نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم دانش آموزان ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمره
0119مامونضیاالحق351
5971محمد نویدمحمد شفیق348.75
0053الهام الدینامیرجان346.5
2277نجیب اللهمحمد امین344.25
6008فریحهعبدالمحیط339.75
0370عبدالمالکعبدالجلیل339.75
4422فاطمهمحمد صدیق337.5
4540زرلشتحبیب الرحمن337.5
5683حسینامحمد اسماعیل337.5
0050محمد مدثرعبدالله337.5
2311مدثراللهبهرالدین337.5
8586مینه محمد صدیق335.25
8487نوید احمد فیروز احمد 335.25
4518نبیل احمد خالد احمد 335.25
0627زعیمشیر احمد 335.25
1322عمران اللهیار محمد 335.25
4447حامد عبدالخالق335.25
4056مروهمیر سردار333
0525ملالیشفیق الله333
4222حسیب سلیمانوزیر محمد 333
1945منیر احمد فهیم احمد 330.75
0653احمد اللهعبدالطیف330.75
0150ابن امینمحمد آصف330.75
4418مرسل گل احمد 328.5
1072هوسیعبدالحلیم328.5
4615منصورالله محمد 328.5
0595پروانهعلم الدین326.25
5793326.25
0040عبدالمختارعبدالمنان326.25
5778محمد نجیممحمد حکیم326.25
5229هارون احمد نصیر احمد326.25
8681ولی محمد نذیر محمد 326.25
0146تهمینهعبدالواحد324
5630سوماذکر الله324
0617فایزعبدالفتاح324
0062عمران انوشمحمد نعیم324
0857فرحنازحکیم الله321.75
0263هدیهعبدالجبار321.75
5682یاسمینمحمد شفیع321.75
0361عبدالباسطعبدالاحمد321.75
2112سمسور الرحمنفدا محمد 321.75
0028محمد اقبالفرید احمد 321.75
0724عبدالجبارروکی321.75
4358اسد اللهدستگیر321.75
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی321.75
0654امیر الدینصلاح الدین321.75
4443فوزیهمحمد داود319.5
4017عادلهامیرجان319.5
2643زینبشیرعلی319.5
4474رونازقمرالدین319.5
1959محمد حسنمحمد وزیر319.5
6073محمد بشیرمحمد جان319.5
5742صمیممحمد صابر319.5
6031خورشیدارسلان317.25
5018بلال احمد محمد عثمان317.25
0721عبدالمتینعبدالحکیم317.25
8476سمیع اللهقند آغا317.25
1198محمد میکایلفضل الرحمن317.25
4444315
2797سجیهسید محمد315
0745تجلاحاجی لطف الله315
1097315
6321عمرانشیر آقا315
1258عمرانغلام مصطفی315
0843احمد خسرواحمد جان315
2505بلالمحمد قاسم315
0310حکمت اللهخان محمد 315
8578شیر خانمیرا جان315
4040نکهتمحمد داود312.75
4373نورستاعبیدالله312.75
0307احمد زاهدنورعلی312.75
5316فطرتفرید احمد 312.75
0055محمد فاضلآقا گل312.75
3033نیاز محمد نجیب الله312.75
0371جواد احمد فواد احمد 312.75
4308احمد خیاماحمد شاه312.75
4749نصرت اللهفرید312.75
0097ادریسمحمد شرین312.75
4723فاطمهشاه ولی310.5
0157شبنممحی الدین310.5
0570هدیغلام فاروق308.25
2784شبنممحمد شاه308.25
2346پروانهعبدالبشیر308.25
5737محجوبهعبدالعزیز308.25
1528احمد صدامفضل محمد308.25
0268ساجدهعبدالروف306
0506هدیهمحمد هاشم306
2306ضمیرهسلطان محمود306
5999فرشتهخدا داد306
1603شملههدایت الله306
5016عبدالباریغلام رسول306
0264احمد مبشرحشمت الله306
4559عبدالسلیمعبدالکریم306
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ306
8680زحلعبدالسمیع303.75
5373مصطفیعزیز الله303.75
1819ساجد احمد غلام ابوبکر303.75
5151عیان بیکعزیز بیک303.75
5858محمد حسیبمحمد حنیف303.75
6199محمد عبادالرحمنامر الدین303.75
1537سید محفوظامیر حمزه303.75
1666خدیجهشمس الدین301.5
0929فهیمهمحمد اجمل301.5
5692شبانهعبدالرشید301.5
0381یلدا لطف الله301.5
2642شبنممحمد تقی301.5
8575فرمانحشمت الله301.5
2041فریدونمحمد اجمل301.5
8774301.5
0680اجملنور احمد فهیم301.5
3326سید ادریسسید یاسین301.5
5998299.25
3305صهیبهعبدالقدیر299.25
5090مروهمحبوب الرحمن299.25
5914مدینهعبدالوهاب299.25
1017فرشاد آقا محمد 299.25
8688فردین سروشمحمد حنیف299.25
0401سید مرتضیسید اسماعیل299.25
6060عبدالباعثعبدالصمد299.25
5707محمد خلیلمحمد قاسم299.25
5167محمد فرشادجنت گل299.25
4832جمیل الرحمنتاج محمد 299.25
0869عبدالرحمنخدا داد299.25
4031فرحنازمحمد سلیم297
1802کاییناتسعدالله297
0485احمد شکیبشیر پادشاه297
2097محمد تقینظر علی297
0093امان اللهمحمد خالد297
1306فرزادمحمد مبین297
4650سیف اللهگلاب خان297
4692ظریفعبدالطیف297
0611مریمفرید احمد 297
7171نهایشعبدالمحفوظ294.75
2999ام البنینسخی داد294.75
5286عفتامیر جان294.75
1867بسیناعبدالقیوم294.75
0915زینبمحمد کریم294.75
0068مصعبشاه رخ294.75
0051احمد راشدامین الله294.75
8686عتیق اللهحمید الله294.75
0399سید مصطفیسید اسماعیل294.75
1557احمد مدثرندا محمد 294.75
6029محمد پناه محمد صدیق294.75
5697سید حنظلهسید حشمت الله294.75
2359میلادمحمد محسن294.75
0603اسد اللهرحمت الله294.75
2146292.5
0937مایدهمحمد رفیق292.5
5987ادیبهاحمد زبیر292.5
0034فهیمهمحمد محسن292.5
2373زحلعبدالصمد292.5
8684توحید احمد عبدالفتاح292.5
0183سمسورمحمد عارف292.5
1987رفیع اللهداد الله شریف292.5
6065خنجراسلام الدین292.5
3409ساراضیا الدین290.25
4032سوسنمحمد هارون290.25
0290نرگسمحمد رسول290.25
8685صفی اللهعبدالله290.25
5603تمناعبدالمنان288
3216آمنهنور الدین288
5775نیلوفرمحمد عثمان288
6642عمران اللهسید حبیب288
1104288
0811عبدالسبحانمحمد عادل288
0551محمد شایقعطا محمد 288
0661احمد ذکیعبدالستار288
0130احمد فیصلبریالی288
0006احمد شعیبمحمد طیب288
0991احمد شاهمحمد ضمیر288
8481288
1171الیاسعبدالعلیم288
0612عزیزغلام سرور288
2166طایبهقلندر شاه285.75
0911عابدهمحمد شفیع285.75
2408خدیجهامین الله285.75
0487احمد فیاضمحمد آجان285.75
1509احمد فرخاحمد شفیع285.75
6068فهیم اللهامیر خان285.75
0660محمد شعیبعبدالواحد285.75
0007اسد احسانمحمد حامد285.75
0270محمد یحییخیال محمد285.75
4429نیلا صباوحید الله283.5
5765هدیهحبیب الرحمن283.5
0149زرمینهصالح محمد 283.5
5751حمیرامحمد عثمان283.5
8735روبینارضا الدین283.5
1536مایلمحمود283.5
0671283.5
4055احمد هشامخالد احمد 283.5
0925محمد یاسینعبدالقهار283.5
0445احمد شعیبمایل آغا283.5
3347محمد قاسممحمد معصوم283.5
3348محمد نذیرمحمد کبیر283.5
2460بصیرهویس283.5
5667281.25
1065صفیهفضل الرحمن281.25
0664عباداللهعبدالحی281.25
2680عبدالحیعبدالاحد281.25
2110احمد فردینعبدالزبور281.25
0341احمد نویدعبدالحبیب281.25
0498احمد عمراناحمد جاوید281.25
8337عتیق اللهغلام علی281.25
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم281.25
0604عبداللهچاریارقل281.25
4719عبدالطیفشیر آقا281.25
1368فیصلعبدالقهار281.25
1562سجادسید ناصر281.25
1577نرگسنجیب الله279
2073فرحتعبدالحبیب279
2332یلدامحمد ظاهر279
1345زهراخواجه ظفر279
2379خدیجهنجیب الله279
2122عبدالوهابمحمد فاضل279
0354ماهدشفیع الله279
1681میرجممستی بیک279
2517محمد مبشرمحمد عمر279
1974روح القوامعبدالقهار279
4839حکمت ولیشاه ولی279
5851نجیب اللهعبدالستار279
2550ډیوهمحمد حنیف276.75
3577حبیبهعبدالحمید276.75
4468صدفعتیق الله276.75
5671حفصهنثار احمد 276.75
0935حسناحاجی لطف الله276.75
6138حبیبههمایون276.75
5774لیداجانالله نور276.75
0330حسناعبدالصمد276.75
5994لیمهمحمد داود 276.75
4587احمد صمیممحمد نسیم276.75
1795عبدالسلیمعبدالحمید276.75
4459فرزادمحمد عارف276.75
4167عبدالعزیزمحمدالله276.75
6101محمد حاشرمحمد کریم276.75
5281محمد حامدمحمد رحیم276.75
4286محمد عمرانمحمد فضل276.75
0601سارهوحید الله274.5
5595سیماعبدالمنان274.5
0009حماسهشیر محمد 274.5
1866مروهعبدالقیوم274.5
5689سعدیهلطف الرحمن274.5
6087ثناعبدالصادق274.5
5982محمد نوازالحقعبدالجبار274.5
0269کامرانعبدالجبار274.5
9859274.5
0579محمد عمرمیر آقا274.5
2234عبدالحقمحمد انور274.5
1305فهیم اللهشکر صاحب274.5
0296طلب الدینغوث الدین274.5
4835لیمهمحمد عظم272.25
6359فهیمهمحمد ذکی272.25
0990شریفهدولت محمد 272.25
0335نثار احمد عبدالعزیز272.25
1883حکمت اللهسید احمد 272.25
0103سید الیاسعبدالرحیم272.25
1270نوشادفیض محمد 272.25
4239مطیع اللهمحمد علی272.25
4586عبدالتوابعبدالوهاب272.25
0433رفیع اللهمحمد نادر272.25
8569عمراندل آرام272.25
6421مسجدیعبدالصیر272.25
1488مهریهمحمد اسحاق272.25
0996محمد ظریفمحمد شفیع272.25
2335شگوفهدل آرام270
0673همانجم الدین270
5657سحرشاه ولی270
5852برشناعبدالرازق270
1689فاطمهمحمد رحیم270
1825مینهفیض محمد270
0913پریساغلام عباس270
0910مقدسعبدالرحمن270
4021270
1436عزیز اللهامام علی270
1707مزملمحمد عباس270
5315حشمت اللهشیرین آغا270
0581محبوب اللهسلیم270
0874محمد مصطفیعبدالولی270
0393سید یوسفسید حامد270
0266رامینمحمد ظریف270
1920لیمهعبدالحمید267.75
0364باصرهسید داوود267.75
1982محمد ادریسجمعه گل267.75
1160علیممتاز267.75
4192فرزادعبدالحلیم267.75
8747امید بشیر احمد 267.75
3390احمد شبیرمرزا محمد 267.75
5659احمد سیرغلام یحیی267.75
4576محمد الیاسغلام محمد267.75
2869روح اللهعبدالحبیب267.75
4636سید رسولغلام رسول267.75
1364عبدالوارثعبدالرازق267.75
5783265.5
1060حسناآقا شیرین265.5
6295مرسلبومان علی265.5
5594فریمامحمد رسول265.5
1690مروهمحمد رحیم265.5
0226سهیلاسید محمد265.5
3374سومنعبدالکبیر265.5
0860گلاب الدینمعراج الدین265.5
5660ابراهیممحمد داود265.5
0825فرشاداحمد گل265.5
2559شیرزیبریالی265.5
5615فیصلگل رحیم265.5
4535شایق اللهنجم الدین265.5
1641سلیمانداد محمد 265.5
1039ذبیع الله غلام مصطفی265.5
0644سمیهمحمد حسن263.25
6464هیلیمحمد طاهر263.25
6296زرمینهقربان علی263.25
2350دنیابشیراحمد263.25
4542مصدقذبیح الله263.25
0553احمد میلادجلندر خان263.25
5401263.25
0985محمد یوسفعبدالحبیب263.25
0844محمد اقبالمحمد ایوب263.25
2365263.25
3354قدرت اللهمحمد نعیم263.25
3006احمد ولیدشیر محمد263.25
1399احمد یاسرجاوید263.25
0502احمد ذکیضیاالله263.25
0435میوند عبدالغفار263.25
3583صبنانعمت الله261
4426عفیفهمحمد عیسی261
5773صفامحمد وسیم261
2144سونیلاعبدال محمد 261
1925احمد مدثرعبدالصادق261
5629یمامحمد حنیف261
2447سعادت اللهنجیب الله261
6093عبدالبشیراحمد علی261
0387مسرتقطب الدین261
0309صنمنور آغا258.75
3651مومنهقربان علی258.75
2472لمرامرالدین258.75
0199مروهذبیح الله258.75
1793احمد سمیرمحمد سمیع258.75
5590محمد عابدمحمد عالم258.75
0540صفی اللهمحمد عوض258.75
0386ذکی محمد عیسی258.75
6194حامدمحمد جان258.75
5592احمد صیاممحمد عمر258.75
4438دانیالحبیب الله258.75
0700258.75
6070حمزهعبدالمبین258.75
0143بشیرالدینبصیرالدین258.75
1439ملیلامحمد یعقوب258.75
0388صدفقطب الدین258.75
3580هدیهعبدالعلی256.5
1687متینننگیالی256.5
0631سهراببسم الله256.5
4083امیر بیکاسلام میر256.5
8582محمد طاهرعبدالقدیر256.5
0879سید عبدالعزیزسید داود256.5
6075حمید عظیم خان256.5
1364احمد صفااحمد شاه256.5
4476عبدالجلیلعبدالرحیم256.5
5713الیاس نظر محمد 256.5
2149میونددلاور خان256.5
1442صبغت اللهعبدالرازق256.5
8816256.5
1212هدایت اللهمحبوب الله256.5
5509تمیممحمد ظریف256.5
0047محمد الهامعبدالمعصوم256.5
3267254.25
1645نورستهجمعه خان254.25
2009نیلوفرشاه آقا254.25
3170جلوهعبدالرحیم254.25
0473صدفغلام سرور254.25
1595سودابهاحمد داود254.25
8585حامدمیر محمد 254.25
8269حجت اللهعزت الله254.25
2209مهرانعبدالوکیل254.25
6366عبدالمبینعبدالخلیل254.25
0443علی رضاحفیظ الله254.25
1117بلالوحید الله254.25
0169بشار احمد سنت الله254.25
6425یاسرعبدالرحیم254.25
4657سید مصطفیسید حیدر254.25
5869نذیر احمد خان محمد 254.25
1643فیروزعبدالواسع254.25
1152خدیجهعبدالجبار252
0043تهمینههاشم252
3593زهرهشمس الحق252
4529فاطمهرضوان الحق252
4746مریمعبدالقدیر252
0438دل شادمنگل252
0561حامدسید آور252
1171ابراهیمرحیم داد252
5168زبیرگل جان252
0010نجیب محمدشیر محمد 252
5213میر ادریسمیر محمد نعیم252
1035محمد راشدرحم الدین252
0292252
5586ادریس خانمحمد نظیم252
0294احمد سمونپادشاه افضل252
0443ضیاالحقمحاکم خان252
0010محمد مهدیمحمد ظاهر252
2908مریمعبدالقدیر249.75
4324هجرانمحمد طاهر249.75
0477مریمرحمت الله249.75
8576خاطرهحبیب الدین249.75
0152فاطمهخیر محمد 249.75
8746سیاووشنجیب الله249.75
8950249.75
4641احمد فرزادگل آغا 249.75
0147محمد آصفغلام عباس249.75
2328احمد ظاهردر محمد 249.75
6471متینعبدالواحد249.75
0273احمد سمیرهدایت الله249.75
0201محمد عاطفمیر آقا249.75
0099احمد وارثنجیب الله249.75
0116جوادولی جان249.75
2027هاجرهوحیدالله247.5
0392حسیناعبدالستار247.5
5114شریفهعبدالمحمد 247.5
0091بی بی اقرأنور محمد247.5
3953ذکیهمحمد عیسی247.5
1621بی بی رحیمهنورالدین247.5
5210نازیهحمید خان247.5
0049عبدالمدبرعبدالله247.5
4534احمد فایقعبدالغفار247.5
0152محمد منصورمحمد رحیم247.5
4528صباجان آقا245.25
5245ملالیمحب الله245.25
0225نجیبهسید محمد245.25
0027عبدالواحدتاج محمد 245.25
0845ظفر اللهولی الله245.25
2184حامددولت نظر245.25
6424ادریسعبدالکبیر245.25
5575پیمانخواجه زمان245.25
0125مرسیلامحمد اسحاق245.25
6189ربابه غلام حسن243
1174نادیه آقا ضیا243
3404یلدامحمد سلیم243
2034فرشتهنور احمد243
0193محمد آرشمحمدهارون243
1219رفیع اللهنجیب الله243
0026محمد حامدتاج محمد 243
5850صدیق اللهذبیح الله243
4837ذبیح اللهعبدالواحد243
4531وجیههعبدالجلال240.75
0674شیبانجم الدین240.75
0877مریم نصیر احمد 240.75
4336شقایق حمید الله240.75
0260نظیفهمحمد گران240.75
2189پرمیلاغلام سخی240.75
1316240.75
8617شاهین شاه ظفر شاه240.75
6261عمرانسید پادشاه240.75
0334مجیب احمد سلطان احمد 240.75
0804عبدالبصیرگلا جان240.75
3129منصورعبدالهادی240.75
4590وجیه اللهعبدالله240.75
3342شبیر احمد محمد عارف240.75
5163240.75
0659فریدونمحمد عارف240.75
4384238.5
0197زهرهمحمد هادی238.5
1553شکریهعبدالعزیز238.5
4730شرارهشجاع الدین238.5
1321عطا اللهخلیل الله238.5
1957نعمت اللهحضرت ولی238.5
1213فیصل سید احمد 238.5
0453عبداللهمحمد سلیم238.5
5190میرویسولی محمد 238.5
2000سید علیسید حبیب238.5
0422نجیب اللهآدم خان238.5
0092بهرام خانعبدالرازق238.5
4410236.25
2334ژالهدل آرام236.25
5633جمیلهعبدالمنان236.25
0912شگوفهمنیر236.25
0083سوسنمحمد امین236.25
6051پرویزمولا داد236.25
4485236.25
5669مسیح اللهحبیب الله236.25
4909عبدالرازقعبدالقدوس236.25
4581سید مبشرسید عزیز الله236.25
1764سهرابمحمد معصوم236.25
1367سمیع اللهعبدالروف236.25
3878احمد مدثرخدای داد236.25
0649فطانهمظفرالدین234
5267234
2061گیتاعبدالرحیم234
3968الههعبدالقادر234
0538زهراجمشید234
4856سلماخوش نظر234
5816اورانوسغلام زبیر234
0822محمد سمیرمحمد آصف234
4618الهامعبدالودود234
4434عبدالرحمندلاور خان234
0547احمد فریدعبدالوهاب234
1378مدثر اللهحسیب الله234
1571فردینخیر الدین234
2148نصیربصیر234
1434برکت صفرعلی234
0917فریالاحمد سخی231.75
4824مسعودهداد محمد 231.75
1088نگاهغلام محی الدین231.75
1343نیلوفرفواد231.75
0956فرخندهحکیم الله231.75
0215آیدامحمد فواد231.75
3917نارونسلطان محمد231.75
3411فاطمهخان آقا231.75
6197شبنمعبدالوحید231.75
6466حسیب اللهداد الله231.75
8444محمد کامراننصر الله231.75
0677ایمانعلی مرزا231.75
1508محمد عمرمحمد ضمیر231.75
5882احمد شاکرغلام سرور231.75
5753محمد امینمحمد امان231.75
5983محمد میلادنجیب الله231.75
2353احمد بلالوحید الله231.75
0585عبدالباعثمحمد نعیم231.75
4667ارشاد الرحمنمحمد حسن231.75
4663احمد فرزادمحمد علم231.75
7650231.75
2116عبداللهنورالله231.75
2443سمیهعبدالروف229.5
1101سلسلهنجیب الله229.5
3576نادیهنور محمد 229.5
6166محمد بلالمحمد نادر229.5
0167سید عقیلسید حسن229.5
1041هلالمحمد اضغر229.5
6206ننگیالیکابلی229.5
4448صبورعظیم گل229.5
5960مهراللهذکر الله229.5
3341حکمت اللهسلطان عزیز229.5
0117جوهر محمد گران محمد229.5
1653محمد نبیمحمد شفیق229.5
5666227.25
0421مدینهامیر گل227.25
5766حسینامحمد مختار227.25
0685شمسیهگل میر خان227.25
5899حسیبافریدون227.25
5955صدفرجب علی227.25
2433ارمغانمحمد شعیب227.25
0906شادابخدا داد227.25
0142عبیداللهمحمد 227.25
0057سلیمانشین گل227.25
3826الهامسلیمان227.25
0123عزت الله احمد الله 227.25
1593نادرعلیغلام سعید227.25
2113غوث الدینسیف الدین227.25
0100227.25
1504زین العابدینرحیم الدین227.25
4252ستاره بریالی 225
6100آمنهمحمد قاهر225
2065نجواهمایون225
3434یاسمینحسیب الله225
5761دیباتاج محمد 225
5996اقلیمامحمد باقی225
4583نرگسمحمد رفیع225
