مختصات رأس گراف تابع [math]y = – 2{x^2} + 6x – 3[/math] را محاسبه کنید؟

حل سوال:

برای آسانی محاسبه تابع را به شکل \(y = – 2{x^2} + 6x – 3\) می نویسیم. از تابع مشتق بگیرید که \(y’ = – 4x + 6\) حاصل میشود. حالا مشتق را مساوی به صفر وضع کرده و معادله \( – 4x + 6 = 0\) را حل میکنیم که \(x = \frac{3}{2}\) حاصل میشود. قیمت x را در تابع \(y = – 2{x^2} + 6x – 3\) وضع کرده و y را محاسبه میکنیم. زمانیکه \(x = \frac{3}{2}\) وضع شود \(y = \frac{3}{2}\) حاصل میشود. حالا قیمت های دریافت شده را به شکل جوره مرتب \(\left( {x,y} \right)\) می نویسیم. درنتیجه گفته میتوانیم که مختصات مرکز تناظر ویا رأس تابع نقطه \(\left( {x,y} \right) = \left( {\frac{3}{2},\frac{3}{2}} \right)\) میباشد.

مطالب مشابه

1 Comment. Leave new

  • استاد محترم تشکر فراوان از زحمات شما. یک خواهش داشتم که لطفا شاگردان ممتاز را تشویق بیشتر کنند تا این تشویق باعث بالا رفتن روحیه شان شود.
    پاسخ دادن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست