علامت: الجبر

 • فورم های کانکور ۱۳۹۹

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1399 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • فورم های کانکور ۱۳۹۸

  01/01/2021
  فورم های کانکور سال 1398 به شکل طبقه بندی آماده شده اند و پاسخنامه سوالات در پاورقی هر صفحه وجود…
 • مجموعه سوالات

  12/02/2018
  این مجموعه سوالات دارای 47 سوال مثلثات، 63 سوال حساب و الجبر، 45 سوال هندسه، 60 سوال کیمیا و 50…
 • مجموعه سوالات

  26/01/2018
  این مجموعه سوالات شامل 70 سوال حساب و الجبر، 60 سوال کیمیا، 50 سوال مثلثات، 98 سوال فزیک و 60…
 • اعداد موهومی و مختلط

  19/08/2017
  اعداد موهومی و اعداد مختلط یکی از مباحث مهم در الجبر میباشد. یکتعداد معادلات حل حقیقی نمیداشته باشند و برای…
 • الجبر حروفی

  05/07/2017
  اساس الجبر حروفی را افاده های الجبری تشکیل میدهد. زمانیکه با افاده های الجبری آشنا شدید میتوانید به ادامه آن…