برای اشتراک در امتحانات آنلاین انیس بهتر است از مرورگر کروم ویا اپلکیشن انیس استفاده کنید.

امتحان دوم کتاب دری صنف یازدهم – ۱۳۹۹