برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

امتحان اول کتاب دری صنف دوازدهم – ۱۴۰۰