نتایج امتحان کانکور آزمایشی ششم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی ششم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق344.25
8577هارونباز محمد 339.75
8487نوید احمد فیروز احمد 333
0627زعیمشیر احمد 333
4518نبیل احمد خالد احمد 333
2346پروانهعبدالبشیر330.75
1322عمران اللهیار محمد 330.75
4418مرسل گل احمد 328.5
6008فریحهعبدالمحیط328.5
5683حسینامحمد اسماعیل328.5
2277نجیب اللهمحمد امین328.5
4447حامد عبدالخالق328.5
0150ابن امینمحمد آصف326.25
5793324
5971محمد نویدمحمد شفیق324
0146تهمینهعبدالواحد321.75
5682یاسمینمحمد شفیع321.75
2306ضمیرهسلطان محمود319.5
0053الهام الدینامیرجان319.5
1945منیر احمد فهیم احمد 319.5
4540زرلشتحبیب الرحمن317.25
5778محمد نجیممحمد حکیم317.25
2460بصیرهویس317.25
4017عادلهامیرجان315
0361عبدالباسطعبدالاحمد315
0050محمد مدثرعبدالله315
0040عبدالمختارعبدالمنان315
8112312.75
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی312.75
1072هوسیعبدالحلیم310.5
8476سمیع اللهقند آغا310.5
0370عبدالمالکعبدالجلیل310.5
2311مدثراللهبهرالدین310.5
0062عمران انوشمحمد نعیم310.5
0307احمد زاهدنورعلی310.5
5016عبدالباریغلام رسول310.5
0028محمد اقبالفرید احمد 310.5
0097ادریسمحمد شرین310.5
4422فاطمهمحمد صدیق306
2112سمسور الرحمنفدا محمد 303.75
0653احمد اللهعبدالطیف303.75
0724عبدالجبارروکی303.75
1448سونامحمد رحیم303.75
7171نهایشعبدالمحفوظ301.5
4426عفیفهمحمد عیسی301.5
0617فایزعبدالفتاح301.5
4615منصورالله محمد 301.5
1666خدیجهشمس الدین299.25
1539فریدهعبدالرازق299.25
5604نگینهجمعه خان299.25
3216آمنهنور الدین299.25
8586مینه محمد صدیق299.25
8578شیر خانمیرا جان299.25
1258عمرانغلام مصطفی299.25
8746سیاووشنجیب الله299.25
0843احمد خسرواحمد جان299.25
5742صمیممحمد صابر299.25
1791نصرت اللهعبدالواسع297
1959محمد حسنمحمد وزیر297
1925احمد مدثرعبدالصادق297
8481297
0612عزیزغلام سرور297
0570هدیغلام فاروق294.75
0857فرحنازحکیم الله294.75
4498هنگامهحلیم جان294.75
6073محمد بشیرمحمد جان294.75
0263هدیهعبدالجبار292.5
2797سجیهسید محمد292.5
2680عبدالحیعبدالاحد292.5
5373مصطفیعزیز الله292.5
0371جواد احمد فواد احمد 292.5
0485احمد شکیبشیر پادشاه292.5
0680اجملنور احمد فهیم292.5
1171الیاسعبدالعلیم292.5
4040نکهتمحمد داود290.25
0915زینبمحمد کریم290.25
5999فرشتهخدا داد290.25
0157شبنممحی الدین290.25
2502290.25
2643زینبشیرعلی288
5603تمناعبدالمنان288
6642عمران اللهسید حبیب288
4559عبدالسلیمعبدالکریم288
5851نجیب اللهعبدالستار288
4719عبدالطیفشیر آقا288
8832285.75
2408خدیجهامین الله285.75
0546محمد الهاممحمد شعیب285.75
0215آیدامحمد فواد283.5
0268ساجدهعبدالروف283.5
4429نیلا صباوحید الله283.5
8120283.5
9859283.5
0264احمد مبشرحشمت الله283.5
0543283.5
5858محمد حسیبمحمد حنیف283.5
1974روح القوامعبدالقهار283.5
0611مریمفرید احمد 283.5
1364عبدالوارثعبدالرازق283.5
0145صدفعبدالجبار281.25
3577حبیبهعبدالحمید281.25
0226سهیلاسید محمد281.25
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله281.25
