فورم های کانکور ذیل در فرمت پی دی اف و شامل سوالات سالهای 1391 و 1392 به شکل طبقه بندی شده میباشد. این مجموعه شامل سوالات بخشهای ریاضیات، علوم طبیعی، علوم دینی، علوم اجتماعی و ادبیات است. پاسخنامه سوالات هر صفحه در پایین همان صفحه درج میباشد. حجم این مجموعه در حدود 8MB میباشد.

از لینک ذیل میتوانید فورمهای کانکور سالهای 1391 و 1392 را داونلود کنید.

فرمت این مجموعه پی دی اف و شامل فورمهای کانکور سال 1393 هجری خورشیدی میباشد. این مجموعه مانند فورمهای کانکور سالهای 1391 و 1392 به شکل طبقه بندی شده نیست و شامل 71 فورم کانکور که هر فورم شامل 160 سوال است، میباشد. پاسخنامه تمام فورمها در اخیر مجموعه فورمها وجود دارد. حجم این مجموعه در حدود 16MB میباشد.

از لینک ذیل میتوانید فورمهای کانکور سال 1393 را داونلود کنید.

این مجموعه شامل سوالات بخشهای ریاضیات، علوم طبیعی، علوم دینی، علوم اجتماعی، ادبیات و جیولوژی از فورمهای کانکور سال 1394 و 1395 به شکل طبقه بندی شده میباشد. جواب درست هر سوال در خود سوال نشانی شده است. حجم این فایل در حدود 14MB میباشد.

از لینک ذیل میتوانید فورمهای کانکور سال 1394 و 1395 را داونلود کنید.

فهرست

you're currently offline