحمد همایون94
2601پرویزعبدالمحبوب88
2512راحلتمحمد شعیب86
0310سبحان اللهعبدالباری84
2668بی بی زهراعبدالمبین82
1371محمد میوندمحمد اکبر82
2631مژدهعبدالصبور80
2398شهلامحمد عظیم80
1916محمد ناشرمحمد بشیر80
2478نگینهمحمد داود78
2511امال بنیمحمد شعیب78
1746حسینداودجان78
2717منظور احمدمختار احمد78
2003شفیعمحمد نجیب78
2397نویسامحمد قسیم76
2780سحرمحمد اکبر76
2724نازنینخیرالدین76
1926حماسهنجیب الله76
1940زهرانور احمد76
2620مهران احمدمعصوم76
2626بلال احمدنورآقا76
2697ملالیعبدالصبور74
2732نادیهغلام فاروق74
2496فهیممحمد قسیم74
2551عمرمحمد صابر74
1878حسنیهعبدالرشید72
2566گیتاامین الله72
2583زهرهوحید الله72
0822لیمهمحمد طاهر72
2637نبیلاغلام نبی72
1013صدفعبدالطیف72
1895حافظمحمد نعیم72
2629شامریعبدالمحمد72
2702رخسارمحمد ظفر70
2725حسنیعبدالرحیم70
1715سهرابعبدالرزاق70
2762عبدالمقتدرعبدالقادر70
2556شاداب احمد عبدالسلام70
2723گلالیعبدالظاهر68
2634سلیمهعبدالواحید68
0200نیلوفرفیض محمد68
2590سلیمانعبدالله68
0957محمد عمراننظام الدین68
2596خجستهزین العابدین66
2477نازیلاعبدالشکور66
1908سجیهمحمد شریف66
2628سمیرعبدالنسیم66
2579سید فرزادصبغت الله66
2544قدرت اللهنورالله66
2542صفت اللهنصرالله66
2654سحابعبدالاحد64
2104رونامحمد عیسی64
2782طوفاننورخان64
287164
2546عبدالسلامقدرت الله64
2527نوریالیتوریالی64
2669ظهرهعبدالجمیل62
2735روزیتالعل آقا62
2565سوریامحمد آصف62
2589یلداعبدالله62
2446محمد حسینمحمد عالم62
2595عبدالهادیعبدالسلام62
2663محمد حارثمحمد آصف62
2718عبدالواجدعبدالطیف62
0867احمد شاکرعبدالرازق62
2560خالدنجیب الله62
070860
2691حمیداللهمحمد منیر60
0175شیرزیگل الرحمن60
2728احمد شجاععبدالله60
2713احمد نویدمحمد عارف60
2521محمد ضمیرعبدالقدیر60
2529کوثربهرام58
2778حساناتسرفراز58
1554احمد شایقفدا محمد 58
0595احمد تمیمغلام شفیع58
1765حامد خلیل الله58
2603آدینهفیض احمد56
1866رحیمهمحمد سرور56
2275ولیناعبدالفتاح56
1980شایستهعذت خان56
2731مرسلحاجی محمد56
2680مدینهامان الله56
2479روملگل الرحمن56
2761شاه فیصلمحمد هاشم56
1043شاپوررازق داد56
2534صدفغلام محمود54
1541زهرهالله میر54
0473محمد یوسفمحمد رفیع54
2645محمد فیاضعبدالهادی54
1724اکرام الدینغلام سخی54
2750سید حبیب الرحمنمحبوب الرحمن54
2676غلام مصطفیغلام بحاوالدین52
1835عبدالرامشعبدالواسع52
2485احمد آبیلاحمد راویش52
2518صفی الله حمیدالله52
2581پیمانمحمد انور52
2677عبدالمنصورعبدالمصور52
2561اجملعیدی خان52
2650کرشمهرستم50
2649سومنسیف الله50
2630فریبامحمد ناصر50
2105اصیلامحمد عیسی50
1813صفآمحفوظ الله50
2369سمیراشیر محمد50
2733ذکیهمحمد نادر50
2698نورالیمینعبدالقدیر50
1907احمد سجادمحمد شریف50
1547محمد الیاسولی محمد 50
1736احمد بلالملنگ جان50
2524عمرانعبدالمالک50
2605سوسنمدد خان48
2276سجیهعبدالواحد48
2721عرفانهمحمد داود48
1417سحرعبدالجبار48
2734حسناءلطف الله48
2720مرسلمحمد همایون48
2564سارامحمد آصف48
2646عبدالتمیمعبدالجبار48
2783یحییکمال الدین48
2513حمیدعمر خان48
1333احمد فرشادعبدالفاروق48
2488احمد فرهادعبدالصبور48
2798صدیق اللهخدای نور48
2756علی کمالعبدالمالک48
2769کرشمهنور حبیب46
2586رخسارفدا محمد46
2773محمد نظیرمحمد نعیم46
0325الطافرحیم الله46
0516توفیقسید حسین46
2517احمد سیرعجاز احمد46
2532نثار احمدالله محمد 46
0602فرشیدمحمد قاسم46
2604مریمعصمت الله44
2730وجیهمومن خان44
2710بی بی ادیبهرفیغ الله44
2541عبدالربیعبدالهادی44
2763محمد رومانسیف الدین44
2694بهروززلمی44
1612مسلمعبدالملوک44
2666ذبیع اللهصبرالله44
2523جلالغلام محی الدین44
0718نعمانمحمد جان44
2786شبیر احمدکمال الدین44
2499شیرزادعبدالرزاق44
2602سحرگل آغا42
2530ستارهمجنون42
2648علی آغامایل آغا42
1467احمد حاشرمحمد هاشم42
0791سید عبداللهسید نعمت الله42
2514مرحبامحب الله40
2768احسان اللهتیمورشاه40
2557غلام مجتبیعبدالخالق40
2554وحید اللهلاجمیر40
2585محب اللهعزیز الله40
2584منیرمیرویس38
2619واعظشیرین آغا38
2672سید عمرسید واعظ38
2533احمد یمااحمد ضیا38
2715فردوسپرویز36
2550صدیق اللهنورالرحمن36
2325سید نجیم اللهسید بصیرالله36
2652محمد شعیبمحمد اکبر36
2520مصطفیضیاء والله32
2552احمد فهیممحمد شاه30
2792محمد شفیعاحمد ضیاء30
2791توحید اللهیار محمد28

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
34
41
53
64
74
83
92
103
111
124
134
141
152
161
174
183
193
202
212
223
232
243
254
261
272
282
293
301
311
321
334
341
351
362
372
383
392
402
412
422
433
443
452
462
474
48سفید
492
502