محصله دو قوه متلاقی

در تمرینات فزیک صنف دهم در صفحه 14 آمده است :در دیاگرام سه قوه بر یک جسم عمل میکنند قوه محصله را که بر جسم وارد میشود بدست آورید

مطالب مشابه

3 Comments. Leave new

 • داکتر محمد شریف پاینده
  06/10/2017 08:49

  فکر میکنم این سوال مربوط فزیک صنف یازدهم میباشد. دقت کنید که قوه محصله و مقدار قوه محصله دو موضوع متفاوت از هم میباشند. اگر قوه محصله خواسته باشد (طوریکه از عبارت سوال معلوم میشود همین طور است) هدف آن دریافت وکتور قوه محصله به طریقه هندسی ویا با استفاده از رسم متوازی الاضلاع میباشد. در این سوال سه قوه وجود دارد. در ابتدا محصله دو قوه را با استفاده از متوازی الاضلاع دریافت میکنیم. طور ذیل: در شکل 1-1 محصله دو قوه دریافت شده است (رنگ آبی) بعد از آن در شکل 1-2 محصله قوه سومی با محصله دو قوه قبلی دریافت شده است (رنگ سرخ) همین وکتور آخری به رنگ سرخ محصله هر سه قوه میباشد.

  محصله سه قوه

  درصورتیکه مقدار قوه محصله خواسته شده باشد، برای دو قوه مقدار قوه محصله از فورمول \(F = \sqrt {{F_1}^2 + {F_2}^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \theta } \) دریافت میشود اما برای سه قوه طریقه دریافت مقدار قوه محصله فرق دارد. برای سه قوه در ابتدا هر قوه را به مرکبه های آن تبدیل میکنیم. درصورتیکه هر قوه به مرکبه ها تبدیل شود هر کدام آن یک مرکبه افقی و یک مرکبه عمودی حاصل میشود که در مجموع سه مرکبه افقی بالای محور x و سه مرکبه عمودی بالای محور y حاصل میشود. شش قوه حاصل شده (سه افقی و سه عمودی) را به دو قوه تبدیل میکنیم. برای این منظور قوه های افقی را باهم و قوه های عمودی را باهم ساده میسازیم طوریکه هم جهت جمع و مخالف الجهت تفریق میشوند. زمانیکه تمام قوه های افقی به یک قوه و تمام قوه های عمودی نیز به یک قوه تبدیل شد (دو قوه یکی افقی و یکی عمودی) از فورمول \(F = \sqrt {{F_x}^2 + {F_y}^2} \) مقدار قوه محصله را دریافت میکنیم.

  پاسخ دادن
 • شایسته قاسمی
  15/02/2018 00:55
  با عرض سلام و خسته نباشید استاد محترم از کجا باید دانست که در کجا قوه عمودی و در کجا قوه افقی لازم است یا به کار میرود؟
  پاسخ دادن
  • داکتر محمد شریف پاینده
   15/02/2018 22:36
   فکر کنم منظور شما از موثریت قوه باشد. اگر درست حدس زده باشم، ارتباط به جهت حرکت دارد. اگر حرکت در جهت قوه عمودی باشد، قوه موثر مرکبه عمودی است و مرکبه افقی در حرکت تاثیر ندارد. اگر حرکت در جهت افقی باشد، قوه موثر مرکبه افقی است و مرکبه عمودی در حرکت تاثیر ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست