نتایج امتحان کانکور آزمایشی ششم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی ششم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهفیصدی ریاضیاتفیصدی علوم طبیعیفیصدی علوم اجتماعی و دینیفیصدی السنه و جیولوجی
0119مامونضیاالحق344.2595.3592.8610094.44
8577هارونباز محمد 339.7595.3592.8694.8794.44
8487نوید احمد فیروز احمد 33393.0292.8689.7494.44
0627زعیمشیر احمد 33390.792.8694.8791.67
4518نبیل احمد خالد احمد 33393.0297.6292.3186.11
2346پروانهعبدالبشیر330.7588.3795.2492.3191.67
1322عمران اللهیار محمد 330.7593.0290.4810083.33
4418مرسل گل احمد 328.597.6783.3392.3191.67
6008فریحهعبدالمحیط328.593.0292.8692.3186.11
5683حسینامحمد اسماعیل328.586.0590.4897.4491.67
2277نجیب اللهمحمد امین328.586.0592.8694.8791.67
4447حامد عبدالخالق328.586.0595.2494.8788.89
0150ابن امینمحمد آصف326.2586.0597.6284.6294.44
579332476.7497.6289.7497.22
5971محمد نویدمحمد شفیق32497.6790.4882.0588.89
0146تهمینهعبدالواحد321.7593.0290.4892.3180.56
5682یاسمینمحمد شفیع321.7583.7290.4892.3191.67
2306ضمیرهسلطان محمود319.593.0292.8684.6283.33
0053الهام الدینامیرجان319.588.3785.7189.7491.67
1945منیر احمد فهیم احمد 319.586.0590.4892.3186.11
4540زرلشتحبیب الرحمن317.2588.3785.7184.6294.44
5778محمد نجیممحمد حکیم317.2586.0588.189.7488.89
2460بصیرهویس317.2586.0590.4892.3183.33
4017عادلهامیرجان31588.3788.182.0591.67
0361عبدالباسطعبدالاحمد31588.3788.182.0591.67
0050محمد مدثرعبدالله31586.0592.8687.1883.33
0040عبدالمختارعبدالمنان31576.7490.4889.7494.44
8112312.7590.788.174.3694.44
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی312.7581.490.4889.7486.11
1072هوسیعبدالحلیم310.574.4297.6284.6288.89
8476سمیع اللهقند آغا310.583.7290.4882.0588.89
0370عبدالمالکعبدالجلیل310.586.0580.9587.1891.67
2311مدثراللهبهرالدین310.593.0290.4879.4980.56
0062عمران انوشمحمد نعیم310.583.7285.7184.6291.67
0307احمد زاهدنورعلی310.586.0592.8689.7475
5016عبدالباریغلام رسول310.586.0590.4889.7477.78
0028محمد اقبالفرید احمد 310.586.0583.3389.7486.11
0097ادریسمحمد شرین310.583.7290.4882.0588.89
4422فاطمهمحمد صدیق30679.0783.3384.6294.44
2112سمسور الرحمنفدا محمد 303.7579.0776.1992.3191.67
0653احمد اللهعبدالطیف303.7576.7483.3384.6294.44
0724عبدالجبارروکی303.7586.0578.5784.6288.89
1448سونامحمد رحیم303.7574.4288.189.7486.11
7171نهایشعبدالمحفوظ301.572.0992.8684.6286.11
4426عفیفهمحمد عیسی301.567.4497.6284.6286.11
0617فایزعبدالفتاح301.583.7280.9592.3177.78
4615منصورالله محمد 301.581.488.184.6280.56
1666خدیجهشمس الدین299.2586.0588.182.0575
1539فریدهعبدالرازق299.2583.7276.1989.7483.33
5604نگینهجمعه خان299.2572.0985.7184.6291.67
3216آمنهنور الدین299.2586.0580.9579.4986.11
8586مینه محمد صدیق299.2569.7785.7184.6294.44
8578شیر خانمیرا جان299.2569.7780.9592.3191.67
1258عمرانغلام مصطفی299.2583.7285.7182.0580.56
8746سیاووشنجیب الله299.2560.4785.7110088.89
0843احمد خسرواحمد جان299.2583.7285.7192.3169.44
5742صمیممحمد صابر299.2567.4488.187.1891.67
1791نصرت اللهعبدالواسع29781.495.2479.4972.22
1959محمد حسنمحمد وزیر29781.490.4874.3683.33
1925احمد مدثرعبدالصادق29767.4488.189.7486.11
848129762.7988.189.7491.67
0612عزیزغلام سرور29779.0790.4887.1872.22
0570هدیغلام فاروق294.7574.4280.9589.7483.33
0857فرحنازحکیم الله294.7590.790.4864.180.56
4498هنگامهحلیم جان294.7569.7788.184.6286.11
6073محمد بشیرمحمد جان294.7576.7478.5792.3180.56
0263هدیهعبدالجبار292.576.7490.4882.0575
2797سجیهسید محمد292.569.7790.4884.6280.56
2680عبدالحیعبدالاحد292.572.0973.8184.6297.22
5373مصطفیعزیز الله292.567.4485.7189.7483.33
0371جواد احمد فواد احمد 292.581.480.9574.3688.89
0485احمد شکیبشیر پادشاه292.572.0983.3389.7480.56
0680اجملنور احمد فهیم292.574.4278.5787.1886.11
1171الیاسعبدالعلیم292.565.1290.4882.0588.89
4040نکهتمحمد داود290.2579.0773.8182.0588.89
0915زینبمحمد کریم290.2576.7478.5782.0586.11
5999فرشتهخدا داد290.2588.3785.7166.6780.56
0157شبنممحی الدین290.2565.1283.3394.8780.56
2502290.2567.4495.2476.9283.33
2643زینبشیرعلی28881.476.1989.7472.22
5603تمناعبدالمنان28867.4480.9594.8777.78
6642عمران اللهسید حبیب28883.7273.8184.6277.78
4559عبدالسلیمعبدالکریم28865.1290.4879.4986.11
5851نجیب اللهعبدالستار28874.4278.5782.0586.11
4719عبدالطیفشیر آقا28876.7483.3374.3686.11
8832285.7562.7980.9587.1888.89
2408خدیجهامین الله285.7574.4273.8192.3177.78
0546محمد الهاممحمد شعیب285.7569.7785.7184.6277.78
0215آیدامحمد فواد283.565.1278.5789.7483.33
0268ساجدهعبدالروف283.572.0990.4874.3677.78
4429نیلا صباوحید الله283.574.4280.9569.2391.67
8120283.565.1280.9589.7480.56
9859283.574.4283.3389.7466.67
0264احمد مبشرحشمت الله283.569.7792.8679.4972.22
0543283.567.4476.1992.3180.56
5858محمد حسیبمحمد حنیف283.567.4480.9587.1880.56
1974روح القوامعبدالقهار283.555.8192.8676.9291.67
0611مریمفرید احمد 283.558.1488.189.7480.56
1364عبدالوارثعبدالرازق283.581.480.9576.9275
0145صدفعبدالجبار281.2576.7471.4376.9288.89
3577حبیبهعبدالحمید281.2565.1285.7176.9286.11
0226سهیلاسید محمد281.2565.1280.9587.1880.56
6004سید نقیب اللهسید قدرت الله281.2572.0978.5779.4983.33
0006احمد شعیبمحمد طیب281.2579.0764.2987.1883.33
0732فردیننصیر احمد 281.2576.7476.1982.0577.78
2097محمد تقینظر علی281.2581.473.8179.4977.78
0354ماهدشفیع الله281.2581.478.5771.7980.56
3305صهیبهعبدالقدیر27972.0978.5784.6275
2784شبنممحمد شاه27969.7785.7179.4975
2999ام البنینسخی داد27990.790.4858.9766.67
4723فاطمهشاه ولی27972.0973.8174.3691.67
1345زهراخواجه ظفر27983.7278.5782.0563.89
1017فرشاد آقا محمد 27974.4266.6794.8775
0183سمسورمحمد عارف27960.4776.1992.3183.33
5315حشمت اللهشیرین آغا27967.4478.5782.0583.33
6321عمرانشیر آقا27974.4273.8187.1875
5167محمد فرشادجنت گل27981.471.4382.0575
1819ساجد احمد غلام ابوبکر27983.7273.8179.4972.22
1353بهمنعبدالمحمد27976.7483.3374.3675
3409ساراضیا الدین276.7579.0788.174.3663.89
0721عبدالمتینعبدالحکیم276.7569.7771.4389.7477.78
5998276.7565.1271.4392.3180.56
4749نصرت اللهفرید276.7574.4278.5782.0572.22
5213میر ادریسمیر محمد نعیم276.7576.7480.9579.4969.44
0007اسد احسانمحمد حامد276.7576.7464.2989.7477.78
1557احمد مدثرندا محمد 276.7567.4483.3384.6272.22
1039ذبیع الله غلام مصطفی276.7569.7783.3374.3680.56
1643فیروزعبدالواسع276.7576.7461.982.0588.89
2156سحرمحمد نبی274.581.476.1982.0563.89
2642شبنممحمد تقی274.574.4276.1989.7463.89
2166طایبهقلندر شاه274.555.8178.5789.7483.33
4586عبدالتوابعبدالوهاب274.562.7969.0587.1888.89
0051احمد راشدامین الله274.560.4773.8184.6288.89
0189احمد مجیبمحمد اقبال274.579.0776.1976.9272.22
7899274.572.0976.1982.0575
0009حماسهشیر محمد 272.2562.7971.4382.0588.89
0360حکمت اللهکفایت الله272.2576.7469.0592.3163.89
2234عبدالحقمحمد انور272.2576.7478.5774.3672.22
0310حکمت اللهخان محمد 272.2558.1480.9584.6280.56
6271عبدالرحمننور محمد 272.2588.3780.9576.9252.78
0158وحیداللهعبدالواحد272.2560.4780.9582.0580.56
0202کوهسارحسیب الله272.2558.1483.3384.6277.78
0055محمد فاضلآقا گل272.2576.7480.9579.4963.89
157627072.0980.9569.2377.78
8444محمد کامراننصر الله27074.4269.0571.7986.11
8576خاطرهحبیب الدین27058.1469.0594.8780.56
0121سهیلسخی محمد27072.0971.4382.0575
1117بلالوحید الله27076.7480.9576.9263.89
1883حکمت اللهسید احمد 27076.7476.1979.4966.67
0603اسد اللهرحمت الله27079.0771.4371.7977.78
5775نیلوفرمحمد عثمان267.7548.8483.3382.0586.11
5692شبانهعبدالرشید267.7565.1269.0579.4986.11
0553احمد میلادجلندر خان267.7574.4264.2992.3166.67
2359میلادمحمد محسن267.7567.4459.5289.7483.33
1987رفیع اللهداد الله شریف267.7567.4478.5784.6266.67
4832جمیل الرحمنتاج محمد 267.7562.7973.8184.6277.78
2332یلدامحمد ظاهر265.560.4776.1984.6275
1152خدیجهعبدالجبار265.574.4290.4861.5466.67
8321مریم شاه محمد265.562.7985.7176.9269.44
5783265.548.8485.7182.0580.56
5616فیاضخان محمد 265.562.7976.1987.1869.44
5367محمد تمیمکرام الدین265.555.8183.3384.6272.22
4468صدفعتیق الله263.2572.0988.169.2361.11
5914مدینهعبدالوهاب263.2562.7969.0576.9286.11
0330حسناعبدالصمد263.2567.4480.9579.4963.89
4682عبدالرحمنعبدالخالق263.2572.0973.8176.9269.44
0561حامدسید آور263.2548.8471.4387.1888.89
0093امان اللهمحمد خالد263.2565.1259.5292.3177.78
0433رفیع اللهمحمد نادر263.2555.8173.8184.6280.56
0270محمد یحییخیال محمد263.2560.4761.989.7483.33
1562سجادسید ناصر263.2565.1276.1976.9275
1398ادریسعاشق الله263.2569.7776.1974.3672.22
4835لیمهمحمد عظم26174.4264.2971.7980.56
0290نرگسمحمد رسول26165.1285.7166.6772.22
1603شملههدایت الله26155.8176.1979.4980.56
5751حمیرامحمد عثمان26165.1266.6774.3686.11
0598زهره
نصیر احمد 26167.4480.9582.0558.33
1198محمد میکایلفضل الرحمن26167.4476.1987.1858.33
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم26162.7978.5782.0566.67
1528احمد صدامفضل محمد26172.0969.0571.7977.78
3907میکاییلعبدالشاه26172.0973.8176.9266.67
0386ذکی محمد عیسی26172.0969.0579.4969.44
4839حکمت ولیشاه ولی26169.7761.984.6275
1617سید محبوبسید محفوظ26172.0973.8174.3669.44
0869عبدالرحمنخدا داد26151.1676.1979.4986.11
0117جوهر محمد گران محمد26167.4473.8179.4969.44
0034فهیمهمحمد محسن258.7555.8173.8174.3686.11
0631سهراببسم الله258.7551.1676.1984.6277.78
1436عزیز اللهامام علی258.7558.1471.4379.4980.56
0661احمد ذکیعبدالستار258.7558.1473.8179.4977.78
0445احمد شعیبمایل آغا258.7574.4271.4374.3666.67
4534احمد فایقعبدالغفار258.7572.0983.3369.2361.11
5697سید حنظلهسید حشمت الله258.7567.4471.4376.9272.22
5850صدیق اللهذبیح الله258.7562.7976.1982.0566.67
2328احمد ظاهردر محمد 258.7558.1469.0579.4983.33
4192فرزادعبدالحلیم258.7565.1266.6782.0575
0581محبوب اللهسلیم258.7558.1469.0582.0580.56
5018بلال احمد محمد عثمان258.7553.4971.4376.9288.89
3456256.586.0576.1966.6752.78
5909256.565.1278.5774.3666.67
4324هجرانمحمد طاهر256.569.7773.8174.3666.67
0745تجلاحاجی لطف الله256.560.4771.4374.3680.56
0477مریمرحمت الله256.562.7969.0571.7983.33
8591امید عبدالقادر256.560.4766.6787.1872.22
5615فیصلگل رحیم256.555.8176.1976.9277.78
2517محمد مبشرمحمد عمر256.548.8471.4389.7477.78
1688میوندعنایت الله256.544.1971.4387.1886.11
0660محمد شعیبعبدالواحد256.565.1269.0576.9275
6006محمد راتباحمد سمیع254.2572.0966.6774.3669.44
2550ډیوهمحمد حنیف254.2569.7769.0564.180.56
5852برشناعبدالرازق254.2558.1473.8169.2383.33
1862254.2572.0971.4371.7966.67
0382جمبیر احمد فضل الرحیم254.2560.4773.8169.2380.56
1257میلاد احمد مشتاق احمد 254.2572.0976.1961.5472.22
0147محمد آصفغلام عباس254.2583.7266.6779.4950
8950طارق عزیز عبدالستار254.2555.8178.5776.9272.22
1735محمد حسیبمحمد نعیم254.2560.4776.1964.183.33
0125مرسیلامحمد اسحاق254.2569.7773.8174.3663.89
5996اقلیمامحمد باقی25253.4976.1976.9275
5245ملالیمحب الله25274.4261.971.7972.22
4400نقیب اللهاحمد ادریس25279.0761.971.7966.67
0026محمد حامدتاج محمد 25265.1273.8174.3666.67
0049عبدالمدبرعبدالله25260.4773.8169.2377.78
010025253.4973.8176.9277.78
086225253.4971.4382.0575
5671حفصهنثار احمد 25255.8171.4376.9277.78
1439ملیلامحمد یعقوب25260.4769.0569.2383.33
6464هیلیمحمد طاهر249.7544.1973.8171.7991.67
1621بی بی رحیمهنورالدین249.7567.4471.4369.2369.44
8686عتیق اللهحمید الله249.7588.3759.5264.163.89
1756احمد جانعبدالرفیع249.7551.1669.0587.1872.22
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن249.7569.7766.6779.4961.11
0103سید الیاسعبدالرحیم249.7558.1478.5776.9263.89
0844محمد اقبالمحمد ایوب249.7553.4969.0571.7986.11
4476عبدالجلیلعبدالرحیم249.7562.7966.6771.7977.78
4576محمد الیاسغلام محمد249.7560.4766.6779.4972.22
4167عبدالعزیزمحمدالله249.7565.1266.6769.2377.78
2480249.7569.7780.9566.6758.33
2559شیرزیبریالی249.7534.8873.8184.6288.89
4286محمد عمرانمحمد فضل249.7553.4966.6784.6275
0912شگوفهمنیر247.553.4971.4374.3677.78
4618الهامعبدالودود247.553.4971.4374.3677.78
3438احمد سیرسلطان محمد 247.567.4459.5282.0566.67
6199محمد عبادالرحمنامر الدین247.555.8164.2976.9280.56
8569عمراندل آرام247.548.8476.1974.3677.78
4460عبدالحیعبدالقدیر247.567.4476.1961.5469.44
2149میونددلاور خان247.569.7757.1474.3675
6101محمد حاشرمحمد کریم247.565.1257.1474.3680.56
0167سید عقیلسید حسن247.544.1969.0584.6280.56
0551محمد شایقعطا محمد 247.572.0978.5766.6755.56
0047محمد الهامعبدالمعصوم247.551.1680.9569.2375
6020عبدالواسیععبدالرب245.2544.1966.6784.6280.56
6363خدیجه صاحب زادهمحمد هاشم245.2572.0966.6764.169.44
1339سید طاهاسید سروالدین245.2551.1680.9569.2372.22
5982محمد نوازالحقعبدالجبار245.2539.5366.6782.0588.89
4459فرزادمحمد عارف245.2562.7964.2969.2377.78
0825فرشاداحمد گل245.2555.8169.0584.6263.89
2289علی اصغرنصیر احمد245.2558.1471.4384.6258.33
0387مسرتقطب الدین245.2555.8169.0571.7977.78
1920لیمهعبدالحمید24365.1264.2974.3666.67
3254بهارهولی احمد24353.4961.976.9280.56
0644سمیهمحمد حسن24348.8464.2982.0577.78
0910مقدسعبدالرحمن24351.1673.8179.4966.67
2073فرحتعبدالحبیب24355.8176.1964.175
3404یلدامحمد سلیم24372.0966.6764.166.67
5994لیمهمحمد داود 24355.8159.5271.7986.11
1609عابدغلام حیدر24367.4473.8164.163.89
5575پیمانخواجه زمان24346.5157.1482.0588.89
2297اکرام اللهنجیب الله24353.4978.5771.7966.67
2447سعادت اللهنجیب الله24360.4757.1476.9277.78
0099احمد وارثنجیب الله24355.8161.984.6269.44
4239مطیع اللهمحمد علی24353.4985.7176.9252.78
4328احمد عابدخدا داد24362.7966.6771.7969.44
1593نادرعلیغلام سعید24355.8161.974.3680.56
1677عبدالرافیععبدالواسع24358.1466.6776.9269.44
0199مروهذبیح الله240.7553.4961.979.4975
1866مروهعبدالقیوم240.7565.1264.2974.3663.89
1689فاطمهمحمد رحیم240.7539.5378.5782.0569.44
2261عفت عبدالحبیب240.7560.4766.6771.7969.44
0914یسراعبدالقهار240.7548.8473.8174.3672.22
0197زهرهمحمد هادی240.7548.8473.8166.6780.56
5707محمد خلیلمحمد قاسم240.7546.5157.1479.4988.89
6069حفیظ اللهنور الله240.7548.8473.8179.4966.67
5190میرویسولی محمد 240.7553.4976.1976.9261.11
1795عبدالسلیمعبدالحمید240.7544.1964.2982.0580.56
6424ادریسعبدالکبیر240.7558.1469.0571.7969.44
5592احمد صیاممحمد عمر240.7555.8161.974.3677.78
0874محمد مصطفیعبدالولی240.7569.7759.5274.3663.89
1565240.7553.4959.5284.6272.22
1142238.532.5680.9579.4975
2027هاجرهوحیدالله238.537.2171.4382.0577.78
3170جلوهعبدالرحیم238.567.4454.7666.6777.78
3651مومنهقربان علی238.537.2190.4874.3663.89
0604عبداللهچاریارقل238.544.1959.5282.0583.33
6261عمرانسید پادشاه238.572.0961.969.2361.11
3006احمد ولیدشیر محمد238.532.5676.1982.0577.78
4542مصدقذبیح الله238.544.1964.2979.4980.56
5659احمد سیرغلام یحیی238.553.4976.1969.2366.67
0498احمد عمراناحمد جاوید238.558.1476.1964.166.67
4535شایق اللهنجم الدین238.562.7952.3879.4972.22
0220احمد شعیبمحمد لقا238.574.4266.6766.6755.56
0443ضیاالحقمحاکم خان238.560.4764.2971.7969.44
6015میترانور احمد236.2548.8473.8171.7969.44
4913رخسارمحمد فرید236.2548.8469.0571.7975
5921سمیهمحمدعلی236.2555.8161.971.7975
0911عابدهمحمد شفیع236.2553.4978.5761.5469.44
0225نجیبهسید محمد236.2555.8173.8166.6766.67
1690مروهمحمد رحیم236.2541.8671.4384.6266.67
0381یلدا لطف الله236.2574.4257.1471.7958.33
0063عمر سروشمحمد نعیم236.2569.7764.2964.163.89
1442صبغت اللهعبدالرازق236.2548.8466.6776.9272.22
0453عبداللهمحمد سلیم236.2555.8159.5282.0566.67
1641سلیمانداد محمد 236.2553.4973.8171.7963.89
0397نور جهانمحمد سلیمان23446.5166.6776.9272.22
8568بی بی خجستهعبدالمحمد 23455.8159.5274.3672.22
043123448.8461.976.9275
4666ام البنینمحمد اسماعیل23441.8671.4374.3675
0935حسناحاجی لطف الله23446.5176.1966.6772.22
5316فطرتفرید احمد 23453.4964.2976.9266.67
0056میلادرجب علی231.7555.8171.4371.7958.33