0006احمد شعیبمحمد طیب281.25
0732فردیننصیر احمد 281.25
2097محمد تقینظر علی281.25
0354ماهدشفیع الله281.25
3305صهیبهعبدالقدیر279
2784شبنممحمد شاه279
2999ام البنینسخی داد279
4723فاطمهشاه ولی279
1345زهراخواجه ظفر279
1017فرشاد آقا محمد 279
0183سمسورمحمد عارف279
5315حشمت اللهشیرین آغا279
6321عمرانشیر آقا279
5167محمد فرشادجنت گل279
1819ساجد احمد غلام ابوبکر279
1353بهمنعبدالمحمد279
3409ساراضیا الدین276.75
0721عبدالمتینعبدالحکیم276.75
5998276.75
4749نصرت اللهفرید276.75
5213میر ادریسمیر محمد نعیم276.75
0007اسد احسانمحمد حامد276.75
1557احمد مدثرندا محمد 276.75
1039ذبیع الله غلام مصطفی276.75
1643فیروزعبدالواسع276.75
2156سحرمحمد نبی274.5
2642شبنممحمد تقی274.5
2166طایبهقلندر شاه274.5
4586عبدالتوابعبدالوهاب274.5
0051احمد راشدامین الله274.5
0189احمد مجیبمحمد اقبال274.5
7899274.5
0009حماسهشیر محمد 272.25
0360حکمت اللهکفایت الله272.25
2234عبدالحقمحمد انور272.25
0310حکمت اللهخان محمد 272.25
6271عبدالرحمننور محمد 272.25
0158وحیداللهعبدالواحد272.25
0202کوهسارحسیب الله272.25
0055محمد فاضلآقا گل272.25
1576270
8444محمد کامراننصر الله270
8576خاطرهحبیب الدین270
0121سهیلسخی محمد270
1117بلالوحید الله270
1883حکمت اللهسید احمد 270
0603اسد اللهرحمت الله270
5775نیلوفرمحمد عثمان267.75
5692شبانهعبدالرشید267.75
0553احمد میلادجلندر خان267.75
2359میلادمحمد محسن267.75
1987رفیع اللهداد الله شریف267.75
4832جمیل الرحمنتاج محمد 267.75
2332یلدامحمد ظاهر265.5
1152خدیجهعبدالجبار265.5
8321مریم شاه محمد265.5
5783265.5
5616فیاضخان محمد 265.5
5367محمد تمیمکرام الدین265.5
4468صدفعتیق الله263.25
5914مدینهعبدالوهاب263.25
0330حسناعبدالصمد263.25
4682عبدالرحمنعبدالخالق263.25
0561حامدسید آور263.25
0093امان اللهمحمد خالد263.25
0433رفیع اللهمحمد نادر263.25
0270محمد یحییخیال محمد263.25
1562سجادسید ناصر263.25
1398ادریسعاشق الله263.25
4835لیمهمحمد عظم261
0290نرگسمحمد رسول261
1603شملههدایت الله261
5751حمیرامحمد عثمان261
0598زهره
نصیر احمد 261
1198محمد میکایلفضل الرحمن261
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم261
1528احمد صدامفضل محمد261
3907میکاییلعبدالشاه261
0386ذکی محمد عیسی261
4839حکمت ولیشاه ولی261
1617سید محبوبسید محفوظ261
0869عبدالرحمنخدا داد261
0117جوهر محمد گران محمد261
0034فهیمهمحمد محسن258.75
0631سهراببسم الله258.75
1436عزیز اللهامام علی258.75
0661احمد ذکیعبدالستار258.75
0445احمد شعیبمایل آغا258.75
4534احمد فایقعبدالغفار258.75
5697سید حنظلهسید حشمت الله258.75
5850صدیق اللهذبیح الله258.75
2328احمد ظاهردر محمد 258.75
4192فرزادعبدالحلیم258.75
0581محبوب اللهسلیم258.75
5018بلال احمد محمد عثمان258.75
3456256.5
5909256.5
4324هجرانمحمد طاهر256.5
0745تجلاحاجی لطف الله256.5
0477مریمرحمت الله256.5
8591امید عبدالقادر256.5
5615فیصلگل رحیم256.5
2517محمد مبشرمحمد عمر256.5
1688میوندعنایت الله256.5
0660محمد شعیبعبدالواحد256.5
6006محمد راتباحمد سمیع254.25
2550ډیوهمحمد حنیف254.25
5852برشناعبدالرازق254.25
1862254.25
