امتحان دوم کانکور ولایت بلخ (سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸)

لطفاً تا پردازش کامل افاده ها و معادلات ریاضی صبر کنید و بعداً (شروع کردن امتحان) را کلیک کنید. مدت تعیین شده برای این امتحان 2 ساعت و 40 دقیقه میباشد و بعد از ختم امتحان میتوانید نمره اخذ شده و پاسخنامه را مشاهده کنید.

مطالب مشابه

فهرست