علامت: کیمیا

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50…
 • کیمیا

  26/01/2018
  کیمیا از تغییرات دایمی ماده بحث میکند که درنتیجه این نوع تغییرات ماهیت یک ماده کاملاً تغییر میکند. این مجموعه…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

  23/12/2016
  فورم های کانکور ذیل در فرمت پی دی اف و شامل سوالات کانکور سالهای 1392 الی 1397 هـ.ش به شکل…