0382جمبیر احمد فضل الرحیم254.25
1257میلاد احمد مشتاق احمد 254.25
0147محمد آصفغلام عباس254.25
8950طارق عزیز عبدالستار254.25
1735محمد حسیبمحمد نعیم254.25
0125مرسیلامحمد اسحاق254.25
5996اقلیمامحمد باقی252
5245ملالیمحب الله252
4400نقیب اللهاحمد ادریس252
0026محمد حامدتاج محمد 252
0049عبدالمدبرعبدالله252
0100252
0862252
5671حفصهنثار احمد 252
1439ملیلامحمد یعقوب252
6464هیلیمحمد طاهر249.75
1621بی بی رحیمهنورالدین249.75
8686عتیق اللهحمید الله249.75
1756احمد جانعبدالرفیع249.75
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن249.75
0103سید الیاسعبدالرحیم249.75
0844محمد اقبالمحمد ایوب249.75
4476عبدالجلیلعبدالرحیم249.75
4576محمد الیاسغلام محمد249.75
4167عبدالعزیزمحمدالله249.75
2480249.75
2559شیرزیبریالی249.75
4286محمد عمرانمحمد فضل249.75
0912شگوفهمنیر247.5
4618الهامعبدالودود247.5
3438احمد سیرسلطان محمد 247.5
6199محمد عبادالرحمنامر الدین247.5
8569عمراندل آرام247.5
4460عبدالحیعبدالقدیر247.5
2149میونددلاور خان247.5
6101محمد حاشرمحمد کریم247.5
0167سید عقیلسید حسن247.5
0551محمد شایقعطا محمد 247.5
0047محمد الهامعبدالمعصوم247.5
6020عبدالواسیععبدالرب245.25
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم245.25
1339سید طاهاسید سروالدین245.25
5982محمد نوازالحقعبدالجبار245.25
4459فرزادمحمد عارف245.25
0825فرشاداحمد گل245.25
2289علی اصغرنصیر احمد245.25
0387مسرتقطب الدین245.25
1920لیمهعبدالحمید243
3254بهارهولی احمد243
0644سمیهمحمد حسن243
0910مقدسعبدالرحمن243
2073فرحتعبدالحبیب243
3404یلدامحمد سلیم243
5994لیمهمحمد داود 243
1609عابدغلام حیدر243
5575پیمانخواجه زمان243
2297اکرام اللهنجیب الله243
2447سعادت اللهنجیب الله243
0099احمد وارثنجیب الله243
4239مطیع اللهمحمد علی243
4328احمد عابدخدا داد243
1593نادرعلیغلام سعید243
1677عبدالرافیععبدالواسع243
0199مروهذبیح الله240.75
1866مروهعبدالقیوم240.75
1689فاطمهمحمد رحیم240.75
2261عفت عبدالحبیب240.75
0914یسراعبدالقهار240.75
0197زهرهمحمد هادی240.75
5707محمد خلیلمحمد قاسم240.75
6069حفیظ اللهنور الله240.75
5190میرویسولی محمد 240.75
1795عبدالسلیمعبدالحمید240.75
6424ادریسعبدالکبیر240.75
5592احمد صیاممحمد عمر240.75
0874محمد مصطفیعبدالولی240.75
1565240.75
1142238.5
2027هاجرهوحیدالله238.5
3170جلوهعبدالرحیم238.5
3651مومنهقربان علی238.5
0604عبداللهچاریارقل238.5
6261عمرانسید پادشاه238.5
3006احمد ولیدشیر محمد238.5
4542مصدقذبیح الله238.5
5659احمد سیرغلام یحیی238.5
0498احمد عمراناحمد جاوید238.5
4535شایق اللهنجم الدین238.5
0220احمد شعیبمحمد لقا238.5
0443ضیاالحقمحاکم خان238.5
6015میترانور احمد236.25
4913رخسارمحمد فرید236.25
5921سمیهمحمدعلی236.25
0911عابدهمحمد شفیع236.25
0225نجیبهسید محمد236.25
1690مروهمحمد رحیم236.25
0381یلدا لطف الله236.25
0063عمر سروشمحمد نعیم236.25
1442صبغت اللهعبدالرازق236.25
0453عبداللهمحمد سلیم236.25
1641سلیمانداد محمد 236.25
0397نور جهانمحمد سلیمان234
8568بی بی خجستهعبدالمحمد 234
0431234
4666ام البنینمحمد اسماعیل234
