دا آزموینه 10 پوښتنې او هره پوښتنه 10 نمرې لري. د آزموینې لپاره 30 دقیقې وخت ټاکل شوی دی. کله چې آزموینه بشپړ شي په پای کې د (پایلې لیدل) لېنک کېکاږئ. آزموینه د ریاضیاتو د مختلفو برخو څخه جوړه شوی ده. په دې آزموینه کې د کسر، سټ، توان، مشتق او نورو برخو څخه پوښتنې مطرح شوی دي.

ورته لیکنې