برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

امتحان کتاب تاریخ صنف دوازدهم – ۱۳۹۷