0236سکینهسید سکندر231.7565.1259.5266.6766.67
8688فردین سروشمحمد حنیف231.7548.8464.2976.9269.44
5660ابراهیممحمد داود231.7548.8469.0576.9263.89
1568فروزانعبدالله231.7539.5366.6776.9277.78
1399شفیقنوگل231.7572.0988.158.9733.33
1174نادیه آقا ضیا229.541.8659.5279.4977.78
8690229.555.8164.2976.9258.33
3294229.539.5371.4376.9269.44
0393سید یوسفسید حامد229.544.1959.5282.0572.22
0822محمد سمیرمحمد آصف229.539.5371.4371.7975
0677ایمانعلی مرزا229.548.8454.7676.9277.78
1114زبیرفضل احمد 229.534.8859.5282.0583.33
0647گهرعبدالمبین229.544.1976.1961.5475
4531وجیههعبدالجلال227.2548.8461.979.4963.89
0820احمد فرزادشیر افضل227.2546.5164.2969.2375
0547احمد فریدعبدالوهاب227.2567.4469.0558.9755.56
0422نجیب اللهآدم خان227.2565.1245.2476.9266.67
1435اسماجاوید227.2541.8676.1976.9258.33
0153227.2539.5366.6776.9272.22
0124اصیلامحمد اسحاق227.2565.1269.0564.152.78
1532227.2541.8678.5766.6766.67
1504زین العابدینرحیم الدین227.2532.5659.5287.1877.78
526722553.4947.6276.9275
1744شبانهامین گل22541.8664.2969.2377.78
1101سلسلهنجیب الله22546.5173.8164.166.67
1761باسطهعطا محمد 22541.8654.7682.0575
0673همانجم الدین22548.8459.5271.7972.22
0674شیبانجم الدین22548.8464.2976.9261.11
452122546.5161.966.6777.78
6192مروهمحمد عزیز22548.8466.6764.172.22
3411فاطمهخان آقا22546.5154.7676.9275
4434عبدالرحمندلاور خان22565.1245.2482.0558.33
394322541.8661.982.0566.67
0027عبدالواحدتاج محمد 22567.445071.7961.11
620222532.5669.0576.9275
0296طلب الدینغوث الدین22546.5169.0566.6769.44
159022548.8464.2974.3663.89
1062محمد سلیمانمحمد داود22551.1673.8171.7952.78
2472لمرامرالدین222.7558.1459.5264.166.67
1767برشناسید آقا222.7551.1678.5756.4161.11
0010نجیب محمدشیر محمد 222.7551.1659.5269.2369.44
0651شیرالرحمنگل الرحمن222.7527.9157.1484.6283.33
6070حمزهعبدالمبین222.7530.2369.0571.7980.56
4570شریف اللهجاوید222.7548.8466.6766.6766.67
0123عزت الله احمد الله 222.7558.1454.7661.5475
5168زبیرگل جان222.7548.8464.2969.2366.67
1270نوشادفیض محمد 222.7562.7959.5256.4169.44
2443لینا شاپور222.7534.8876.1976.9261.11
0152محمد منصورمحمد رحیم222.7548.8464.2974.3661.11
3957220.544.1954.7682.0566.67
0260نظیفهمحمد گران220.555.8157.1456.4177.78
2350دنیابشیراحمد220.541.8659.5279.4966.67
0538زهراجمشید220.546.5157.1474.3669.44
1793احمد سمیرمحمد سمیع220.569.775071.7952.78
5164220.530.2359.5276.9283.33
1225بختیاررحمت الله220.558.1454.7671.7961.11
0985محمد یوسفعبدالحبیب220.548.8461.974.3661.11
9158عبدالله خانخوانی خان220.539.5371.4369.2366.67
9111220.551.1664.2961.5469.44
3878احمد مدثرخدای داد220.551.1669.0571.7952.78
3583صبنانعمت الله218.2539.5361.974.3669.44
1825مینهفیض محمد218.2541.8666.6764.172.22
0925محمد یاسینعبدالقهار218.2569.7752.3871.7947.22
6198حسیب اللهغلام سخی218.2555.8164.2961.5461.11
1023محمد شریفخان علی218.2544.1976.1961.5461.11
1219رفیع اللهنجیب الله218.2555.8161.966.6758.33
0024صفت اللهنیاز محمد 218.2546.5159.5266.6772.22
0592فردینمحمد اسحاق218.2548.8464.2969.2361.11
5095محمد ندیمعبدالسعید218.2567.4452.3879.4941.67
1100حمیدهنوروز21632.5669.0569.2372.22
4997عاقلهامان الله21669.7752.3858.9758.33
0132ناهیدفهیم الله21646.5159.5276.9258.33
0956فرخندهحکیم الله21653.4971.4356.4158.33
030221651.1659.5264.166.67
4937محمد ربیعمحمد رفیع21644.195076.9272.22
4909عبدالرازقعبدالقدوس21651.1664.2974.3650
2520حسیب اللهعصمت الله21653.4957.1464.166.67
8617شاهین شاه ظفر شاه21655.8164.2956.4163.89
1364احمد صفااحمد شاه21658.1454.7658.9769.44
004221625.5871.4387.1858.33
0996محمد ظریفمحمد شفیع21676.7459.5264.136.11
6183213.7548.8452.3869.2369.44
5774لیداجانالله نور213.7551.1661.961.5463.89
0473صدفغلام سرور213.7539.535076.9275
0502احمد ذکیضیاالله213.7539.5357.1471.7972.22
9002213.7541.8657.1469.2372.22
4587احمد صمیممحمد نسیم213.7541.8666.6761.5469.44
8588احمد صهیبمحب الله213.7541.8659.5276.9261.11
1508محمد عمرمحمد ضمیر213.7534.885079.4977.78
5740سمیع اللهشمس الحق213.7551.1654.7664.169.44
5586ادریس خانمحمد نظیم213.7534.8857.1466.6783.33
8912213.7544.1952.3876.9266.67
0664عباداللهعبدالحی213.7553.4947.6264.175
1434برکت صفرعلی213.7541.8659.5276.9261.11
0092بهرام خانعبدالرازق213.7537.2159.5271.7972.22
6258211.551.1676.1951.2855.56
0474رخسارسید اسحاق211.544.1957.1471.7963.89
1035محمد راشدرحم الدین211.537.2157.1476.9266.67
8379عبدالباری عبدالسمیع211.562.7954.7664.152.78
0142عبیداللهمحمد 211.548.8461.956.4169.44
1171ابراهیمرحیم داد211.569.7771.4353.8536.11
2148نصیربصیر211.551.1659.5266.6758.33
4042209.2553.4959.5266.6752.78
0077نبیلهگل نبی209.2553.4952.3856.4172.22
3374سومنعبدالکبیر209.2546.5154.7666.6766.67
2694زهراعزیزالرحمن209.2562.7954.7664.150
5773صفامحمد وسیم209.2560.4766.6751.2852.78
5766حسینامحمد مختار209.2553.4952.3861.5466.67
3376آزادهبشیر احمد 209.2548.8459.5258.9766.67
1160علیممتاز209.2532.5654.7674.3675
1028ذکراللهمراد علی209.2553.4942.8674.3663.89
1525فیصلمحمد آصف209.2546.5154.7666.6766.67
4448صبورعظیم گل209.2534.8857.1474.3669.44
6633ولی اللهنور آغا209.2534.8854.7674.3672.22
0906شادابخدا داد209.2551.1664.2961.5455.56
0085احمد بلالعبدالشهیق209.2551.1664.2958.9758.33
7064محمد الیاسحبیب الرحمن209.2558.1430.9582.0563.89
0487احمد فیاضمحمد آجان209.2548.8457.1479.4947.22
8456روح اللهتوریالی209.2532.5669.0582.0550
1378مدثر اللهحسیب الله209.2539.5361.966.6766.67
8890209.2534.885071.7980.56
1996تهمینهعاشور محمد 20751.1669.0553.8555.56
0152فاطمهخیر محمد 20739.5361.966.6763.89
152020739.5354.7676.9261.11
2212شهریارعبدالودود20760.4776.1948.7241.67
0068مصعبشاه رخ20748.8452.3869.2361.11
1546محمد حامدحسین داد20744.1961.974.3650
6425یاسرعبدالرحیم20739.5352.3874.3666.67
0674رعناعبدالله20737.2159.5269.2366.67
0116جوادولی جان20744.1961.961.5463.89
5055204.7534.8869.0558.9766.67
5102مدینهصفی الله204.7544.1957.1466.6761.11
6021کبراعبدالواحد204.7551.1645.2461.5472.22
6362اسما صاحب زادهمحمد هاشم204.7560.4752.3864.150
5091فایزهمحمد اسماعیل204.7553.4954.7656.4163.89
0821احمد شیرزادشیر افضل204.7546.5164.2969.2347.22
1321عطا اللهخلیل الله204.7553.4966.6756.4150
2184حامددولت نظر204.7539.5359.5271.7958.33
0851محمد بصیرمحمد شریف204.7567.4469.0543.5944.44
0205فاطمهاحمد شاه204.7548.8466.6758.9752.78
5698انعمعبدالقهار202.527.9152.3876.9272.22
4430حسنیه محمد سرور202.548.8464.2953.8558.33
0309صنمنور آغا202.546.5164.2951.2863.89
1553شکریهعبدالعزیز202.539.5359.5266.6761.11
3435مرسلمحمد ابراهیم202.565.1264.2964.127.78
3434یاسمینحسیب الله202.537.2157.1469.2363.89
0144سید مصطفیحسین آقا202.558.1445.2461.5461.11
1338سید عمرانسید محسن202.527.9166.6771.7961.11
2362محمد ضمیرعبدالهادی202.541.8652.3874.3658.33
5321بلالمحمد صدیق202.546.5157.1474.3647.22
1569مقدسفضل محمد202.530.2352.3869.2377.78
1779نیلوفرسید رضا شاه200.2551.1661.966.6741.67
6256ستایشولی محمد 200.2530.2354.7674.3666.67
2393بی بی فاطمهغلام رسول200.2537.2154.7676.9255.56
2908مریمعبدالقدیر200.2530.2364.2976.9252.78
5364صدیقه عبدالحفیظ200.2555.8145.2461.5461.11
0392حسیناعبدالستار200.2544.1969.0553.8555.56
2433ارمغانمحمد شعیب200.2539.5361.958.9763.89
0992خالق دادرحیم داد200.2541.8657.1456.4169.44
4537سید امان اللهسید کبیر200.2544.1957.1466.6755.56
5229هارون احمد نصیر احمد200.2551.1647.6269.2355.56
3354قدرت اللهمحمد نعیم200.2546.5159.5274.3641.67
5717فرشیدسید میر200.2544.1959.5261.5458.33
3606فیصلحبیب جان200.2546.5142.8674.3661.11
1659حمایت اللهامان الله200.2548.8464.2966.6741.67
6615مریمنور محمد 19844.1961.956.4158.33
900919853.4945.2458.9763.89
5253احمد اقبالمحمد عثمان19846.515064.161.11
4663احمد فرزادمحمد علم19846.5159.5253.8561.11
0479حشمت اللهحبیب الله19872.0945.2453.8547.22
4455حسیب اللهعقل الدین19862.7945.2466.6744.44
5014زیارملشیر محمد 19834.8866.6769.2350
5173عبدالباسطعبدالولی19827.9157.1464.175
2649فیصلامام محمد 19876.7445.2433.3363.89
1407عمرهگلبدین19834.8861.956.4169.44
1070سارهعزیز احمد 195.7551.1652.3856.4158.33
4771پریساعبدالرسول195.7534.8861.961.5461.11
3580هدیهعبدالعلی195.7527.9154.7658.9780.56
0044195.7567.4459.5248.7238.89
3608محمد مرتضیاحمد الله195.7544.1961.948.7263.89
5669مسیح اللهحبیب الله195.7574.4247.6251.2841.67
8330فیصلمرزا جان195.7534.8852.3861.5472.22
4583نرگسمحمد رفیع193.525.585066.6777.78
0768سعیدهسید نعیم193.548.845056.4161.11
3470شاهرخعبدالحسیب193.541.865056.4169.44
8583عمرانعبدالرحمن193.537.2154.7671.7952.78
0306193.525.5857.1464.172.22
8269حجت اللهعزت الله193.562.795051.2850
1176میلادعبدالمتین193.534.8866.6764.150
0098شمس اللهگل لالا193.544.195064.158.33
1194محمد وارثمحمد صدیق193.539.5364.2951.2861.11
4757193.553.4954.7641.0366.67
0649فطانهمظفرالدین191.2534.8857.1453.8569.44
1513191.2551.1654.7646.1561.11
8601هدیهامین الله191.2539.5354.7664.155.56
4566بسیماسید هاشم 191.2579.0745.2443.5941.67
8699191.2530.2352.3879.4952.78
1583مهرینسلیم شاه191.2546.5161.951.2852.78
6195مرسلاحمد شاه191.2530.2357.1461.5466.67
0508محمد شعیبعبدالحی191.2532.565069.2363.89
1350احمد مسعودفضل الرحمن191.2516.2857.1474.3669.44
0845ظفر اللهولی الله191.2539.5357.1469.2347.22
4939شاهرخعبدالکریم191.2541.8647.6261.5463.89
4503نجیب اللهرحمت الله191.2527.9154.7666.6766.67
3396محمد شهابعبدالکبار191.2551.165064.147.22
5249احمد سخامحمد صدیق191.2567.4445.2443.5955.56
5676محفوظ اللهمحمد عثمان191.2541.8664.2961.5444.44
5752محمد صمیمعبدالصمد191.2546.5166.6771.7925
0388صدفقطب الدین191.2541.8661.964.144.44
1655روح اللهاسدالله191.2527.9169.0553.8563.89
1549محمد مصطفیمحمد سمیر191.2544.1947.6261.5461.11
4424صدفسید صابر18939.5338.174.3661.11
2034فرشتهنور احمد18934.885064.163.89
5092مرسل نادر شاه18930.2347.6269.2366.67
0685شمسیهگل میر خان18939.5359.5251.2861.11
3779آمنهمحمد یاسین18934.8852.3864.161.11
4336شقایق حمید الله18927.9166.6753.8563.89
4502هارونغلام محی الدین18927.9147.6274.3663.89
4800عبدالحیعبدالهادی18934.8852.3869.2355.56
1764سهرابمحمد معصوم18934.8854.7658.9763.89
908018934.8857.1458.9761.11
4378محمد قاسممحمد هاشم18934.8847.6271.7958.33
7882نور زیمحمد عالم18934.8857.1453.8566.67
2113غوث الدینسیف الدین18937.2154.7676.9241.67
2104قیسمحمد داود18937.2154.7674.3644.44
1440مصطفیعبدالمتین18930.2359.5258.9763.89
0318علی حسینمحمد یغقوب18934.8854.7666.6755.56
