برای فعلاً تنها به سوالات کتابهای جیبی جواب میدهیم. زمانیکه امتحانات کانکور های آزمایشی عمومی شروع شود، سوالات فورمهای کانکور را نیز حل خواهیم کرد.

تصویری که توسط گوشی تان اخذ میکنید باید به شکل افقی باشد.

نام تانرا و عنوان سوال را بنویسید. تنها با اپلود کردن تصویر، سوال تان دریافت نمیشود. سوال شما زمانی دریافت میشود که پیام ذیل را مشاهده کنید.

سوال شما دریافت شد. از نظر محتوا آنرا به دقت بررسی میکنیم تا مغایرت با شرایط سایت آموزشی انیس نداشته باشد. تا حد امکان کوشش خواهیم کرد تا برایتان سریعتر جواب دهیم. بعد از اینکه به سوال تان جواب داده شود برای دیدن جواب، به دسته ایکه آنرا انتخاب کرده بودید، مراجعه کنید. موفق باشید!

  • عنوان سوال باید دقیق نوشته شود. بطورمثال: سوال ششم تمرین فصل سوم ریاضی صنف دهم.
    دسته ایکه سوال مربوط آن میشود را انتخاب کنید.
  •  

you're currently offline