الپس

اگر عن المرکزیت الپس 2/3 باشد ، در آن صورت نسبت بین قطر کبیر و قطر صغیر را دریافت کنید.

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  18/11/2017 08:43
  عن المرکزیت بیضوی به حرف e نشان داده میشود و قیمت آن \(e = \frac{2}{3}\) داده شده است و \(\frac{a}{b}\) خواسته شده است. از طرف دیگر \(e = \sqrt {1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} \) میباشد. در رابطه \(e = \sqrt {1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} \) قیمت عن المرکزیت را وضع کرده و \(\frac{a}{b}\) را محاسبه میکنیم.

  \(\begin{array}{l}e = \sqrt {1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} \to \frac{2}{3} = \sqrt {1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} \to {\left( {\frac{2}{3}} \right)^2} = {\left( {\sqrt {1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}} } \right)^2} \to \frac{4}{9} = 1 – \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}}\\\\ \to \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}} = 1 – \frac{4}{9} \to \frac{{{b^2}}}{{{a^2}}} = \frac{5}{9}/\sqrt {} \to \frac{b}{a} = \sqrt {\frac{5}{9}} \to \frac{b}{a} = \frac{{\sqrt 5 }}{{\sqrt 9 }} \to \frac{b}{a} = \frac{{\sqrt 5 }}{3}\end{array}\)

  قیمت دریافت شده نسبت بین قطر صغیر و کبیر است اما نسبت بین قطر کبیر و صغیر خواسته شده است. برای دریافت آن نسبت دریافت شده را معکوس میسازیم. درنتیجه نسبت بین قطر کبیر و صغیر \(\frac{a}{b} = \frac{3}{{\sqrt 5 }}\) میباشد.
  پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست