علامت: فزیک

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • فزیک حرارت

  27/02/2018
  فزیک حرارت ویا ترمودینامیک از حرارت و پدیده های مربوط به حرارت بحث میکند. برای یادگیری فزیک حرارت لازم است…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60…
 • فزیک نور

  15/01/2018
  فزیک نور از نور و پدیده های مربوط به آن بحث میکند. یکی از بخش های این علم، فزیک نور…