0935حسناحاجی لطف الله234
5316فطرتفرید احمد 234
0056میلادرجب علی231.75
0236سکینهسید سکندر231.75
8688فردین سروشمحمد حنیف231.75
5660ابراهیممحمد داود231.75
1568فروزانعبدالله231.75
1399شفیقنوگل231.75
1174نادیه آقا ضیا229.5
8690229.5
3294229.5
0393سید یوسفسید حامد229.5
0822محمد سمیرمحمد آصف229.5
0677ایمانعلی مرزا229.5
1114زبیرفضل احمد 229.5
0647گهرعبدالمبین229.5
4531وجیههعبدالجلال227.25
0820احمد فرزادشیر افضل227.25
0547احمد فریدعبدالوهاب227.25
0422نجیب اللهآدم خان227.25
1435اسماجاوید227.25
0153227.25
0124اصیلامحمد اسحاق227.25
1532227.25
1504زین العابدینرحیم الدین227.25
5267225
1744شبانهامین گل225
1101سلسلهنجیب الله225
1761باسطهعطا محمد 225
0673همانجم الدین225
0674شیبانجم الدین225
4521225
6192مروهمحمد عزیز225
3411فاطمهخان آقا225
4434عبدالرحمندلاور خان225
3943225
0027عبدالواحدتاج محمد 225
6202225
0296طلب الدینغوث الدین225
1590225
1062محمد سلیمانمحمد داود225
2472لمرامرالدین222.75
1767برشناسید آقا222.75
0010نجیب محمدشیر محمد 222.75
0651شیرالرحمنگل الرحمن222.75
6070حمزهعبدالمبین222.75
4570شریف اللهجاوید222.75
0123عزت الله احمد الله 222.75
5168زبیرگل جان222.75
1270نوشادفیض محمد 222.75
2443لینا شاپور222.75
0152محمد منصورمحمد رحیم222.75
3957220.5
0260نظیفهمحمد گران220.5
2350دنیابشیراحمد220.5
0538زهراجمشید220.5
1793احمد سمیرمحمد سمیع220.5
5164220.5
1225بختیاررحمت الله220.5
0985محمد یوسفعبدالحبیب220.5
9158عبدالله خانخوانی خان220.5
9111220.5
3878احمد مدثرخدای داد220.5
3583صبنانعمت الله218.25
1825مینهفیض محمد218.25
0925محمد یاسینعبدالقهار218.25
6198حسیب اللهغلام سخی218.25
1023محمد شریفخان علی218.25
1219رفیع اللهنجیب الله218.25
0024صفت اللهنیاز محمد 218.25
0592فردینمحمد اسحاق218.25
5095محمد ندیمعبدالسعید218.25
1100حمیدهنوروز216
4997عاقلهامان الله216
0132ناهیدفهیم الله216
0956فرخندهحکیم الله216
0302216
4937محمد ربیعمحمد رفیع216
4909عبدالرازقعبدالقدوس216
2520حسیب اللهعصمت الله216
8617شاهین شاه ظفر شاه216
1364احمد صفااحمد شاه216
0042216
0996محمد ظریفمحمد شفیع216
6183213.75
5774لیداجانالله نور213.75
0473صدفغلام سرور213.75
0502احمد ذکیضیاالله213.75
9002213.75
4587احمد صمیممحمد نسیم213.75
8588احمد صهیبمحب الله213.75
1508محمد عمرمحمد ضمیر213.75
5740سمیع اللهشمس الحق213.75
5586ادریس خانمحمد نظیم213.75
8912213.75
0664عباداللهعبدالحی213.75
1434برکت صفرعلی213.75
0092بهرام خانعبدالرازق213.75
6258211.5
0474رخسارسید اسحاق211.5
1035محمد راشدرحم الدین211.5
8379عبدالباری عبدالسمیع211.5
0142عبیداللهمحمد 211.5
1171ابراهیمرحیم داد211.5
2148نصیربصیر211.5
4042209.25
0077نبیلهگل نبی209.25
3374سومنعبدالکبیر209.25
2694زهراعزیزالرحمن209.25
5773صفامحمد وسیم209.25
5766حسینامحمد مختار209.25
3376آزادهبشیر احمد 209.25
1160علیممتاز209.25
1028ذکراللهمراد علی209.25
1525فیصلمحمد آصف209.25
4448صبورعظیم گل209.25
6633ولی اللهنور آغا209.25
0906شادابخدا داد209.25
0085احمد بلالعبدالشهیق209.25
7064محمد الیاسحبیب الرحمن209.25
