فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

مثلثات

زاویه مثبت و منفی معرفی مختصر مثلث و انواع آن سیستم های اندازه گیری زاویه (درجه، گراد و رادیان) رابطه بین شعاع دایره، زاویه مرکزی و قوس مقابل آن نسبت های مثلثاتی دریافت نسبت های زاویه های 30 درجه، 45…

مجموعه سوالات

بخش مثلثات زاویه مرکزی، قوس مقابل آن و شعاع دایره دریافت مکمله یک زاویه نسبت های مثلثاتی حل مثلث ها افاده های مثلثاتی زاویه های کوترمینل حالت معیاری یک زاویه بخش حساب و الجبر عملیه های چهارگانه اعداد اعشاری تبدیل…

مجموعه سوالات

بخش حساب و الجبر طبقه بندی و خوانش اعداد عملیه های چهارگانه اعداد طبیعی اعداد اولیه و مرکب تجزیه اعداد مرکب دریافت بزرگترین قاسم مشترک دریافت کوچکترین مضرب مشترک عملیه های چهارگانه کسرهای عام بخش کیمیا انحلالیت سوالات مربوط به…

فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم کتابهای فوق در فرمت پی دی اف به داونلود گذاشته شده اند و برای استفاده از آنها به نرم افزار خوانش پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. حجم جلد اول فورم…

End of content

End of content