2284ادریسمحمد حسین18932.5654.7664.161.11
0204عبدالمتینعبدالعزیز18941.8659.5264.144.44
1357186.7516.2854.7666.6775
4755صدف عبید الله186.7544.1945.2461.5458.33
0640نعمانرحمان گل186.7537.2154.7658.9758.33
1638شهیرعبدالقدیر186.7537.2142.8671.7958.33
5301ننگیالیگل زمان186.7551.1640.4856.4161.11
4927احمد رشادرحمت الله186.7546.5152.3858.9750
1616شازیهمعقول186.7532.5657.1464.155.56
2025186.7530.235061.5469.44
1054186.7523.2659.5269.2358.33
1581186.7565.1245.2435.961.11
2590فرهادحیات الله184.527.9157.1471.7950
1693سید محمد رضاسید صادق شاه184.537.2152.3861.5455.56
4625محمد وارثولی محمد 184.525.5857.1466.6758.33
4520الهاممحمد یما184.527.9164.2958.9755.56
4504شفیقمحمد رفیق184.530.2347.6261.5469.44
6702184.527.915071.7958.33
5345شاه رخمحمد حیدر184.546.515058.9750
0115همایونصفا الدین184.534.8859.5251.2861.11
5781بکتاشعبدالجبار184.539.5357.1453.8555.56
4477نجیبهمحمد خواجه182.2527.915076.9250
3700فرحنازعبدالبشیر182.2537.215066.6750
7117182.2541.8652.3848.7261.11
1041هلالمحمد اضغر182.2532.5676.1925.6469.44
0641سروشابوبکر182.2534.8857.1456.4155.56
0349وحید اللهنعمت الله182.2544.1952.3856.4150
4261حسنقاسم علی182.2527.9164.2961.5450
1499عبدالسمیععبدالصمد182.2523.2645.2476.9261.11
3642روح اللهرحیم گل182.2539.5357.1461.5444.44
5326روح اللهالله محمد 182.2539.5366.6748.7247.22
2471مدینهمحمد اسرئیل182.2516.285076.9263.89
0197محمد بلالمیرویس182.2534.8854.7656.4158.33
1240بهشتهعبدالرحمن18027.9157.1453.8563.89
977218016.2857.1474.3655.56
241218032.5657.1458.9752.78
4165منصورمحمد اسماعیل18041.8664.2951.2841.67
4751رضا خانعبدالرحیم18025.585058.9769.44
0126عایشهسید اقبال18027.9154.7656.4163.89
1369ثنااللهنور آغا18030.2352.3864.155.56
1675شایق اللهشفیق الله18032.5659.5256.4152.78
1731فرحتذبیح الله177.7525.5845.2461.5469.44
3565عفتاحمد فرید177.7523.2657.1464.155.56
1297حسنامیرزا محمد177.7548.845048.7250
0105سارهشاه آقا177.7525.5847.6264.163.89
2631آرزومحمد یحی177.7544.195053.8550
2364خاتمه بختیاری177.7544.1947.6253.8552.78
4730شرارهشجاع الدین177.7546.5142.8656.4152.78
1095177.7541.8652.3851.2852.78
4293محمد هادیعبدالحمید177.7520.9342.8674.3663.89
9454177.7548.8445.2446.1558.33
1212هدایت اللهمحبوب الله177.7530.2345.2461.5463.89
4506سبحان اللهسمندر177.7544.1940.4858.9755.56
8527خواجه اقبالخواجه سمیع177.7532.5633.3376.9258.33
2254محمد اسماعیلمحمدابراهیم177.7548.8440.4871.7936.11
0306احمد اللهاحمد ضیا177.7520.9361.958.9758.33
1451177.7532.5654.7648.7263.89
2921نیلوفرمحمد عمر175.541.8633.3361.5461.11
6129175.525.5854.7658.9758.33
2354لیناپاینده محمد 175.525.5845.2458.9769.44
0154ذکیهشمس الاحمد175.527.9154.7656.4158.33
1274محدثهسید عبدالصمد175.523.2659.5266.6747.22
1320175.541.8652.3846.1555.56
2492خورشیدعبدالغنی175.530.2342.8664.161.11
2307احمد سیرعزیزالرحمن175.530.235069.2347.22
8587اقبال شاهاحمد شاه175.537.2157.1448.7252.78
1967زبید اللهزین العابدین175.541.8647.6251.2855.56
0555سلیمانرحم خدا175.539.5366.6733.3355.56
5283شبانهدلاور خان173.2530.235048.7266.67
4341173.2551.1647.6253.8538.89
2600غزلحسیب الله173.2523.2652.3858.9761.11
2599اسمافیروز الدین173.2530.235053.8561.11
3011خورشیدمحمد فرید173.2532.5652.3856.4152.78
4589رویداعبدالقاسم173.2523.2647.6264.161.11
8116173.2530.2352.3858.9752.78
5739مصطفیعبدالله173.2523.2647.6256.4169.44
4737احمد راشدعبدالمحمد 173.2537.215058.9747.22
0203173.2518.654.7658.9763.89
9556173.2523.2645.2479.4947.22
5393محمد میلاداکرام الدین173.2525.585074.3644.44
1586احمد ضیانور الله173.2520.9333.3376.9266.67
4425سید حسینسید یوسف173.2523.2642.8674.3655.56
380217130.2340.4869.2352.78
6883تهمینهاحمد زی17130.235051.2861.11
0532توابتاج محمد 17130.2347.6269.2344.44
255817139.5345.2456.4150
1919سلیمانعبدالطیف17148.8447.6253.8538.89
3789ذکراللهمحمد رسول17151.1638.153.8547.22
2867محمد اسحاقعبدالمالک17151.1642.8656.4138.89
1158عبدالستارقیام الدین17134.8857.1456.4141.67
3558صمیممحمد اکبر168.7520.9352.3866.6750
9455168.7527.9152.3853.8555.56
2747بصیرهمحمد حسن168.7525.5859.5253.8550
5347تبسممحمد همایون168.7534.8866.6741.0344.44
6001ممتازمحمد قسیم168.7539.535046.1552.78
4278168.7516.2854.7671.7947.22
4577محمد اسماعیلنافع الدین168.7539.5345.2458.9744.44
5174محمد کریمکرم خان168.7525.5838.158.9769.44
8102جمعه خانمحمد دین168.7548.8442.8658.9736.11
5293168.7520.9354.7671.7941.67
0605احمد ریحانسیلانی168.7541.8642.8651.2852.78
1372محفوظ اللهولی الله168.7530.2354.7653.8550
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی166.527.9157.1456.4144.44
0815زهرهمیر عبدالاحد166.539.5352.3838.4655.56
3525166.520.9352.3856.4158.33
5225نصرت اللهفضل رحیم166.525.5845.2461.5455.56
6189ربابه غلام حسن166.537.2140.4851.2858.33
0829احمد رشادشعیب166.534.8847.6256.4147.22
2561حسیب اللهرحمت الله166.555.8147.6241.0338.89
3670احمد سیرغلام حضرت166.539.5345.2464.136.11
0559دین محمدگل محمد 166.544.1942.8658.9738.89
8597احمد رشاداحمد شاه166.527.915061.5447.22
9063166.537.2140.4861.5447.22
4096فریدونعبدالغیاث166.539.5338.156.4152.78
1140166.537.2152.3866.6727.78
0156شبنممحمد یوسف164.2532.5640.4851.2861.11
5413شمیممحمد حیدر164.2560.4730.9548.7241.67
0830عمران اللهسردار احمد 164.2537.2154.7653.8536.11
5741صدامامان الله164.2537.2152.3858.9733.33
6423نورزیعبدالصمد164.2539.5354.7651.2836.11
1278عبدالصادقمنصور164.2534.8857.1446.1544.44
5292164.2539.5352.3856.4133.33
1961احمد رشادمحمدح شفیق164.2530.235061.5441.67
6205رشادمحمد ضیا164.2548.8447.6243.5941.67
9276احمد مصورخان محمد 164.2548.8440.4835.958.33
0805محمد غلام رسول164.2527.9142.8666.6747.22
8191مجتبیمیر سعدالدین164.2537.2161.946.1536.11
1412ادریسمحمد یونس164.2532.5652.3861.5436.11
1795صادق اللهخواجه دین محمد164.2525.5852.3851.2855.56
4252ستاره بریالی 16241.8647.6241.0350
4260پریعبدالمیر16230.2340.4851.2861.11
465316237.2147.6253.8541.67
0410بنفشهحفیظ الله16227.9152.3843.5958.33
6168کوثررستم16230.2345.2464.141.67
2302محمد جاویدمحمد حسین16241.8647.6251.2838.89
4581سید مبشرسید عزیز الله16239.5335.7156.4150
3696حشمت اللهحفیظ الله16227.9152.3858.9741.67
2316محمد زبیرضمیر محمد 16248.845053.8525
4238سید سیرسید شیرجان16225.585061.5444.44
5611فیصلعبدالبصیر16232.5652.3856.4138.89
6505حسیب اللهعبدالله16253.4945.2438.4641.67
060116232.5661.941.0344.44
0312وارثنجیب الله16269.7752.3830.7722.22
6608159.7541.8654.7643.5936.11
5219159.7548.8430.9551.2847.22
2243159.7537.2147.6248.7244.44
0083سوسنمحمد امین159.7532.5642.8641.0363.89
4931هدایت اللهرحمت الله159.7530.235048.7250
1115بکتاشوحید الدین159.7518.630.9579.4952.78
1141عزیز احمدنور احمد 159.7537.2145.2456.4138.89
1037ارشاد اللهجلال الدین159.7520.9342.8666.6750
0358محمد شاکرشاه لالا159.7541.8652.3846.1536.11
1962ادریسطاهر حسین159.7527.9147.6258.9744.44
3873فرشادمحمد ناصر159.7560.4728.5741.0347.22
5902157.520.9347.6253.8555.56
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 157.516.2854.7666.6738.89
3347محمد قاسممحمد معصوم157.534.8854.7648.7236.11
5833محمد صمیمشیرین آغا157.562.7938.133.3338.89
4457مینامقصود155.2523.2642.8664.144.44
1010155.2546.5154.7633.3336.11
4911برشناعبدالولی155.2530.2340.4858.9744.44
1049شاه جهان زیببابه جان155.2530.2340.4864.138.89
5366خیر الدینخان محمد 155.2539.5345.2446.1541.67
2120عبدالقیومسید عبدالحق155.2525.5854.7651.2841.67
2133منصورشاه مقصود155.2583.7228.5730.7725
0193محمد آرشمحمدهارون155.2523.2628.5761.5463.89
1466احمد مختارشیر آقا155.2520.9352.3858.9741.67
1748احمد شادابمحمد یعقوب155.2530.2347.6261.5433.33
1578سغیبمحمد نور155.2523.2657.1458.9733.33
0489نازیلاحبیب الله15320.9335.7153.8563.89
8580شهنازغلام حضرت 15330.2335.7151.2855.56
0155سمیرامحمد نبی15332.5642.8643.5952.78
5872مریمعین الدین15327.9135.7153.8555.56
4856سلماخوش نظر15311.6342.8664.155.56
0235مروه سید سکندر15334.8852.3848.7233.33
0251عبدالرحیمعبدالعظیم1539.338.158.9769.44
4950عشرت اللهگل شاه15327.9135.7156.4152.78
0579محمد عمرمیر آقا15337.2140.4851.2841.67
0634سید نادرسید داود15341.8654.7641.0330.56
3292عرفانعبدالغفار15330.2342.8646.1552.78
212315327.9154.7635.952.78
1153مصباح الدینمحمد غوث15337.2138.146.1550
2564احمد بلالمعین الدین150.7527.9140.4843.5958.33
4492علی احمد عبدالاحد150.7532.5654.7638.4641.67
1864رحمت اللهعبید الله150.7518.638.174.3638.89
5718زبیرحیات الله150.7532.5642.8651.2841.67
1617نازیه معقول150.7518.654.7651.2844.44
1808150.7518.640.4853.8558.33
3375مهنازامان الله148.520.9347.6238.4661.11
4032سوسنمحمد هارون148.525.5838.156.4147.22
5606حمید اللهعبدالله 148.532.565038.4644.44
4526ادریسزمری148.527.9152.3846.1538.89
8385اقبالغلام حسین148.534.8830.9553.8547.22
4649لطف اللهعبدالرزاق148.516.2842.8646.1563.89
0348صبیحهعلی شاه148.525.5852.3846.1541.67
1224148.518.654.7646.1547.22
4850رویاسید نجیب الله146.2532.5640.4838.4652.78
1016غلام مصطفیرحیم146.2532.5642.8648.7238.89
0967حمزهفرهاد146.2546.5152.3833.3327.78
5670زحلفضل احمد14420.9352.3838.4650
2874مهریهمحمد عمر14423.2645.2448.7244.44
037814425.585041.0344.44
1554ماروزهعبدالحکیم14430.2347.6238.4644.44
571414439.5342.8643.5933.33
8662امیدعبدالله14427.9140.4841.0352.78
5866حسام الدیننظام الدین14432.5642.8635.950
5607محمد مصطفیاحمد الله14444.1942.8633.3338.89
5638عمر ناصرنور الله14418.626.1958.9761.11
161014423.2647.6248.7241.67
6686سعیدهسید نور الله141.7532.5638.143.5944.44
1175141.7520.9342.8643.5952.78
5192راحیلهولی محمد141.7513.9545.2464.136.11
6088تمناسید علی شاه141.7520.9347.6241.0350
9559141.7539.5333.3341.0344.44
6569141.7539.5342.8633.3341.67
4439حبیب الرحمنفضل الرحمن141.7518.645.2443.5952.78
4512احمد فردینعبدالرحمن141.7525.5835.7158.9738.89
4478احمد محمد نعیم141.7532.5652.3843.5927.78
4593محمد ادیبحبیب الحق141.7534.8847.6243.5930.56
5415عبدالرحمنغلام علی141.7532.5640.4846.1538.89
4929فرشتهچراغ علی139.525.5842.8648.7238.89
3443139.511.6338.146.1563.89
5716پیمانمحمد امان139.532.5652.3843.5925
9468139.555.8121.4333.3344.44
5227کیهانعصمت الله139.532.5642.8630.7750
2545137.2548.8433.3328.2141.67
3524عایشهعبدالغیور137.2525.5835.7143.5950
1700مریمنورالرحمن137.2527.915038.4636.11
2933فریبامحمد اسحاق137.2544.1935.7138.4633.33
4107137.2511.6340.4851.2852.78