0487احمد فیاضمحمد آجان209.25
8456روح اللهتوریالی209.25
1378مدثر اللهحسیب الله209.25
8890209.25
1996تهمینهعاشور محمد 207
0152فاطمهخیر محمد 207
1520207
2212شهریارعبدالودود207
0068مصعبشاه رخ207
1546محمد حامدحسین داد207
6425یاسرعبدالرحیم207
0674رعناعبدالله207
0116جوادولی جان207
5055204.75
5102مدینهصفی الله204.75
6021کبراعبدالواحد204.75
6362اسما صاحب زادهمحمد هاشم204.75
5091فایزهمحمد اسماعیل204.75
0821احمد شیرزادشیر افضل204.75
1321عطا اللهخلیل الله204.75
2184حامددولت نظر204.75
0851محمد بصیرمحمد شریف204.75
0205فاطمهاحمد شاه204.75
5698انعمعبدالقهار202.5
4430حسنیه محمد سرور202.5
0309صنمنور آغا202.5
1553شکریهعبدالعزیز202.5
3435مرسلمحمد ابراهیم202.5
3434یاسمینحسیب الله202.5
0144سید مصطفیحسین آقا202.5
1338سید عمرانسید محسن202.5
2362محمد ضمیرعبدالهادی202.5
5321بلالمحمد صدیق202.5
1569مقدسفضل محمد202.5
1779نیلوفرسید رضا شاه200.25
6256ستایشولی محمد 200.25
2393بی بی فاطمهغلام رسول200.25
2908مریمعبدالقدیر200.25
5364صدیقه عبدالحفیظ200.25
0392حسیناعبدالستار200.25
2433ارمغانمحمد شعیب200.25
0992خالق دادرحیم داد200.25
4537سید امان اللهسید کبیر200.25
5229هارون احمد نصیر احمد200.25
3354قدرت اللهمحمد نعیم200.25
5717فرشیدسید میر200.25
3606فیصلحبیب جان200.25
1659حمایت اللهامان الله200.25
6615مریمنور محمد 198
9009198
5253احمد اقبالمحمد عثمان198
4663احمد فرزادمحمد علم198
0479حشمت اللهحبیب الله198
4455حسیب اللهعقل الدین198
5014زیارملشیر محمد 198
5173عبدالباسطعبدالولی198
2649فیصلامام محمد 198
1407عمرهگلبدین198
1070سارهعزیز احمد 195.75
4771پریساعبدالرسول195.75
3580هدیهعبدالعلی195.75
0044195.75
3608محمد مرتضیاحمد الله195.75
5669مسیح اللهحبیب الله195.75
8330فیصلمرزا جان195.75
4583نرگسمحمد رفیع193.5
0768سعیدهسید نعیم193.5
3470شاهرخعبدالحسیب193.5
8583عمرانعبدالرحمن193.5
0306193.5
8269حجت اللهعزت الله193.5
1176میلادعبدالمتین193.5
0098شمس اللهگل لالا193.5
1194محمد وارثمحمد صدیق193.5
4757193.5
0649فطانهمظفرالدین191.25
1513191.25
8601هدیهامین الله191.25
4566بسیماسید هاشم 191.25
8699191.25
1583مهرینسلیم شاه191.25
6195مرسلاحمد شاه191.25
0508محمد شعیبعبدالحی191.25
1350احمد مسعودفضل الرحمن191.25
0845ظفر اللهولی الله191.25
4939شاهرخعبدالکریم191.25
4503نجیب اللهرحمت الله191.25
3396محمد شهابعبدالکبار191.25
5249احمد سخامحمد صدیق191.25
5676محفوظ اللهمحمد عثمان191.25
5752محمد صمیمعبدالصمد191.25
0388صدفقطب الدین191.25
1655روح اللهاسدالله191.25
1549محمد مصطفیمحمد سمیر191.25
4424صدفسید صابر189
2034فرشتهنور احمد189
5092مرسل نادر شاه189
0685شمسیهگل میر خان189
3779آمنهمحمد یاسین189
4336شقایق حمید الله189
4502هارونغلام محی الدین189
4800عبدالحیعبدالهادی189
1764سهرابمحمد معصوم189
9080189
4378محمد قاسممحمد هاشم189
7882نور زیمحمد عالم189
2113غوث الدینسیف الدین189
2104قیسمحمد داود189
1440مصطفیعبدالمتین189
0318علی حسینمحمد یغقوب189
2284ادریسمحمد حسین189
0204عبدالمتینعبدالعزیز189
1357186.75
4755صدف عبید الله186.75
