برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

امتحان پولینوم، مطابقت، تجزیه افاده ها و کسرهای الجبری – ۱۳۹۹