فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فزیک حرارت

فزیک حرارت ویا ترمودینامیک از حرارت و پدیده های مربوط به حرارت بحث میکند. برای یادگیری فزیک حرارت لازم است تا با محاسبات ابتدایی حساب و الجبر آشنایی داشته باشید. در فزیک حرارت موضوعات مانند تبدیل سانتیگراد به فارنهایت و…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. سوالات چهارجوابه در این مجموعه به منظور تمرین دانش آموزان آماده شده است و حل تشریحی آنها…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60 سوال هندسه میباشد. سوالات این مجموعه از بخش های ذیل آماده شده اند. بخش حساب و الجبر طبقه بندی و…

فزیک نور

فزیک نور از نور و پدیده های مربوط به آن بحث میکند. یکی از بخش های این علم، فزیک نور هندسی است که از انتشار، انعکاس، انکسار و وسایل نوری بحث میکند. مجموعه سوالات ذیل در فرمت پی دی اف…