0640نعمانرحمان گل186.75
1638شهیرعبدالقدیر186.75
5301ننگیالیگل زمان186.75
4927احمد رشادرحمت الله186.75
1616شازیهمعقول186.75
2025186.75
1054186.75
1581186.75
2590فرهادحیات الله184.5
1693سید محمد رضاسید صادق شاه184.5
4625محمد وارثولی محمد 184.5
4520الهاممحمد یما184.5
4504شفیقمحمد رفیق184.5
6702184.5
5345شاه رخمحمد حیدر184.5
0115همایونصفا الدین184.5
5781بکتاشعبدالجبار184.5
4477نجیبهمحمد خواجه182.25
3700فرحنازعبدالبشیر182.25
7117182.25
1041هلالمحمد اضغر182.25
0641سروشابوبکر182.25
0349وحید اللهنعمت الله182.25
4261حسنقاسم علی182.25
1499عبدالسمیععبدالصمد182.25
3642روح اللهرحیم گل182.25
5326روح اللهالله محمد 182.25
2471مدینهمحمد اسرئیل182.25
0197محمد بلالمیرویس182.25
1240بهشتهعبدالرحمن180
9772180
2412180
4165منصورمحمد اسماعیل180
4751رضا خانعبدالرحیم180
0126عایشهسید اقبال180
1369ثنااللهنور آغا180
1675شایق اللهشفیق الله180
1731فرحتذبیح الله177.75
3565عفتاحمد فرید177.75
1297حسنامیرزا محمد177.75
0105سارهشاه آقا177.75
2631آرزومحمد یحی177.75
2364خاتمه بختیاری177.75
4730شرارهشجاع الدین177.75
1095177.75
4293محمد هادیعبدالحمید177.75
9454177.75
1212هدایت اللهمحبوب الله177.75
4506سبحان اللهسمندر177.75
8527خواجه اقبالخواجه سمیع177.75
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم177.75
0306احمد اللهاحمد ضیا177.75
1451177.75
2921نیلوفرمحمد عمر175.5
6129175.5
2354لیناپاینده محمد 175.5
0154ذکیهشمس الاحمد175.5
1274محدثهسید عبدالصمد175.5
1320175.5
2492خورشیدعبدالغنی175.5
2307احمد سیرعزیزالرحمن175.5
8587اقبال شاهاحمد شاه175.5
1967زبید اللهزین العابدین175.5
0555سلیمانرحم خدا175.5
5283شبانهدلاور خان173.25
4341173.25
2600غزلحسیب الله173.25
2599اسمافیروز الدین173.25
3011خورشیدمحمد فرید173.25
4589رویداعبدالقاسم173.25
8116173.25
5739مصطفیعبدالله173.25
4737احمد راشدعبدالمحمد 173.25
0203173.25
9556173.25
5393محمد میلاداکرام الدین173.25
1586احمد ضیانور الله173.25
4425سید حسینسید یوسف173.25
3802171
6883تهمینهاحمد زی171
0532توابتاج محمد 171
2558171
1919سلیمانعبدالطیف171
3789ذکراللهمحمد رسول171
2867محمد اسحاقعبدالمالک171
1158عبدالستارقیام الدین171
3558صمیممحمد اکبر168.75
9455168.75
2747بصیرهمحمد حسن168.75
5347تبسممحمد همایون168.75
6001ممتازمحمد قسیم168.75
4278168.75
4577محمد اسماعیلنافع الدین168.75
5174محمد کریمکرم خان168.75
8102جمعه خانمحمد دین168.75
5293168.75
0605احمد ریحانسیلانی168.75
1372محفوظ اللهولی الله168.75
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی166.5
0815زهرهمیر عبدالاحد166.5
3525166.5
5225نصرت اللهفضل رحیم166.5
6189ربابه غلام حسن166.5
0829احمد رشادشعیب166.5
2561حسیب اللهرحمت الله166.5
3670احمد سیرغلام حضرت166.5
0559دین محمدگل محمد 166.5
8597احمد رشاداحمد شاه166.5
9063166.5
4096فریدونعبدالغیاث166.5
1140166.5
0156شبنممحمد یوسف164.25
5413شمیممحمد حیدر164.25
0830عمران اللهسردار احمد 164.25
5741صدامامان الله164.25
6423نورزیعبدالصمد164.25
1278عبدالصادقمنصور164.25
5292164.25
1961احمد رشادمحمدح شفیق164.25
6205رشادمحمد ضیا164.25
9276احمد مصورخان محمد 164.25
0805محمد غلام رسول164.25
8191مجتبیمیر سعدالدین164.25
1412ادریسمحمد یونس164.25
1795صادق اللهخواجه دین محمد164.25
4252ستاره بریالی 162
4260پریعبدالمیر162
4653162
0410بنفشهحفیظ الله162
6168کوثررستم162
2302محمد جاویدمحمد حسین162
4581سید مبشرسید عزیز الله162
3696حشمت اللهحفیظ الله162
2316محمد زبیرضمیر محمد 162
4238سید سیرسید شیرجان162
5611فیصلعبدالبصیر162
6505حسیب اللهعبدالله162
0601162
0312وارثنجیب الله162
6608159.75
5219159.75
2243159.75
0083سوسنمحمد امین159.75
4931هدایت اللهرحمت الله159.75
1115بکتاشوحید الدین159.75
1141عزیز احمدنور احمد 159.75
1037ارشاد اللهجلال الدین159.75
0358محمد شاکرشاه لالا159.75
1962ادریسطاهر حسین159.75
3873فرشادمحمد ناصر159.75
5902157.5
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 157.5
3347محمد قاسممحمد معصوم157.5
5833محمد صمیمشیرین آغا157.5
4457مینامقصود155.25
1010155.25
4911برشناعبدالولی155.25
1049شاه جهان زیببابه جان155.25
5366خیر الدینخان محمد 155.25
2120عبدالقیومسید عبدالحق155.25
2133منصورشاه مقصود155.25
0193محمد آرشمحمدهارون155.25
1466احمد مختارشیر آقا155.25
1748احمد شادابمحمد یعقوب155.25
1578سغیبمحمد نور155.25
0489نازیلاحبیب الله153
8580شهنازغلام حضرت 153
0155سمیرامحمد نبی153
5872مریمعین الدین153
4856سلماخوش نظر153
0235مروه سید سکندر153
0251عبدالرحیمعبدالعظیم153
4950عشرت اللهگل شاه153
0579محمد عمرمیر آقا153
0634سید نادرسید داود153
3292عرفانعبدالغفار153
2123153
1153مصباح الدینمحمد غوث153
2564احمد بلالمعین الدین150.75
4492علی احمد عبدالاحد150.75
1864رحمت اللهعبید الله150.75
5718زبیرحیات الله150.75
1617نازیه معقول150.75
1808150.75
3375مهنازامان الله148.5
4032سوسنمحمد هارون148.5
5606حمید اللهعبدالله 148.5
4526ادریسزمری148.5
8385اقبالغلام حسین148.5
4649لطف اللهعبدالرزاق148.5
0348صبیحهعلی شاه148.5
1224148.5
4850رویاسید نجیب الله146.25
1016غلام مصطفیرحیم146.25
0967حمزهفرهاد146.25
5670زحلفضل احمد144
2874مهریهمحمد عمر144
0378144
1554ماروزهعبدالحکیم144
5714144
8662امیدعبدالله144
5866حسام الدیننظام الدین144
5607محمد مصطفیاحمد الله144
5638عمر ناصرنور الله144
1610144
6686سعیدهسید نور الله141.75
1175141.75
5192راحیلهولی محمد141.75
6088تمناسید علی شاه141.75
9559141.75
6569141.75
4439حبیب الرحمنفضل الرحمن141.75
4512احمد فردینعبدالرحمن141.75
4478احمد محمد نعیم141.75
4593محمد ادیبحبیب الحق141.75
5415عبدالرحمنغلام علی141.75
4929فرشتهچراغ علی139.5
3443139.5
5716پیمانمحمد امان139.5
9468139.5
5227کیهانعصمت الله139.5
2545137.25
3524عایشهعبدالغیور137.25
1700مریمنورالرحمن137.25
2933فریبامحمد اسحاق137.25
4107137.25
3684محمد اسماعیلامیر الدین137.25
0149زرمینهصالح محمد 137.25
6572137.25
3931احمد عزت اللهعبدالشکور137.25
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین137.25
1357علی رضاءعبدالشاپور137.25
1092روشناعبدالرسول135
1861مطیع اللهعبدالحنان135
4201135
1307غلام مجتبیشمس الرحمن135
2983135
7916132.75
4683رناسید نجیب الله132.75
2894سمیع اللهمبارک شاه132.75
5103مختار احمد نور احمد 132.75
4117132.75
5169بهادرمحمد هارون132.75
1930عابده خانشاه ولی خان132.75
0234132.75
2706محمد ناصرراز محمد132.75
0098اعجاز اللهمحمد امین132.75
1555خوشحالمحمد صالح132.75
5959130.5
1369عبدالنصیرعبدالطیف130.5
0071الیاسگل نبی130.5
1667130.5
0100130.5
5506شفیقهمحمد عمر128.25
4287عبدالمصورمحمد سطان128.25
1392128.25
1491126
0666126
1090126
0051126
0777126
4575هوسیمحمد احسان123.75
3945123.75
4799عبدالودودعبدالهادی123.75
5298مسیح اللهزلمی123.75
5379عبدالواحدمحمد اکبر123.75
3451شبیرحسینایرج میرزا123.75
1739مدینهامیر محمد 121.5
1043121.5
5572عبدالباعثمحمد نعیم121.5
1031محمد ایملسردار121.5
0467صدامغلام نبی121.5
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه121.5
3652امیرمحمد یوسف121.5
0073شکریهعبدالعزیز119.25
0076شکیباخان علی119.25
3563سادیهنذیر احمد 119.25
8341یاسمینامر الدین119.25
8347محمد مزملعبدالبصیر119.25
1354119.25
3626باسط غلام حضرت 117
0466بلالغلام نبی117
5444سمیع اللهگل الرسول117
1600114.75
3090114.75
3748احمد سروشهدایت الله114.75
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود114.75
1536مایلمحمود114.75
3304فاضلزلمی114.75
4461احمد راشدمحمد ظاهر114.75
2831114.75
2131ادریسمحمد فاروق114.75
2121سید پرویزسید لالا آغا114.75
0575112.5
0101زینباحمد فهیم112.5
1433پیمانمحمد الف112.5
3538عبدالجبارعبدالقهار110.25
1659نیک محمدعبدالرحمن110.25
1406مرتضیسید اسحاق110.25
0882110.25
2179رامینزمری108
2177سمیع اللهعزت الله108
5337108
5039رحم خداعلی مرزا108
5060105.75
2727105.75
5262علی شاهپاینده محمد 105.75
4546رحمت اللهیار محمد105.75
1884حسیب اللهزلمی103.5
2079ظاهرمحمد حکیم103.5
2441103.5
4132101.25
1179عبدالمبینآقا پادشاه101.25
4230اسعماعیلمحمد حسن101.25
7681101.25
4689101.25
0648نجیلافضل احمد 99
5412مرسلمحمد حیدر99
141596.75
0632میرویسمحمد یوسف94.5
3753محمد ماهرمحمد قاهر94.5
523392.25
533692.25
645292.25
2321ادریسشیر جان87.75
1566لینا عبدالقادر83.25
122965.25
3468جمشیدعبدالشکور45

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
31
43
52
64
71
83
92
104
112
121
133
144
151
162
173
184
193
204
212
221
234
243
254
263
272
282
291
302
314
323
331
342
353
364
371
381
392
404
413
423
431
444
451
461
471
484
491
501
512
524
533
544
553
563
573
582
592
601
612
623
631
643
651
664
674
683
692
704
712
723
732
743
751
762
772
781
792
804
813
823
833
842
854
863
872
884
892
901
912
922
934
941
952
964
971
984
993
1002
1013
1022
1033
1042
1053
1061
1071
1082
1094
1101
1111
1122
1134
1142
1153
1163
1172
1181
1191
1203
1214
1224
1232
1243
1252
1264
1272
1281
1294
1301
1313
1323
1334
1344
1353
1363
1372
1382
1394
1401
1412
1421
1434
1441
1452
1462
1473
1484
1494
1501
1514
1524
1531
1543
1553
1564
1573
1583
1591
1602