برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

امتحان نامساوی ها و تعیین اشاره افاده ها – ۱۳۹۹