3684محمد اسماعیلامیر الدین137.2525.5838.146.1544.44
0149زرمینهصالح محمد 137.2520.9342.8641.0350
6572137.2532.5626.1961.5433.33
3931احمد عزت اللهعبدالشکور137.2511.635048.7244.44
4580خواجه فرزادخواجه قطب الدین137.2523.2647.6243.5938.89
1357علی رضاءعبدالشاپور137.2513.9547.6228.2166.67
1092روشناعبدالرسول13525.5838.143.5944.44
1861مطیع اللهعبدالحنان13530.2340.4830.7750
420113520.9335.7146.1550
1307غلام مجتبیشمس الرحمن13516.285035.950
298313534.8840.4846.1527.78
7916132.7541.8635.7133.3336.11
4683رناسید نجیب الله132.7532.5640.4833.3341.67
2894سمیع اللهمبارک شاه132.7532.5640.4846.1527.78
5103مختار احمد نور احمد 132.7539.5345.2433.3327.78
4117132.7523.2642.8643.5938.89
5169بهادرمحمد هارون132.7523.2638.151.2836.11
1930عابده خانشاه ولی خان132.7523.2654.7633.3336.11
0234132.7527.9142.8628.2150
2706محمد ناصرراز محمد132.7513.9557.1441.0336.11
0098اعجاز اللهمحمد امین132.7523.2638.148.7238.89
1555خوشحالمحمد صالح132.7527.9138.141.0341.67
5959130.532.5630.9541.0341.67
1369عبدالنصیرعبدالطیف130.525.5835.7151.2833.33
0071الیاسگل نبی130.518.633.3341.0355.56
1667130.516.2835.7151.2844.44
0100130.525.5845.2435.938.89
5506شفیقهمحمد عمر128.2527.9128.5746.1541.67
4287عبدالمصورمحمد سطان128.2530.2335.7153.8522.22
1392128.2534.8833.3335.938.89
149112625.5828.5743.5944.44
066612627.9130.9535.947.22
109012627.9142.8635.933.33
005112625.5845.2438.4630.56
077712616.2845.2435.944.44
4575هوسیمحمد احسان123.7525.5830.9541.0341.67
3945123.756.9852.3846.1533.33
4799عبدالودودعبدالهادی123.7525.5823.8156.4133.33
5298مسیح اللهزلمی123.759.342.8656.4130.56
5379عبدالواحدمحمد اکبر123.7525.5845.2428.2138.89
3451شبیرحسینایرج میرزا123.7527.9147.6230.7730.56
1739مدینهامیر محمد 121.516.2842.8633.3344.44
1043121.518.630.9553.8533.33
5572عبدالباعثمحمد نعیم121.520.9330.9543.5941.67
1031محمد ایملسردار121.513.9533.3346.1544.44
0467صدامغلام نبی121.527.9126.1938.4644.44
4276خواجه نظیرخواجه میرانشاه121.513.9552.3838.4630.56
3652امیرمحمد یوسف121.525.5830.9538.4641.67
0073شکریهعبدالعزیز119.2520.9328.5741.0344.44
0076شکیباخان علی119.2525.5835.7135.936.11
3563سادیهنذیر احمد 119.2513.9533.3341.0347.22
8341یاسمینامر الدین119.2537.2142.8630.7719.44
8347محمد مزملعبدالبصیر119.2530.2335.7125.6441.67
1354119.2523.2647.6235.925
3626باسط غلام حضرت 11723.2626.1941.0341.67
0466بلالغلام نبی11716.2842.8635.936.11
5444سمیع اللهگل الرسول11723.2640.4830.7736.11
1600114.7525.5826.1941.0336.11
3090114.7544.1914.2928.2141.67
3748احمد سروشهدایت الله114.7523.2635.7143.5925
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود114.7513.9535.7146.1533.33
1536مایلمحمود114.7523.2638.141.0325
3304فاضلزلمی114.7520.9340.4833.3333.33
4461احمد راشدمحمد ظاهر114.7548.8433.3317.9525
2831114.7532.5628.5743.5922.22
2131ادریسمحمد فاروق114.7525.5835.7135.930.56
2121سید پرویزسید لالا آغا114.7525.5835.7133.3333.33
0575112.527.9130.9530.7736.11
0101زینباحمد فهیم112.523.2652.3815.3833.33
1433پیمانمحمد الف112.523.2638.135.927.78
3538عبدالجبارعبدالقهار110.2523.2633.3341.0325
1659نیک محمدعبدالرحمن110.2534.8833.3335.916.67
1406مرتضیسید اسحاق110.2546.5135.7120.5116.67
0882110.2530.2333.3328.2130.56
2179رامینزمری10827.9138.125.6427.78
2177سمیع اللهعزت الله10811.6338.141.0330.56
533710818.628.5733.3341.67
5039رحم خداعلی مرزا10837.2133.3325.6422.22
5060105.7516.2835.7128.2138.89
2727105.7523.2638.123.0833.33
5262علی شاهپاینده محمد 105.7518.635.7141.0322.22
4546رحمت اللهیار محمد105.7520.9333.3338.4625
1884حسیب اللهزلمی103.511.6328.5728.2150
2079ظاهرمحمد حکیم103.513.9547.6220.5133.33
2441103.525.5845.2428.2113.89
4132101.2520.9326.1938.4627.78
1179عبدالمبینآقا پادشاه101.2518.640.4823.0830.56
4230اسعماعیلمحمد حسن101.2523.2628.5733.3327.78
7681101.2516.2838.138.4619.44
4689101.2530.2328.5730.7722.22
0648نجیلافضل احمد 9925.5833.3323.0827.78
5412مرسلمحمد حیدر9918.628.5730.7733.33
141596.7518.635.7128.2125
0632میرویسمحمد یوسف94.516.2828.5733.3327.78
3753محمد ماهرمحمد قاهر94.516.2816.6743.5930.56
523392.2516.2833.3320.5133.33
533692.2516.2828.5730.7727.78
645292.2525.5826.1948.720
2321ادریسشیر جان87.7532.5619.0512.8233.33
1566لینا عبدالقادر83.2518.630.9523.0819.44
122965.2520.9314.2920.5116.67
3468جمشیدعبدالشکور4525.589.527.695.56

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
24
31
43
52
64
71
83
92
104
112
121
133
144
151
162
173
184
193
204
212
221
234
243
254
263
272
282
291
302
314
323
331
342
353
364
371
381
392
404
413
423
431
444
451
461
471
484
491
501
512
524
533
544
553
563
573
582
592
601
612
623
631
643
651
664
674
683
692
704
712
723
732
743
751
762
772
781
792
804
813
823
833
842
854
863
872
884
892
901
912
922
934
941
952
964
971
984
993
1002
1013
1022
1033
1042
1053
1061
1071
1082
1094
1101
1111
1122
1134
1142
1153
1163
1172
1181
1191
1203
1214
1224
1232
1243
1252
1264
1272
1281
1294
1301
1313
1323
1334
1344
1353
1363
1372
1382
1394
1401
1412
1421
1434
1441
1452
1462
1473
1484
1494
1501
1514
1524
1531
1543
1553
1564
1573
1583
1591
1602