فورم های کانکور ۱۳۹۹

فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 1249 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

فورم های کانکور ۱۳۹۸

فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود دارد. تعداد سوالات شامل در این مجموعه 3384 سوال میباشد و در چهار بخش ذیل آماده شده اند: حجم این…

هندسه تحلیلی

بنیانگذار هندسه تحلیلی رنه دکارت فرانسوی است. اساس این علم را سیستم کمیات وضعیه تشکیل میدهد. در هندسه تحلیلی اشکال هندسی مانند نقطه، خط، دایره و … در سیستم کمیات وضعیه مطالعه میشوند. در این علم برخلاف هندسه مسطحه که…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50 سوال فزیک میباشد. سوالات چهارجوابه در این مجموعه به منظور تمرین دانش آموزان آماده شده است و حل تشریحی آنها…

مجموعه سوالات

این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60 سوال هندسه میباشد. سوالات این مجموعه از بخش های ذیل آماده شده اند. بخش حساب و الجبر طبقه بندی و…

فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

فورم های کانکور ذیل در فرمت پی دی اف و شامل سوالات کانکور سالهای 1392 الی 1397 هـ.ش به شکل طبقه بندی شده میباشند. سوالات شش سال کانکور از 1392 هـ.ش الی 1397 هـ.ش به شکل طبقه بندی شده در…