1734رحمت اللهمحمد هارون225
0955احمد فیصلسردار محمد 225
5676محفوظ اللهمحمد عثمان225
4607225
4593محمد ادیبحبیب الحق225
6846محمد بلالهمایون225
4937محمد ربیعمحمد رفیع225
1062محمد سلیمانمحمد داود225
0555سلیمانرحم خدا225
4666ام البنینمحمد اسماعیل222.75
3582معصومهعبدالوکیل222.75
5155مریممحمد صدیق222.75
5171کریمهپیوند222.75
8579من اللهعبدالحبیب222.75
8283سید صمیممیر محمد شفیع222.75
8719ذبیح اللهنور محمد 222.75
1176میلادعبدالمتین222.75
1094عمران احمد شهاب الدین222.75
5599فریدعبدالجمیل222.75
5249احمد سخامحمد صدیق222.75
1546محمد حامدحسین داد222.75
2574روح الامینمحمد رقیب222.75
1023محمد شریفخان علی222.75
6618سید جعفرآرزو محمد 222.75
5781بکتاشعبدالجبار222.75
4165منصورمحمد اسماعیل222.75
4574احمد روشانهمایون222.75
1398ادریسعاشق الله222.75
2449نعمانعبدالظاهر222.75
5990عبدالماجدعبدالقاهر220.5
1225بختیاررحمت الله220.5
0651شیرالرحمنگل الرحمن220.5
6020عبدالواسیععبدالرب220.5
3881محمد عمرانمحمد امین220.5
6201اکرممحمد سالم220.5
2362محمد ضمیرعبدالهادی220.5
3396محمد شهابعبدالکبار220.5
5717فرشیدسید میر220.5
0674رعناعبدالله220.5
4240218.25
1875فرشتهمحمد اکبر218.25
1100حمیدهنوروز218.25
3564نور الههسید فرید218.25
5347تبسممحمد همایون218.25
0132ناهیدفهیم الله218.25
3375مهنازامان الله218.25
6202218.25
8356فریدونظفر خان218.25
4293محمد هادیعبدالحمید218.25
5095محمد ندیمعبدالسعید218.25
6071218.25
3670احمد سیرغلام حضرت218.25
6181امید وطن شاه218.25
5174محمد کریمکرم خان218.25
0124اصیلامحمد اسحاق218.25
0098اعجاز اللهمحمد امین218.25
6196سپوژمی هلال216
2393بی بی فاطمهغلام رسول216
5243زهراداراب216
1579216
6360ارغوانامان الدین216
5300مریممحمد اعظم216
0144سید مصطفیحسین آقا216
0038حمیداللهروح الله216
1339سید طاهاسید سروالدین216
3606فیصلحبیب جان216
0063عمر سروشمحمد نعیم216
1499عبدالسمیععبدالصمد216
0127انیتامحمد قیوم216
0239عبدالودودعبدالفاروق216
1779نیلوفرسید رضا شاه213.75
5105زهراغلام سخی213.75
7982213.75
2349نازوعبدالحسیب213.75
1583مهرینسلیم شاه213.75
1609عابدغلام حیدر213.75
1967زبید اللهزین العابدین213.75
1638شهیرعبدالقدیر213.75
2470213.75
6069حفیظ اللهنور الله213.75
3696حشمت اللهحفیظ الله213.75
8872امان اللهدولت خان213.75
3650عبدالناصرسید احمد 213.75
3337مجیب غلام حیدر213.75
9172211.5
0397نور جهانمحمد سلیمان211.5
4566بسیماسید هاشم 211.5
3011خورشیدمحمد فرید211.5
0145صدفعبدالجبار211.5
3565عفتاحمد فرید211.5
5604نگینهجمعه خان211.5
2212شهریارعبدالودود211.5
6198حسیب اللهغلام سخی211.5
2801زبیرعبدالحمید211.5
0098شمس اللهگل لالا211.5
0851محمد بصیرمحمد شریف211.5
0126عایشهسید اقبال211.5
0205فاطمهاحمد شاه211.5
1371محمد میوندمحمد اکبر211.5
3662209.25
2599اسمافیروز الدین209.25
4914نیلوفرمحمد فرهاد209.25
5831آمنهمحمد سعید209.25
4734صنمعبدالهادی209.25
3244209.25
1911شمس الرحمنعبدالمنان209.25
1350احمد مسعودفضل الرحمن209.25
0682ارسلانعبدالاحد209.25
4506سبحان اللهسمندر209.25
6205رشادمحمد ضیا209.25
5173عبدالباسطعبدالولی209.25
0024صفت اللهنیاز محمد 209.25
1079ذبیدهعاشق الله209.25
1675شایق اللهشفیق الله209.25
1102احمد موسیعبدالمجید209.25
6025207
3168حماسهعبدالسلام207
5995تمنااکرم بیک207
0173مریمغلام مصطفی207
0914یسراعبدالقهار207
3890207
1813207
0532توابتاج محمد 207
8778وحیدحاجی مرزا207
1037ارشاد اللهجلال الدین207
3633احمد آغاعبدالعلیم207
0448اکرم اللهمحمد سرور207
3538عبدالجبارعبدالقهار207
2302محمد جاویدمحمد حسین207
1578سغیبمحمد نور207
2600غزلحسیب الله204.75
2631آرزومحمد یحی204.75
4567سلماسید هاشم204.75
5364صدیقه عبدالحفیظ204.75
5156رضوان اللهعبدالمحمد 204.75
6168کوثررستم204.75
4575هوسیمحمد احسان204.75
0237محمد زاهدمحمد یونس204.75
1146وسیمجان الله204.75
5345شاه رخمحمد حیدر204.75
5142دانش داد علی204.75
3748احمد سروشهدایت الله204.75
0195مروهحکیم خان202.5
3427رخسارسید امین202.5
0480کوثرمحمد عارف202.5
0852هنگامهغلام حضرت202.5
7599ثنامحمد عمر202.5
5091فایزهمحمد اسماعیل202.5
5740سمیع اللهشمس الحق202.5
6594میر حمزهمیر عزیز الله202.5
2561حسیب اللهرحمت الله202.5
2366فضل احمد عبدالاحمد 202.5
1811محمد فردیندر محمد 202.5
4939شاهرخعبدالکریم202.5
2370احمد شبابمیرعلی202.5
3907میکاییلعبدالشاه202.5
5208جاهدملا محمد 202.5
1435اسماجاوید202.5
0318علی حسینمحمد یغقوب202.5
6015میترانور احمد200.25
1297حسنامیرزا محمد200.25
1172عابد الرحمنسیف الرحمن200.25
4598حاشرشاه محمود200.25
1020سراج الدینشاه عسکر200.25
0001نیک محمد میرمحمد200.25
5566خیبرتوریالی200.25
2503احمد فیاضفیض مرضا200.25
1247حمیدهغلام عباس198
1240بهشتهعبدالرحمن198
4913رخسارمحمد فرید198
1761باسطهعطا محمد 198
1040ثنامحمد ایمل198
5706فهیمهسخی داد198
0784نسترننظام الدین198
3361198
5779198
4425سید حسینسید یوسف198
5833محمد صمیمشیرین آغا198
1851نقیب اللهسیف الرحمن198
8456روح اللهتوریالی198
1158عبدالستارقیام الدین198
0416عبدالمومنعبدالمبین198
1661دیباعبدالملوک198
2471مدینهمحمد اسرئیل198
6256ستایشولی محمد 195.75
4477نجیبهمحمد خواجه195.75
5283شبانهدلاور خان195.75
1070سارهعزیز احمد 195.75
5092مرسل نادر شاه195.75
6001ممتازمحمد قسیم195.75
1525فیصلمحمد آصف195.75
4261حسنقاسم علی195.75
8527خواجه اقبالخواجه سمیع195.75
2297اکرام اللهنجیب الله195.75
0711رفیع اللهرحمت الله195.75
0878عبدالفهیمعبدالقیوم195.75
3303میلادعبدالقیوم195.75
6050داودعلی احمد 195.75
4751رضا خانعبدالرحیم195.75
2516بشرا محمد ولی195.75
1458ساراعبدالمبین195.75
8550193.5
6263193.5
1700مریمنورالرحمن193.5
3779آمنهمحمد یاسین193.5
1363سحر میرویس193.5
8321مریم شاه محمد193.5
5886محمد رامیننذیر الله193.5
4538193.5
1354193.5
0592فردینمحمد اسحاق193.5
1194محمد وارثمحمد صدیق193.5
0497اصیلاعبدالبشیر193.5
1659حمایت اللهامان الله193.5
4820مهنازعبدالقدیر191.25
0105سارهشاه آقا191.25
5951رقیهمحمد نذیر191.25
2492خورشیدعبدالغنی191.25
2226191.25
2364خاتمه بختیاری191.25
4755صدف عبید الله191.25
4207زرمینهغلام نبی191.25
0989محمد قیسمحد نصیر191.25
0190دوست محمد شیرمحمد191.25
4504شفیقمحمد رفیق191.25
1214عبدالمصورعبدالمطلب191.25
5611فیصلعبدالبصیر191.25
0814الیاسمحمد رحیم191.25
0357خالدمحمد صدیق191.25
1345محمد معصومابن امین191.25
2506189
4927احمد رشادرحمت الله189
6633ولی اللهنور آغا189
0251عبدالرحیمعبدالعظیم189
8379عبدالباری عبدالسمیع189
1028ذکراللهمراد علی189
0981امر الدینعبدالمنان189
8588احمد صهیبمحب الله189
8102جمعه خانمحمد دین189
4620بهشته محمد امین186.75
4541صابرهعلی محمد 186.75
5705186.75
2564احمد بلالمعین الدین186.75
3468جمشیدعبدالشکور186.75
0605احمد ریحانسیلانی186.75
7064محمد الیاسحبیب الرحمن186.75
0115همایونصفا الدین186.75
0489یلدامحمد سلیم186.75
1617نازیه معقول186.75
0252محمد الیاسبرهان الدین186.75
1274محدثهسید عبدالصمد184.5
4589رویداعبدالقاسم184.5
1996تهمینهعاشور محمد 184.5
4270عبدالطیفعبدالعزیز184.5
5828عبدالوهابمحمد نذیر184.5
5638عمر ناصرنور الله184.5
5321بلالمحمد صدیق184.5
0479حشمت اللهحبیب الله184.5
1444عبدالمجیبعبدالمجید184.5
9042184.5
0484محجوبهمیرویس184.5
1660نصرت اللهجان محمد 184.5
4997عاقلهامان الله182.25
3700فرحنازعبدالبشیر182.25
5815شاهینعلی احمد 182.25
4328احمد عابدخدا داد182.25
2104قیسمحمد داود182.25
4546رحمت اللهیار محمد182.25
5800محمد حسیبمحمد عمر182.25
6609انیتاعزیز اغا180
1731فرحتذبیح الله180
2590فرهادحیات الله180
7882نور زیمحمد عالم180
2627امیر محمد محمد داود180
2867محمد اسحاقعبدالمالک180
1534عبدالسبحانعبدالفاروق180
0197محمد بلالمیرویس180
0204عبدالمتینعبدالعزیز180
0358محمد قسیمگل رحمان180
1303عبیداللهگل جمیل180
3790زینبمحمد نذیر177.75
1732سحرنور محمد177.75
2354لیناپاینده محمد 177.75
5872مریمعین الدین177.75
5811احمد هارونحمید الله177.75
4585خواجه عبدالرافعخواجه سید محمود177.75
0559دین محمدگل محمد 177.75
5720عبدالتمیمعبدالستار177.75
5607محمد مصطفیاحمد الله177.75
0181یحییمحمد امین177.75
5880177.75
4378محمد قاسممحمد هاشم177.75
0643احمد ساحلدل آقا177.75
8665وسیع اللهعبدالمعروف177.75
2443لینا شاپور177.75
1549محمد مصطفیمحمد سمیر177.75
0077نبیلهگل نبی175.5
0156شبنممحمد یوسف175.5
0410بنفشهحفیظ الله175.5
4771پریساعبدالرسول175.5
5340ثنا رفیع الله175.5
1382175.5
2062محمد حامدمحمد فرید175.5
0466بلالغلام نبی175.5
5160مسیح اللهمحمد اسحاق175.5
5837ناصر احمد 175.5
1962ادریسطاهر حسین175.5
5216عبدالواحدضابط175.5
8587اقبال شاهاحمد شاه175.5
4287عبدالمصورمحمد سطان175.5
1598نازشاسدالله175.5
1407عمرهگلبدین175.5
0306احمد اللهاحمد ضیا175.5
6195مرسلاحمد شاه173.25
4238سید سیرسید شیرجان173.25
7235173.25
5739مصطفیعبدالله173.25
0821احمد شیرزادشیر افضل173.25
6729173.25
0805محمد غلام رسول173.25
1474سید عبدالسلامملا سید چمن173.25
0609محی الدینمحمد امیر173.25
8601هدیهامین الله171
0154ذکیهشمس الاحمد171
5102مدینهصفی الله171
2747بصیرهمحمد حسن171
3702تهمینهعبدالستار171
4929فرشتهچراغ علی171
6257سهیلامراد محمد 171
4950عشرت اللهگل شاه171
5805احمد بلالنثار احمد 171
4537سید امان اللهسید کبیر171
8591امید عبدالقادر171
1308غلام فیصلشمس الرحمن171
1412ادریسمحمد یونس171
5920طیبهعبدالحلیم168.75
1554ماروزهعبدالحکیم168.75
3302محمدعبدالحق168.75
0640نعمانرحمان گل168.75
2316محمد زبیرضمیر محمد 168.75
1317محمد الیاسمحمد هاشم168.75
0219حسینغلام رسول168.75
4455حسیب اللهعقل الدین168.75
8597احمد رشاداحمد شاه168.75
5672احمد تمیمغلام صدیق168.75
1616شازیهمعقول168.75
1440مصطفیعبدالمتین168.75
5244زحلنصر الله166.5
2874مهریهمحمد عمر166.5
5921سمیهمحمدعلی166.5
4850رویاسید نجیب الله166.5
4520الهاممحمد یما166.5
5246روملمیر آقا166.5
5326روح اللهالله محمد 166.5
1961احمد رشادمحمدح شفیق166.5
8191مجتبیمیر سعدالدین166.5
1569مقدسفضل محمد166.5
1677عبدالرافیععبدالواسع166.5
0648محمد صبورمحمد صابر166.5
2152علی احمد عبدالودود166.5
6686سعیدهسید نور الله164.25
2225سحرسید احمد 164.25
2015فردوسزلمی164.25
3684محمد اسماعیلامیر الدین164.25
5694فضل الهادیمحمد صابر164.25
5379عبدالواحدمحمد اکبر164.25
4096فریدونعبدالغیاث164.25
6118عبدالهادیعبدالقدوس164.25
1630164.25
6088تمناسید علی شاه162
4260پریعبدالمیر162
0349وحید اللهنعمت الله162
1115بکتاشوحید الدین162
1307غلام مجتبیشمس الرحمن162
1587سعدیهسید داود162
1568فروزانعبدالله162
1615نجیب اللهمعقول162
1380رامشجان داد162
0155سمیرامحمد نبی159.75
3945159.75
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی159.75
3558صمیممحمد اکبر159.75
4649لطف اللهعبدالرزاق159.75
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 159.75
5103مختار احمد نور احمد 159.75
5415عبدالرحمنغلام علی159.75
1013احمد بکتاشمعراج الدین159.75
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 159.75
6268متین اللهروح الله159.75
2204رامشنجم الدی159.75
6431عهدیهامیر امان الدین157.5
0815زهرهمیر عبدالاحد157.5
5748امنهحسن شاه 157.5
3343157.5
8385اقبالغلام حسین157.5
0046محمد صمیمسلیم شاه157.5
5301ننگیالیگل زمان157.5
1586احمد ضیانور الله157.5
3563سادیهنذیر احمد 155.25
5974بهشتهعبدالتواب155.25
2426منیژه عبدالشکور155.25
4778گلثومعبدالجمیل155.25
4577محمد اسماعیلنافع الدین155.25
6369نبی اللهمحمد ابراهیم155.25
2120عبدالقیومسید عبدالحق155.25
1907محمد صابرمحمد نسیم155.25
6423نورزیعبدالصمد155.25
1627سنبلوحیدالله155.25
0076شکیباخان علی153
0089بی بی گلثومنور محمد153
1864رحمت اللهعبید الله153
5718زبیرحیات الله153
5457واسعپیر محمد 153
1910احمد قیسعتیق الله153
2551150.75
5631صدفمحمد ابراهیم150.75
1015وحید اللهاسد الله150.75
2367خلیل احمد علی احمد 150.75
2289علی اصغرنصیر احمد148.5
5693شاهینمحمد جان148.5
2380یلدادرویش148.5
0412زلیخااحمد جاوید148.5
1555خوشحالمحمد صالح148.5
1369ثنااللهنور آغا148.5
0312وارثنجیب الله148.5
5412مرسلمحمد حیدر146.25
2628146.25
5698انعمعبدالقهار146.25
5413شمیممحمد حیدر146.25
8263146.25
2933فریبامحمد اسحاق146.25
3608محمد مرتضیاحمد الله146.25
1559احمد مصطفیوحید الله146.25
3292عرفانعبدالغفار146.25
1548جعفرفیض آغا146.25
1053144
4127عایشهعبدالستار144
0967حمزهفرهاد144
0829احمد رشادشعیب144
4478احمد محمد نعیم144
4467عبدالمجیبعبدالحمید144
1930عابده خانشاه ولی خان144
1748احمد شادابمحمد یعقوب144
5060141.75
8341یاسمینامر الدین141.75
0830عمران اللهسردار احمد 141.75
6345صدامخلیل الله141.75
3399احمد شعیبنثار احمد141.75
0489نازیلاحبیب الله139.5
0537شیلاعیدی محمد 139.5
6090خرماهکامل بیک139.5
3791عایشهمحمد نذیر139.5
4457مینامقصود139.5
3672حسین علیسفر محمد 139.5
8593ادریسگل محمد139.5
5220رشادغلام حسن139.5
1372محفوظ اللهولی الله139.5
2765زحلمحمد قاسم137.25
8666سحر حیات الله137.25
3697نبیلهبهروز137.25
0090فاطمهنور محمد137.25
5767زرفشانرضا137.25
5298مسیح اللهزلمی137.25
5572عبدالباعثمحمد نعیم137.25
8262137.25
1614قربانعلی احمد 137.25
2079ظاهرمحمد حکیم137.25
2121سید پرویزسید لالا آغا137.25
4180احمد مهدیاحمد ذکریا137.25
2458روبینامیر داد137.25
0348صبیحهعلی شاه137.25
3532135
0358محمد شاکرشاه لالا135
1795صادق اللهخواجه دین محمد135
0168اورانوسعبدالرسول132.75
6242سمیع اللهمحمد اسلم132.75
8584ضیاالرحممنجمعه خان132.75
3201132.75
0500سید امیدسید محمود132.75
2321ادریسشیر جان130.5
5175فردینشیر محمد 130.5
8500130.5
5444سمیع اللهگل الرسول130.5
0101زینباحمد فهیم130.5
4683رناسید نجیب الله128.25
1596کرشمهمحمد نادر128.25
2894سمیع اللهمبارک شاه126
4133126
5958126
0467صدامغلام نبی126
5813محمد عادلعبدالسمیع126
8564126
1433پیمانمحمد الف126
8662امیدعبدالله123.75
4791سیاووشحبیب الرحمن123.75
0048ریحانهغلام مجتبی123.75
1452احمد فوادشمس الحق123.75
1760احمد یوسفاحمد جاوید123.75
5953صدفانور شاه121.5
5428121.5
5750یاسمینسعادت119.25
3614احمد خبیرمحمد قاسم119.25
0490سروشمحمد سلیم119.25
2357ساراحاجی دلاور117
2177سمیع اللهعزت الله117
1379جلال الدینضیا الدین117
6058117
5727مسعودعبدالنبی117
3323117
2466زرمینهامیر حمزه117
3304فاضلزلمی114.75
7681114.75
4343114.75
2565احمد شاهسمیع الله114.75
6548سید قمبرسید حبیب114.75
8679صمیمامیر گل114.75
1357علی رضاءعبدالشاپور114.75
9003112.5
6418زکریاخدا داد112.5
1673مسرورنور محمد112.5
5567عبداللهعبدالخلیل110.25
5366خیر الدینخان محمد 110.25
2625108
4449منصورعظیم گل108
4230اسعماعیلمحمد حسن108
1378آرزومحمد یوسف108
1369عبدالنصیرعبدالطیف105.75
5368سید عمرسید داور105.75
3451شبیرحسینایرج میرزا105.75
3652امیرمحمد یوسف103.5
1884حسیب اللهزلمی101.25
2455مسلممحمد قسیم101.25
5866حسام الدیننظام الدین99
5262علی شاهپاینده محمد 99
5888فردوسمحمد عمر96.75
1406مرتضیسید اسحاق96.75
145896.75
2457جوادتاج الدین96.75
370694.5
3753محمد ماهرمحمد قاهر87.75

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
12
22
34
43
51
62
74
83
94
103
111
123
134
141
153
162
174
184
192
201
213
224
234
241
253
264
272
282
293
301
314
322
333
341
353
362
373
384
393
401
413
423
433
443
452
461
473
483
494
501
511
524
533
543
553
562
572
581
592
604
612
621
633
644
651
663
672
682
692
703
714
723
731
741
751
761
772
781
793
803
812
823
832
841
853
863
871
884
893
904
912
924
933
943
953
961
972
984
993
1004
1012
1024
1033
1043
1051
1061
1072
1084
1094
1102
1112
1123
1132
1143
1154
1161
1174
1184
1191
1204
1213
1223
1233
1241
1254
1264
1274
1282
1292
1301
1311
1323
1333
1342
1353
1364
1372
1381
1391
1404
1412
1422
1433
1441
1454
1461
1473
1482
1493
1501
1512
1524
1532
1542
1553
1562
1574
1581
1593
1602